Totaalisesti epäonnistunut yhteiskunta

Olemme uskoneet SOKEASTI IHMISEEN, TIETEESEEN JA TEKNIIKKAAN.

Kuljemme siksi kohti maapallon laajuisia VALTIOTYYPPISIÄ LIITTOJA (esim. sotilaallinen NATO), mutta uusi YKSILÖIDEN JA KANSOJEN KANSAINVÄLISYYS on myöhässä.

Maapallo on jo pahoin romuttunut (otsoniaukko jne.), pelkästä viilasta ei ole apua vanhan romun korjaamisessa.

ELÄKÖÖN VALTION VASTAINEN ANARKISMI.

EDISTYS oli pelkkä MYYTTI.

*

IHMISLAJIN jokainen yritys luoda JÄRJESTYSTÄ KAAOKSEEN on ”tuomittu epäonnistumaan”.

Tämän SODAN jälkeen ei nähdä toista LIENNYTYSTÄ.

ELÄKÖÖN VALTIOLLISEN JÄRJESTYKSEN VASTAINEN NIHILISMI.

Nyt alkaa VIHREÄN ARMEIJAN työ. Taloudellisen voiton tavoittelu ja kilpailu ei ole siinä etusijalla.

VALTIOSTA organisoitumismuotona on aina enemmän haittaa kuin hyötyä (sotia jne.).

ANARKISTINEN valtion vastaisuus on viisautta.

*

Sanalla RAUTAESIRIPPU viitataan kahden erilaisen yhteiskuntaideologian väliseen rajalinjaan sekä noiden ideologien muodostamaan kateen sotilaalliseen organisaatioon oman yhteiskuntaideologian puolustamiseksi. Noiden yhteiskuntaideologiaryppäiden taustalla on valtioksi tai valtion kaltaisiksi systeemeiksi organisoituneita osasia. Rautaesirippu on näin ”valtion laajentuma”.

Nykyisen (toisen, uudelleenmuotoutuneen) RAUTAESIRIPUN avautumisen jälkeen näkyy entistä selvemmin se, että tämä ”HIRVIÖ” on alun perin seurausta 1800-luvulla alkaneesta TEOLLISESTA KAPITALISMISTA (TAVARATULVAN JA VÄESTÖNRÄJÄHDYKSEN JNE. ALKAMISESTA) ja että tämänhetkinen ”kolmas maailmansota” on vain jatkoa aikaisemmille teollisen ajan sodille.

Katso myös Koko kansan suuri maailmanhistoria (osa 13, Sodasta toiseen 1914-1945), 1982.

PERUSSUOMALAISETKIN PAKOTETTIIN ÄSKETTÄISESSÄ SUOMALAISKANSALLISESSA NATO-INTOILUSSA KANSAINVÄLISYYTEEN.

*

Jos ”vouhottaa” DEMOKRATIAN puolesta ilman kertomusta VAPAUDESTA JA VASTUUSTA, tekee uutta tietä valtiolliselle MASSAKOMMUNISMILLE, sillä tuolloin EI KUNNIOITETA LUONTOA EIKÄ YKSILÖÄ.

Nyt (totaalikapitalismissa) kun RAHA HAISEE KAIKESSA, yhteiskunnallinen ohjaus olisi keskeistä, mutta se on heikkoa.

PUHDAS TOTAALIMARKKINATALOUS ON TÄYDELLISTÄ KAPITALISMIA.

Katso myös: Jean Peyrelevade: Totaalikapitalismi, 2009.

*

Ostin uuden kännykän ja tietokoneen, mutta niiden kohdalla esiintyi paljon ongelmia. Kännykän pankkitarra ei toiminut ja tietokoneen käyttöjärjestelmä oli uusittava kokonaisuutena.

DIGI-KONEIDEN RIKKOJILLE (LUDDIITEILLE) RIITTÄÄ NYT TÖITÄ. Kohta ei tarvitse enää sekoilla seuraavaa SATAA VUOTTA kaiken maailman johtojen ja akkujen keskellä.

*

DADATEOSTANI ”Musta valu” (SANALLA DADA viitataan taiteilijoiden protestiin ensimmäisen maailmansodan aikaista yhteiskuntaa vastaan) hallitsee TOTAALISESTI MUSTA. Teos alkoi Ukrainan sodasta ja julistaa NYT YHTEISKUNTAMME TOTAALISESTA EPÄONNISTUMISESTA.

