AJATUS TEHDASTYÖLÄISTEN RISTIRIIDATTOMAKSI ONNELAKSI KUVATUSTA SOSIALISTIS-KOMMUNISTISESTA YHTEISKUNNASTA perustuu ”DIALEKTISEEN JÄRKEEN” (”TIETOUSKOON”) sekä ”DIALEKTISEEN MATERIALISMIIN”.

Käsitteen ”DIALEKTIIKKA” taustalla on antiikin Kreikan filosofia, jossa ilmiöiden ehkä kuviteltiin noudattavan luonnonlakia ja sen sisältämiä ”YLEISPÄTEVIÄ SISÄISIÄ SÄÄNTÖJÄ”. Sokratesin, Platonin ja Arisoteleen uutta ajattelutapaa alettiin pitämään ns. ”TIETEELLISENÄ”. Tieteellisessä marxilaisuudessa dialektiikan viljeleminen oli Engelsin vaikutusta (esimerkiksi Sartre ei arvostanut Engelsin filosofisia käsityksiä).

Mutta jos nuo ”SISÄISET LAIT” (dialektiikka ja ihmisen ”tietämiskyky”) ovatkin pelkkää kuvittelua, ”AJATUS KOMMUNISTISESTA VALLANKUMOUKSESTA” alkaa näyttämään ”TYHJÄLTÄ”.

SE olisi ”MYYTIT KORVANNEEN TIETOUSKON” vastaista. Joka tapauksessa ”marxilainen dialektiikka” on jäänyt toteutumatta, työläismassojen valtaannousua (ONNELAA) ei ole tullut.

*

KAPITALISMIN IHAILIJOILLA ON BAILAILU-ONNELA nimeltä ”DEMOKRATIA”. Mutta mikä ihmeen ”DEMOKRATIA” (demos ja kratos - tavallisen kansan valta)?

Pitäisikö kaikkialla maapallolla olla samanlainen bailailukutittava ”nationalismikiihkoinen pikkunippelidemokratia” kuin on Suomen valtiossa? Minulla ei ole mitään syytä olla yleisen kehityksen suhteen POSITIIVINEN JA AURINKOINEN koska VALLANKÄYTTÄJIEN JULKISESTA PUHEESTA PUUTTUU JATKUVA ILMASTONMUUTOSTA JA LUONNON MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVA NÄKÖKULMA.

”ALKUPERÄISTÄ DEMOKRATIAKÄSITYSTÄ” voi etsiä esimerkiksi voiman ja vastavoiman välisestä JÄNNITTEESTÄ (dialektiikan ja logiikan pohjalta?) mutta ehkä viisainta on etsiä sitä YHTEISKUNNAN ORGANISOIMISEN taustalta ”IHMISENÄ OLEMISESTA”.

*

IHMISEN PAHIN VIHOLLINEN ON ITSE IHMINEN, KAPITALISMISTA JA PUUTOSTAUTISESTA VALTIOSTA INNOSTUNUT IHMINEN.

”KAPITALISTINEN BAILAILU-DEMOKRATIAKÄSITYS JA ILMASTONMUUTOS” on syytä laittaa myös rinnakkain. Yhteiskuntaan ja ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat eivät ratkea analyyttisen järjen mukaisesti laadituilla matemaattisilla laskelmilla ja tilastoilla (”tieto on valtaa”-politiikalla, elämähän ei ole konemainen vähääkään). Nyt tarvitaan suuria muutoksia omaksutuissa AJATTELUTAVOISSA, ARVOISSA JA ASENTEISSA.

*

Nyt kesäkuussa 2021 koko Suomea ollaan virittämässä ylös VIRUSAALTOJEN jälkeistä totaalikapitalistista yrittäjätaloutta (nyt uskotaan optimistisesti, että kohta kaikki koneet käyvät taas täysillä, ehkä sitäkin nopeammin. ”kuten aina ennenkin”).

