Kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry ilmoitti tiistaina, että se aloittaa lainauskorvausten tilittämisen kirjallisten teosten tekijöille helmi-maaliskuussa. Korvaus määräytyy yleisistä kirjastoista tehtyjen lainausten perusteella. Ensimmäinen tilitys koskee vuoden 2007 aikana tehtyjä lainauksia. Kirjailijoille ja kääntäjille tarkoitettuihin korvauksiin on käytettävissä runsas miljoona euroa.

Syynä lainauskorvauksen käyttöönottoon on lakimuutos, joka perustuu EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin. Se edellyttää, että tekijöille maksetaan korvauksia lainauksista. Tähän saakka Suomessa on maksettu krijastoapurahoja, joiden maksaminen jatkuu edelleen uuden järjestelmän rinnalla. Kirjastoapurahat ovat harkinnanvaraisia, kun taas lainauskorvauksia maksetaan lainausmäärien perusteella.

Kirjailijoiden keskuudessa on ollut pelkona, että valtio ei ajan mittaan halua pitää yllä kahta rinnakkaista järjestelmää, jolloin siirryttäisiin pelkkiin lainauskorvauksiin. Tämä taas hyödyttäisi kaupallisestikin menestyviä kirjailijoita, ja pienilevikkisemmän kirjallisuuden tekijät kärsisivät.

Lainauskorvausta saadakseen tekijän on ilmoitettava yhteys- ja teostietonsa lainauskorvausjärjestelmään, mikä tapahtuu internetin kautta verkkopankkitunnuksilla.

Korvausten tilitystä ovat Sanaston mukaan viivästyttäneet eri kirjastojen yhteensopimattomat kirjastojärjestelmät sekä niiden puutteelliset teos- ja tekijätiedot. Ensimmäiset tilitykset perustetaan maantieteelliseen otantaan, joka edustaa noin 10 prosenttia koko maan lainauksesta. Kaikkiaan yleisistä kirjastoista tehtiin vuonna 2007 noin 100 miljoonaa lainausta. Alustavien arvioiden mukaan korvauksen saajia tulee olemaan useita tuhansia.

Yksittäisten tekijöiden saamat summat jäävät näin yleensä varsin pieniksi. Pienin tilitettävä summa on 20 euroa.

ILMOITUS