Ensin syntyi yhden kansan YHTENÄISVALTIOITA (kuten ”hurmoshenkinen pikkupieru Suomi”), sitten VALTIOT halusivat voimistua ja liittyä VALTIOHENKISESTI yhteen (taloudellista ja poliittisista syistä) ja siten syntyi ERÄS KANSAINVÄLISYYS.

RAHAVALTA ja POLIITTINEN VALTA ovat nyt yhtaikaa eksyksissä.

KANSALLINEN ”METSÄNHOITO” ON SEKOILUA, METSIEN KAATOA SEURAA MM. UUSIEN PELTOJEN RAIVAAMINEN.

Tämäkin MUUTOS on järjetön:

SÄHKÖAUTOJA SEURAA MAAPALLON LAAJUISESTI KASVAVA AUTOKAUPPA JA lukemattomia uusia YDINVOIMALOITA.

Olemme kohta pelkkä AUTIO PALLO ÄÄRETTÖMÄSSÄ TYHJIÖSSÄ (kuollut planeetta AVARUUDESSA).

*

Esimerkiksi METSIEN taloudellisen hyödyntämisen kohdalla vallitsevat ympäristöongelmat ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla maataloudessa käytetään polttomoottorisia KONEITA ja niillä harjoitetaan myös jokapäiväisiä arjen liikkumistarpeita (käynti koulussa, terveysasemalla, kaupassa jne.).

Vuosisatoja sitten seudun metsiä KASKETTIIN. Kun metsä oli poltettu, kannot kaivettiin maasta niin saatiin ”ALKUPELTO”. Samaan aikaan käytettiin PUUKKOA suomalaisittain työkaluna (viiltovälineenä) ja tappelussa ASEENA. Tämä ajattelutapa voisi olla runkona myös esimerkiksi Kauhavan Lapuanjokilaakson Härmän puukkojunkkariuden (historiankirjoituksen) kohdalla.

*

Vain yksilö on todellista. YKSILÖN OLEMASSAOLO TAPAHTUU KESKELLÄ KAAOSTA.

On tyhmää alkaa ihailemaan YHTENÄISYYTTÄ TAVOITTELEVAA NATSISMIA. Olipa kyseessä kuinka Venäjä-vastainen henkilö tahansa.

Katso Martyn Oliverin teosta Filosofian historia, Carl Schmitt (sivut 158-159). Ei RAUHAA voi rakentaa NATSIEN kanssa.

Miksi vain kun kaksi tai kolme henkilöä lyöttäytyvät (raamatullisesti) yhteen, MUODOSTUU YHTENÄISVALTIOON INSTITUUTIO?

Pitäisikö TULEVAAN oikeusfilosofiaan lisätä myös vapaa yksilö instituutiona?

 

PUOLUE

Suomen liittymisestä Natoon on uutisoitu silloin tällöin pikkuruisen sitä sun tätä eikä Natoon liittymisestä ole pidetty kansanäänestystäm, vaikka kyseinen ratkaisu vaikuttaa keskeisesti alueen turvallisuuteen. Rauha on paras turva tässäkin, mutta sinne tänne poukkoileva uutisointi viittaa sodankäynnin lisääntymiseen. Natoon liittymisenkin taustalla on myös syvyyspsykologisia tekijöitä, joita ei voi sivuuttaa miten vain. Miksi ”ryssistä” tuli täällä hetkessä pahimpia vihollisia.

Niin kutsuttu RAUTAESIRIPPU (ensimmäinen 1945–1990 ) syntyi toisen maailmansodan jälkeen kommunistisen ja kapitalistisen yhteiskunnan väliin (suuralueiden konfliktit oli politiikka ja talous). Kyseiset alueet toimivat vastakkaisin periaattein. Sodan loppuvaihe tapahtui ydinpommin pelossa.

Nyt tilanne on toinen. Neuvostoliitto hajosi 1990 ja sen jälkeen entisellä NL-alueella on vaikuttanut Venäjän federaatio. Venäjän nykyinen presidentti Vladimir Putin on johtanut Moskovassa uutta suurvaltaa 1990-luvulta lähtien.

Yhdysvaltojen ja nykyisen Venäjän federaation talous toimivat molemmat SEKATALOUDEN pohjalta (markkinatalous ja suunnittelutalous). Entisellä NL-alueella on nyt myös suuromistajia (oligarkkeja).