SYKEN MUKAAN SUOMEN SUURIMMAT KASVIHUONEPÄÄSTÖT OVAT ETELÄ-POHJANMAALLA. Turvetta käytetään VILLISTI TONKIMISEN LAKEUDELLA paljon lämmitykseen. Kuitenkin kohta ehkä räjähtää käyntiin vaikeuksia suomalaisten METSÄNKAADOSSA JA PELTOVILJELYSSÄ, eniten ne rasittavat Etelä-Pohjanmaata.

LUONTOA EI SAA TARKASTELLA PELKKÄNÄ RAAKA-AINELÄHTEENÄ.

*

KOMMUNISTISEN KIINAN HONGKONGISSA yritettiin äskettäin viettää TIANANMENIN VERILÖYLYN MUISTOPÄIVÄÄ, KIINAN kommunistijohtoinen poliisi esti yrittäjien aikeet (Yle ulkomaat 4.6.2021).

Vuoden 1989 verilöylyssä kuoli massoittain ihmisiä.

KOMMUNISTINEN KIINA pyrki nyt siihen, että kyseisestä päivästä ei muodostuisi KULTTIA (MYYTTIÄ), jossa palvotaan kyseistä verilöylypäivää länsimaisten demokratiakäsitysten murskaamisen muistopäivänä.

DEMOKRATIAMELLAKOITA on pidetty alun perin opiskelijoiden (”tietouskoisten”) suunnittelemina ja organisoimina mutta tästä on esitetty myös muita näkökulmia. Niiden mukaan taustalla on ehkä ollut KANSAINVÄLINEN SUURVALTAPELI (esimerkiksi USA-KIINA).

*

ONKO ”SOKRATESILAINEN VIISAUS” KOHONNUT TEOLLISESSA TOTAALIKAPITALISMISSA ANTIKIN KREIKAN MYYTTIEN (JUMAL-OPETUSTEN) EDELLE?

Eikö se (”IHMISEN VIISAUS JA IHMISEN TIETÄMISKYKYYN USKOMINEN”) ole murenemassa juuri nyt?

JOHTAAKO MODERNIN FILOSOFIAN ”SUUNTAUS X” (esimerkiksi eksistentialismi alun perin) ESISOKRAATIKKO PERMENEDISEN TAI HERAKLEITOKSEN ”LUONTOFILOSOFIAAN”?

*

KOSKA FILOSOFIAA ON TULKITTU ERI TAVOIN JA FILOSOFISIA HAVAINTOJA VOI TEHDÄ äärettömän MONELTA ERI POHJALTA (JA ERI TAVOIN), NÄIHIN KYSYMYKSIIN EI LÖYDY KOSKAAN YHTÄ OIKEAA LOPULLISTA VASTAUSTA.

JOKU VOI PITÄÄ ESIMERKIKSI JEESUKSEN ELÄMÄÄ JÄRKIFILOSOFISENA HISTORIANA, JEESUS OLISI SIINÄ UUDEN USKONNOLLISEN LIIKKEEN JOHTAJA VAIN TOISSIJAISESTI.

Herakleitoksen filosofia (jossa jatkuvaa MUUTOSTA ”OHJAA JÄRKI”) herättää minussa kysymyksiä myös Hegelin ja Marxin ajattelusta.

*

MYÖS DEMOKRATIAN VOI YMMÄRTÄÄ MONIN ERI TAVOIN.

MUTTA ON HYVÄ ANTAA KAIKKIEN KUKKIEN (AJATTELUSUUNTAUSTEN) KUKKIA VAPAASTI.

*

TEOLLINEN KAPITALISMI (tavaratulva) ole aiheuttanut sen, että jokaisesta pienestäkin liikahduksesta tulisi pursuta ulos RAHAA, eikä ELÄMÄLLÄ ole siinä mitään mieltä ilman VOITTOA JA RAHAA.

ONNELLISEKSI TULEMINEN on nyt sivuasia, vaikka siihen sisältyy myös terve ympäristö.

Kuuluko KAPITALISTIEN TALOUS JA ELÄMÄNTAPA ”DEMOKRATIAN” pääperiaatteeseen?

*

MUTTA IHMISKUNNAN EI PIDÄ JATKAA ETEENPÄIN SAMALLA TIELLÄ (samalta pohjalta), JOSTA YMPÄRISTÖONGELMAT OVAT ALKANEET KUKOISTAMAAN.

