Avainsana: Naton itälaajentuminen

Vuorovaikutuksia

Turussa asuessani kiinnitin huomiota myös siihen, että Turun kaupunkikaavasta löytyy paljon merkkejä Venäjän vaikutuksesta (esimerkiksi hallinnon käskystä annettu talon muoto ...

Naton itälaajennus ja sotateollinen kompleksi

Ukrainan kriisin yksi keskeinen kysymys on, miten turvata kaikille osapuolille turvallisuus ydinaseaikakaudella. Gorbatšovin unelma 1980-luvun lopulla oli utopia "yhteisestä eurooppalaisesta ...