*

Uusi RAUTAESIRIPPU on syntynyt suuralueiden väliin ennen muuta ideologisten erojen ja uudenlaisen atk-sodankäynnin johdosta. Uusin sota on digitaalista (atk) sotaa.

Uuden RAUTAESIRIPUN syntymiseen vaikuttaa erityisesti kiista DEMOKRATIASTA (se mitä demokratialla tarkoitetaan) sekä mahdollinen uusi USA:n sisällissota (uhka ”maailmanpoliisilla”). Putinin hallintotyyli sekä OLIGARKKIEN RIKKAUDET vaikuttavat myös yhteydessä. MYÖS TALOUSSODAT vaikuttavat nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin nyt kiihtyneessä sodankäynnissä.

*

PUOLUEVALLASTA on tullut suuri ongelma. Tämä ei liity ainoastaan puolueiden harjoittamaan rahavaltaan (puoluerahoitus jne.) vaan myös esimerkiksi imagovaltapeliin (kilpailuun puolueen kansansuosiosta).

Venäjän federaatiossa vaikuttaa Putinin johdolla yksinvaltiaana PUOLUE nimeltä YHTENÄINEN VENÄJÄ ja tätä on syytä verrata uusimpaan amerikkalaiseen kahden kilpailevan jättipuolueen valtapeliin (Trump ja Biden). Myös kommunistisen Kiinan ja Taiwanin välinen erimielisyys vaikuttaa suuresti nykyiseen maailmanpolitiikkaan. Kiina uhkaa ”kaapata” Taiwanin.

Kiinalla ja Venäjällä on nyt hyvät välit.

Kiina on alkanut viimeksi supistamaan länsimaisen kulttuurin vaikutusta alueellaan. Kun Kiinan kommunismivalta ja Venäjän sekataloudellinen federaatio yhtyvät ja kun UUSI YMPÄRISTÖPOLITIIKKA (ilmaston ja metsien ongelmat alkavat ratketa ensimmäisen kerran Vihreän Armeijan ansiosta) alkaa vaikuttamaan entistä suuremmin ja YKSILÖN asema nousee arvoonsa, tätä voi seurata ”VALTIOTON LOPPUTILA”, josta tulee hyvä perusta uudelle maailmanvallalle. Myös Suomen valtion tulevaisuus on avoin.

*

Rauli Mickelssonin väitöskirja Suomen puolueet (Vapauden ajasta maailmantuskaan, 2020) on hyvä lähdeteos nykyisen puoluekriisin selvittämisessä.

Kiellettyjä puheenaiheita on nyt paljon enemmän kuin ennen.

SAMAAN AIKAAN TAPAHTUU ”YLI REUNOJEN VYÖRYMISTÄ”. SEN AIHEUTTAA valtaosin mediahössötykseen ja kaiken rahastamiseen liittyvä YLITSEAMPUVA TOTAALIKAPITALISTINEN DIGI-ILMAPIIRI.

Suomen kansalaisia kiinnostaa nyt eniten valkoisella tiukalla trikoolla vinkuva pääministerin (Marin, sdp) pylly ja värikäs pääministerin Pride-hame kuin POLIITIKON PUOLUEPOLIITTISET TEKEMISET. Esimerkiksi pääministerin pyllystä ja Pride-hameesta uutisointi lisää nyt eniten poliittisen PUOLUEEN kannatusta.

Maailmansodat eivät synny kulttuurissa sattumalta. Sodat syttyvät tuhoamaan kaikenlasta ihmisen keksimää typeryyttä. Ihmisen keksimät typeryydet ovat usein käyttäjille käsittämätöntä (kuten esimerkiksi DIGIKONEEN epähermeneuttinen PUHE).

”Tuija Pulkkisen mukaan modernia ajattelutapaa luonnehti usko jonkinlaiseen ydintotuuteen, jatkuva pyrkimys parempaan. Puolueet olivat tärkeitä mutta eivät suinkaan ainoita instituutioita näissä tehtävissä. Ne uskoivat olevansa evoluutiojumalan maan päällä toimivia messiaita, jotka omaksumansa evoluution lain mukaisen ydintotuuden avulla pystyvät johdattamaan valitun kansan (tai yhteiskuntaluokan) parempaan tulevaisuuteen.

Pulkkisen mukaan postmodernissa yhteiskunnassa usko edistykseen ja ydintotuuteen on kadonnut ja elämme epävarmassa maailmassa, josta puuttuu sekä historia että tulevaisuus.” (ote Mickelssonin väitöskirjasta, sivu 19).

ILMOITUS