Kaikki on täälläolossa jatkuvassa muutosliikkeessä eikä ihmisellä voi olla varmuudesta mitään käsitystä. Mutta sen voi ymmärtää, ettei samaan virtaan ei voi mennä kahta kertaa niin, että uusi kerta olisi samanlainen kuin aikaisempi kerta.

*

Luin TORSTI LEHTISEN kirjasta Sanojen avaruus (2019) kappaleesta ”Tietämättömyyden runous”, että ”...Luova asenne alkaa sen ymmärtämisestä, että ELÄMÄÄ EI VOI YMMÄRTÄÄ...” (s. 31, suurennos JP).

Tärkeintä on ymmärtää se, että ”ELÄMÄÄ EI PIDÄ YRITTÄÄ YMMÄRTÄÄ”.

*

MUTTA IHMINEN VOI YMMÄRTÄÄ LUONTOA.

MAAPALLON LUONTO ON MUUTOKSESSA JA KITUMASSA, EIKÄ KAIKKIA MUUTOSILMIÖITÄ EDES YMMÄRRETÄ. ”Valtava norsulauma vaeltaa halki Kiinan, eikä kukaan tiedä miksi...” (Iltalehti 4.6.2021).

ILMASTONMUUTOS on yllättämässä päivittäin. Saharan hiekkaa on kulkeutunut jo Suomeen asti, Välimeri on afrikkalaistumassa vauhdilla (Välimeri muuttuu tropiikiksi), Suomen metsätalous (1) ja maatalous (2) on ajautumassa vaikeuksiin (kts. Yle 9.6.2021).

VÄLIMEREN POHJOISSIVUSTA ON JO AFRIKKAA, TÄÄLLÄ KAUHAVALLA ON JO SATANUT HIEKKAA.

*

VÄESTÖNRÄJÄHDYS (REUNOJEN YLI PURSUAVAT KULUTTAJAMASSAT) ON SEURAUSTA RAJATTOMASTA LUONNONVAROJEN KÄYTÖSTÄ (TOTAALIKAPITALISMIN TAVARATULVASTA).

KOSKA RAHA ON NYT PÄÄASIA JA LUONTO ON pelkkä HYÖDYN IRTIOTON KOHDE, AINOASTAAN UUDENLAISEEN AJATTELUUN JA LUONTOSUHTEESEEN PERUSTUVA YHTEISOMISTUKSELLINEN YHTEISKUNTA VOISI JATKAA ELÄMÄÄ MAAPALLOLLA HÄVITTÄMÄTTÄ ELÄMÄÄ.

TÄMÄ ”UUSI VAPAUTUMINEN” EI OLE JOHTANUT NYT KORONAKAUDEN JÄLKEEN TAPAHTUNEESEEN RIEHUMISEEN. VAAN VANHA JATKAA KULKUAAN.

TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN AIHEUTTAMISTA YMPÄRISTÖONGELMISTA ON JATKUVASTI UUTISIA. Esimerkiksi: Turkin rannikot Marmarameri on paksun KASVILIMAN peitossa (kts. Yle ulkomaat 5.6.20219). HOME työllistää OIKEUSLAITOSTA (Helsingin Sanomat 15.1.2011).

*

LUONNON SUURI AVOIN TILA JA IHMISEN ITSELLEEN TEKEMÄ PIENI SULJETTU TILA EIVÄT OLE NYT YHTÄ. Rakennetun ympäristön home- ja sisäilmaongelmat sekä kosteusvauriot ovat seurausta LUONNOTTOMASTA IHMISEN JA LUONNON SUHTEESTA. Siitä aiheutuu SAIRAUKSIA kuten nuhaa, muistihäiriöitä ja jopa keuhkosyöpää.

Nyt kun ihmisen toiminta uhkaa LUONTOA se on iskenyt takaisin TAPPAVINA VIRUKSINA.

MAATALOUSVALTAISELLA KAUHAVALLA SUOSITAAN VOITTOON, RIKASTUMISEEN JA OMISTAMISEEN PERUSTUVAA KAPITALISTISTA YRITTÄMISTÄ. Mutta jos etsii Kauhavan kirjastosta kirjaa ”SOSIALISTISEEN SUOMEEN” (Ele Alenius, 1969), sen saa lainaksi ainoastaan kaukolainauksena. Toisten mielestä Kauhavalla ei ole ollut edes TYÖVÄENLIIKETTÄ.

”YHTÄ AINOAA OIKEAA DEMOKRATIAA” ei voi olla edes olemassa. Se pysyy UTOPIANA, mutta monet uskovat vain ”yhteen oikeaan demokratiaan”.

*

”MODERNI DEMOKRATIA” on monille ”HURMOSTILAA”. Sen yhteydessä ei ymmärretä sitä, mistä kyseinen hurmostila johtuu.

Urheilu-uutisista MM-loppuottelusta 6.6.2021 ”Leijonille karmea tappio...” (Yle jne.) käy hyvin ilmi IHMISLAJIN OLEMUS, jossa ihminen riehaantuu äärimmilleen aivan muissa kuin yhteiskunnallisissa suhteissa ja vallitsevaksi siinä nousee ”HURMOSTILA”.

TAIVAANPORTTIIN VERRATTU PARIISIN SANTE-CHAPELLE saa ihmiset pelkällä väri- ja valoloisteella HURMOSTILAN partaalle. Minulle vastaava kohde on PRAHA.

DEMOKRAATTISTA YHTEISKUNTAA EI SAA KUITENKAAN PITÄÄ HURMOKSELLISENA SEIKKANA. Eikä rakennettua kohdetta tai aluetta (kuten Prahaa) pidä arvioida ilman paikan ihmisten vaikutusta. Esimerkiksi Prahan hurmosmaisuus syntyy hyvin monista alitajuntaisista ihmismielen reaktioista (vastaukset niihin löytyy ihmisestä itsestään, tässä tapauksessa minusta itsestäni).

*

Onko YHTEISEKSI VALTIOKSI ORGANISOITUMINEN ja IHMISMASSOJEN PUOLUEAATTEISIIN JAKAMINEN paras yhteiskunnallisen vallankäytön organisoimistapa?

PUOLUEIDEN TOIMINTA (ryhmäkuri jne.) tulee haitalliseksi myös edustukselliselle demokratialle sillä puolueet ”viipaloivat koko kansan”. PUOLUEIDEN TOIMINTAA JA KANNATUSMITTAUKSIA (”tieto on valtaa”-periaatteella) tulisi selvittää paljon enemmän koko valtioideaa koskevan demokratiaihanteen vääristelijänä.

MONIAMMATILLISUUS oli ennen yleistä, esimerkiksi Prahan Kaarlensillan toteuttaja oli rakennusmestari, kuvanveistäjä ja taidemaalari, joka ylennettiin ensimmäiseksi eurooppalaiseksi arkkitehdiksi. Vuosisatoja sitten yhteiskuntaan vaikutti moniammatillisuuden lisäksi myös esimerkiksi vanhat myytit ja magia. TIETÄMISEEN alettiin keskittyä vasta muutama vuosisata sitten.

*

NYKYAJAN AMMATILLISEEN ERIYTYMISEEN sisältyy myös kyky saavuttaa vahva ammatillinen asema PROFESSIO. Tällä on ollut suuri vaikutus myös AY-LIIKKEESEEN (keskitetty ay-liike).

Tämän taustalla on kuvitelma ihmislajin ”PERINNÖLLISTÄ TIETÄMISKYVYSTÄ” sekä usko yhdestä kaikille yhteisestä objektiivisesta yhteiskunnallisesta tietämiskyvystä ”tieto on valtaa”.

Ehkä juuri nämä ovat parhaillaan murtumassa.

*

AMMATILLINEN ERIYTYMINEN JA ”TIETOUSKO” on johtanut myös KUSTANNUSTEN huimaan nousuun niin, että monista toiminnoista on pakko luopua kokonaan, esimerkiksi yhteiskunnan rahoittamista terveysasemista.

YLEINEN TALOUDELLINEN JA POLIITTINEN KEHITYS ON MULLISTUMASSA.

NYKYAJAN LÄÄKETIEDE perustuu siihen, että ensin MÄÄRITELLÄÄN SAIRAUS (DIAGNOOSI) ja sen jälkeen selvitetään LÄÄKE kyseiseen SAIRAUTEEN.

LÄÄKE on yleensä joku KEMIALLINEN YHDISTE. KEMIA on AINEEN koostumusta tutkiva TIEDE, jolla tutkitaan pääasiassa ALKUAINEIDEN, YHDISTEIDEN JA MOLEKYYLIEN rakennetta (reaktiot jne.).

Sitä vastoin ALKUAINEIDEN JA ATOMIEN tutkiminen kuuluu FYSIIKAN PIIRIIN. Esimerkiksi ILMASTONMUUTOSTA tutkitaan nyt fysiikan pohjalta.

Äskettäinen VIRUSTORJUNTA ei pohjautunut kaikessa ”TIETOUSKOON” vaan paljon tehtiin YMMÄRTÄMÄLLÄ KOKEMUSPOHJAISESTI. Tämä sekä yhteiskunnalliset ”kansakuntakuvitelmat” horjuttivat ihmisten luottamusta tähänastiseen järkiperusteiseen ”tieto on valtaa -yhteiskuntaan”.

*

Myös PUOLUEET ovat nyt muutosvaiheessa.

KESKUSTAPUOLUEEN (entisen MAALAISLIITON) KANNATTAJAT OVAT KOVEMPIA KAPITALISTEJA kuin KOKOOMUSLAISET YRITTÄJÄT. Tämä johtuu siitä, että kepulaiset ovat kaapanneet KAPITALISTEINA OMAISUUDEKSEEN KOKO LUONNON (pellot, metsät jne.). Keskustahenkisiä koskettaa eniten se, että jollakin on suvun perintönä omaisuutta kuten peltoja ja metsiä. Samaan maatilakeskuskulttuuriin juontaa keskustalainen tahto ”MINÄ MÄÄRÄÄN TÄÄLLÄ”.

Sitä vastoin YRITYSHENKISILLÄ KOKOOMUSLAISILLA on usein joku pieni yritys (kuten kahvila) usein vuokratiloissa.

DEMARIEN ongelma on kapitalismin ja sosialismin yhdistelmä johon kuuluu teknologinen elämäntapa mikä juontaa kapitalistisiin arvoihin.

*

Miksi naapurivaltion suurlähettiläitä PUHUTELLAAN silloin tällöin? Miksi joissakin VALTIOISSA läheisten perhetuttujen joukossa on ”TURVALLISUUSPALVELUNA” VAKOILIJOITA?

Miksi TEHOKKAINTA JA KALLEINTA VÄKIVALTAA tarvitaan VALTIOIDEN RAJOJEN valvonnassa aina vain enemmän? Valtioiden yhteistyönä on valmisteilla jopa 100 biljoonaa maksava TEKOÄLYASEISTUS.

Eikö samalle rahalle olisi muutakin käyttöä?

Pitäisikö tärkeimpien KANSANEDUSTAJIEN olla LAKIASIANTUNTIJOITA? Toimivatko VALTIOT aivan liikaa NORMIEN JA LAKIEN pohjalta? Pitäisikö osa laeista hävittää koska vain harvat ovat perillä niiden sisällöstä?

JOS VALTIOKSI ORGANISOITUMISEN YHTEYDESSÄ täytyy myös hyväksyä hegeliläiselle ja snellmanilaiselle NORMI- JA LAKIVALTIOLLE TYYPILLINEN PERHEINSTITUUTIO (KTS. Suomen valtion AVIOLIITTOLAKI, se loukkaa muitakin kuin vain EKSISTENTIALISTISESTI AJATTELEVIA. OPPIVELVOLLISUUSLAKI JA KOULU tähtää pohjimmiltaan siihen, että OPPILAISTA tulee HYVIÄ VERONMAKSAJIA (ensisijaisesti valtion intressi). Sana ”VERO” on tarkoittanut alun perin ”SUOJELUMAKSUA” (kun valta suojelee siitä pitää myös maksaa suojelijalle).

*

Pohtiessani KUVAN AVULLA ”sattuman vyöryä” tein ensin (2013) ”VALKOISEN JUOVAN” ja sen jälkeen (2014) ”MUSTAN VALUN”. Niissä oli enemmän kyse ”FILOSOFISESTA KOKEESTA” kuin ”TIETOUSKOISESTA TAITEESTA”.

IHMISELLÄHÄN ei ole PERINNÖLLISTÄ TIETÄMISKYKYÄ. IHMISEN OLEMASSAOLO tapahtuu KUVITTELEMALLA. IHMISLAJI on kuitenkin hyvin KEKSELIÄS ELÄIN, IHMINEN OPPII YMMÄRTÄMÄÄN asioita ja ilmiöitä.

*

Lääkäreillä ei ole koskaan sairaustapauksesta yhtä ja samaa käsitystä. Lääkäreilläkin on aina subjektiivinen käsitys sairaudesta ja sen lääkitsemisestä koska objektiivinen käsitys niistä edellyttäisi sitä, ettei lääkärin tarvitse uskoa tietämiseen, potilaan ja lääkärin suhde ei saa olla myöskään valtasuhde (kts. potilaslaki).

Esimerkkejä.

TURUN kaupunginlääkärillä (terveyskeskus) ja YLIOPISTOLLISEN sairaalan lääkärillä oli 2006 täysin erilaiset mielipiteet eräästä tapauksesta.

SEINÄJOEN sairaalassa leikattu mies oli leikattu pikaisesti uudestaan samasta kohtaa TAMPEREELLA koska leikkauskohta oli alkanut märkimään.

Kun toinen jalkani tuli kipeäksi vuonna 2014 ensimmäinen lääkäri oletti sen johtuvan hermoista mutta hänen näkökulma oli virheellinen. Kun jalkani tuli uudestaan kipeäksi eräs lääkäri piti jalkaani myös kivuttomana.

*

IHMINEN on oppinut ymmärtämään IHMISEN AINEELLISTA RAKENNETTA (esimerkiksi ruumiinosien ja sairauksien analysointi ja lääkintä, ruumiinavaukset ja kemialliset selvitykset) ja se on vaikuttanut ihmisen käsityksiin sairauksista (siihen vaikuttaa myös esimerkiksi lääkärin omaksuma filosofia, ”tietämisusko” jne.).

Vaikka ihminen saisi ANALYYTTISIN SELVITYKSIN selville ihmisen fyysisen perusrakenteen ja ”miljoona” ihmisessä virtaavaa kemiallista yhdistettä, IHMISEN KOKONAISUUS jää arvoitukseksi.

Myös potilaan hoitaminen (diagnoosi ja lääkitseminen) pysyy arvoituksena. Vaikka ihminen pääsisi selville jonain hetkenä vallitsevasta SAIRAUDESTA arvoitukseksi jää ”SAIRAUTEEN (varsinkin tulevaisuudessa mahdolliseen sairauteen) KOHDISTETTU LÄÄKITSEMINEN”.

Usein ”hoitotoimi” on tarpeeton ja haitallinen.

Oma lukunsa on se, kun SALATEORIOIDEN markkinoijat alkavat pitämään toteutettuja VIRUSROKOTUKSIA IHMISTEN MYRKYTTÄMISENÄ ja yllyttävät muita kieltäytymään esimerkiksi etäisyysrajoituksista ja maskeista (kts. Yle ”YouTube, 31.5.2021).

*

RAHVAILLE SUUNNATUSSA ”TUURIBAILAILUSSA” (”kuninkaallisessa hotellissa” kullatut makuuhuoneet) KANSA HAMUAA TAVARATULVASSA LEIJUEN KUNINKAALLISTA ELÄMÄÄ. Päinvastoin kuin RANSKAN SUURESSA VALLANKUMOUKSESSA.

SUOMEN KANSALLISVALTIOTA EI VOI PITÄÄ ”IHANTEELLISENA DEMOKRATIAMAANA” MYÖSKÄÄN SIKSI KOSKA VALTIO RIISTÄÄ JOKAISELTA SEN JÄSENELTÄ LUONNOLLISEN VAPAUDEN KASVAA OMAAN SUUNTAAN.

MUTTA jos yhteiskunnassa on kymmenen puoluetta, joista jokainen pyrkii YHTEISOMISTUKSELLISEEN YHTEISKUNTAAN, PUOLUEIDENKIN VALTASUHTEET ovat OK.

MARX AJATTELI, ETTÄ PORVARISTON TEOLLINEN KAPITALISMI JOHTAA KÖYHYYDEN LISÄÄNTYMISEEN, LUOKATTOMAAN, RAHATTOMAAN JA VALTIOTTOMAAN YHTEISOMISTUKSELLISEEN YHTEISKUNTAAN. MARX AJATTELI myös, että käytännön järjestelyt yhteiskunnassa täytyy pohjautua MATERIALISTISEEN TÄÄLLÄOLOKÄSITYKSEEN (vähiten HENKIUSKOMUKSEEN).

*

KIINAN VALLANKUMOUKSELLISTEN KOMMUNISTIEN (YKSI PUOLUE) SOSIALISTINEN MARKKINATALOUSKOKEILU” JOHTI ”SUUREN LUOKAN BAILAILUUN” (OPISKELIJAMELLAKOIDEN HONGKONG). DEMOKRATIAMELLAKOIDEN PÄÄKOORDINAATTORI OLI KUITENKIN USA.

ENSIN PÄÄTTYI KOMMUNISTISEN KIINAN LÄNNEN TEOLLISTEN KAPITALISTIEN ”HALPATEHTAANA” TOIMIMINEN (UUSLIBERALISTINEN TALOUS) JA SEN JÄLKEEN TAPAHTUI ”BAILAILUN LOPPU”. Seuraavana on ehkä vuorossa ”valkoisen vallan saaren” ja Kiinanmeren valtaaminen.

KAPITALISMIN JA KOMMUNISMIN YHDISTÄMINEN JOHTAA AINA ONGELMIIN.

BAILAAJADEMAREISTA (REVISIONISMISTA) JA ”SUUREN LUOKAN BAILAILUSTA” (uusliberalistisen totaalikapitalistisen markkinatalouden ja teknologisen elämäntapajuhlan yhdistelmästä) KÄRSII ENITEN MAAPALLON LUONTO JA ILMAKEHÄ. SIITÄ EI VOI SYNTYÄ MUUTA KUN VAATIMUS uudesta 100 biljoonaa euroa maksavasta ”TEKOÄLYASEISTUKSESTA”.

Ikään kuin valtiossa ei olisi mitään arvokkaampaa rahankäyttöä.

*

KAPITALISTISEN LÄNNEN ”VALTIOIDEN DEMOKRATIAKÄSITYKSET” perustuvat useimmiten käsityksiin esimerkiksi ”VAPAUDESTA LIIKKUA”. Niissä on samalla kyse hyvin KONKREETTISISTA kapitalistis-teknologiseen elämäntapaan liittyvistä epäeksistentialistisista SEIKOISTA.

KOSKA KORONAVIRUSAALTOJEN TORJUMINEN on johtanut äskettäin ”LIIKKUMISEN RAJOITTAMISEEN” se on merkinnyt VAPAUDEN RAJOITTAMISTA. Se on taas johtanut OMAKSUTTUJEN KÄSITYSTEN TOISEKSI MUUTTUMISEEN.

*

Baconin lausahdus ”TIETO ON VALTAA” on vaikuttanut käytännön elämään ehkä vasta kolmesataa vuotta (Ranskan suuren vallankumouksen alkuajoista lähtien).

Ranskan suuressa VALLANKUMOUKSESSA KANSA huudahti ”JÄRKI JA VAPAUS” sekä kukisti 1700-luvulla väkivaltaisesti papiston ja perintövallan. Tuota äärimmäisen veristä kumousta on pidetty varoituksena KANSAN SUORITTAMASTA VALLANKUMOUKSESTA. ”Järki ja vapaus” on taas kriisissä.

Usko IHMISEN KYKYIHIN HORJUU.

Miten yhteiskunta tulisi organisoida, jotta se toimisi mahdollisimman monessa eri suhteessa hyvin. Tämä koskee myös esimerkiksi Neuvostoliiton päättymistä (neuvostojen suoraa valtaa) ja Hongkongin mellakoita yhden puoluevallan Kiinassa (kommunistisessa maassa, jossa oli kaksi vastakkaista talousjärjestelmää).

VALTIO on rajattu ja vartioitu ALUE jossakin PAIKASSA. Jos ”ulkomaalaiset” lentokoneet lentävät sen yli paikan omistaja ja haltija päättä itseoikeutettuna esimerkiksi kuinka paljon lentokoneet saavat päästää päästöjä tuolle alueelle.

VAPAA LUOVAN TYÖN TEKIJÄ (TAITEILIJA) joka ei usko ”TIETOON” ei välitä ”tieteellisen” eli tietouskoisen taiteen TEORIOISTA JA KÄYTÄNNÖISTÄ mitään. Parhaimmillaan hän KANTAA EKSISTENTIALISESTI MYÖS VASTUUN RATKAISUISTAAN.

*

Sana ”DEMOKRATIA” herättää kysymyksiä lukemattomista eri näkökulmista käsin.

Alun perin ajattelin kirjoittaa näistä kysymyksistä (kirjoittamistakin voi harjoittaa lukemattomilla eri tavoilla):

Tieteen kuvalehti (netissä) – 5 asiaa (viruksia on ollut aina)...Kiinan kommunistijohdon koronavirustorjunta ilman rokotetta (kommunismissa on erityisen tiukka valvonta), liberaali demokratia, yksilövapaus – eksistentialismi... pakko-osallisuminen, osallistua on eri asia kuin vaikuttaa... pohdittavaa luontosuhteesta (ei tietouskoa), korkein hallintotaso yhtenä, ylähuone ja alahuone (erikseen)... ”ulkopuolisten” oikeudet (maahanmuuttajat)…. dem ja talous (suhde)…. massan vai yksilön suojeleminen... hallita-valta... tavallisen kansan joukosta parempi yhteiskunta, rikkaimpien valta, tasavalta… filosofinen perusta ja yhteiskuntaorganisaatio (sopimus, käytäntö)... köyhälistövalta, kapitalistis-porvarillinen valta... nation, isänmaa, kansainvälisyys…enemmistö massat, yksilöt, enemmistö-valta... kansan syntyperä... vähemmistöt, vapaat yksilöt
kilpailu vallasta... puolueet, itsemäärääminen, armeija ja sodat... vapuadet, oikeudet, inhimillisyys, mielipide... länsimaisen demokratiakäsityksen tausta Kaukoidässä, Intia, Kreikka Rooma, monikulttuurinen välimerimaailmanvalta...tieto on valtaa – yhteiskunnan organisoiminen tietouskon varassa... kansojen varallisuus, osakeyhtiöt-omistajat kapitalistinen talous, uusliberalismi, totaalikapitalismi...valtio, valiojärjestys, yksinvalta, turmeltunut politiikka (maan tapa)... rajattu aika ja vallankäytön vaihtaminen… lait ja kirjalliset määräykset… asema - papisto ja perintövalta, Ranskan suuri vallankumous (verisin kumous=kansan tekemä)... syypää myöhempiin virheisiin, neuvostojen suora valta ei toteutunut (NL)... ihminen ja organisointi... toimia rehellisesti oikeudenmukaisesti... joukkona yhdessä, irtaantua joukosta, itselleen oleminen ja vastuun kantaminen... edustuksellinen valta.

Näihin seikkoihin sisältyy ääretön määrä ongelmallisia kysymyksiä. Niihin ei voi vastata KOKONAISUUTENA VAPAANA VYÖRYVÄN TEOLLISEN KAPITALISMIN POHJALTA. Siinä tarvitaan myös kokonaan uudenlaista arvomaailmaa ja ajattelua sekä yhteiskunnallista toimintaa.

 

ILMOITUS