TAVAROIDEN TUOTTAMINEN KONEELLISESTI ILMAN KÄSITYÖTÄ (teollisesti) synnytti KAPITALISTISEN TALOUSKASVUN ja aiheutti kaikkien siihenastisten suhteiden (muutos: työn arvo rahassa jne.) uudistumisen. Marxin elämäntyö liittyi tuohon muutokseen.

NYT VIRUSPANDEMIA JA ILMASTONMUUTOS ovat aiheuttamassa uusia suuria muutoksia tähänastisessa taloudessa ja poliittisessa vallankäytössä.

Seuraavaksi TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN AIHEUTTAMA ILMASTONMUUTOS murtaa taas koko taloudellisen ja poliittisen valtapelin (kilpailun) ja ehkä johtaa YHTEISOMISTUKSELLISEN joukkoliikehdinnän uuteen renessanssin. Tästä on jo näkynyt merkkejä.

PÄÄHUOMIO täytyy olla nyt TOTAALILIBERAALIN TEOLLISEN KAPITALISMIN (KASVUN RAJOISTA PIITTAAMATTOMAN) TALOUSKASVUN JA ILMASTONMUUTOKSEN SUHTEESSA.

*

MUUTOKSIA tapahtuu nyt myös muissa suhteissa. MAAPALLON VALTIOT elävät parhaillaan vanhan konservatiivisen VALTIO-ORGANISOITUMISEN ja uudenlaisen kansainvälisyyden raja-alueella.

Toiseksi KANSANMASSOITTUMISEN vastakohdaksi on tulossa IHMISYKSILÖN VAPAUDEN korostuminen. Se jatkaa ensimmäisen maailmansodan jälkeistä (iloisella 20-luvulla ja 1930-luvulla alkanutta) voittokulkua.

Tähänastinen teollisen kapitalismin muutos on vaatinut kaksi maailmansotaa. Kovenevat vaatimukset ilmastonmuutoksen ”pysäyttämiseksi” ja sotaan valmistautuminen kuuluvat nyt aiempaa entistä tiiviimmin yhteen. Meitä uhkaa nyt kolmas maailmansota. Taloussodat ja muut uudet sodankäyntimuodot ovat jo alkaneet.

Voittajavaltioiden kaksi kansainvälistä organisaatiota (Kansainliitto ja YK) eivät ole saaneet aikaan maapallon laajuista rauhaa. Ihmiskunnan on luotava siksi kokonaan uudelta pohjalta uusi kansainvälinen maailmanjärjestys. Lännelle ei kelpaa RAUHA jos rauhan on saanut aikaan esimerkiksi Venäjän federaatio tai kommunistinen Kiina.

LÄNSI tahtoo jatkaa KAPITALISTISTA ELÄMÄÄ ilman uutta maailmanjärjestystä. ”Valtioiden maapalloon” ei voi kuitenkaan palata takaisin koska uusi kansainvälisyys vaikuttaa jo. Valtiot ovat kuihtumassa maapallolla myös monesta muusta syystä.

Suomen KANSALLISVALTIOSSA maailmansodan jälkeisen kauden merkittävin yhteiskunnallinen uudistustyö katkesi SOTE-uudistukseen (Sipilän hallituksen kaatumiseen). Kiinan kanssa riitaantuneessa USA:ssa kaupitellaan parhaillaan salaliittoteorioita virusaaltojen liikahduksista (ks. Yle ulkomaanuutiset / USA:n tiedustelupalvelu).

LÄNSIVALLOISSA pelätään sitä, että KIINAN JA VENÄJÄN valta-asema on nousussa (Hongkong, Kiinanmeri, Valko-Venäjä, Armenia jne.).

*

MYÖS PUOLUEIDEN VALTASUHTEET OVAT MUUTOKSESSA VALTIOISSA.

Jos pitää ELÄMÄN OHJENUORANA samanaikaisesti JUMALAA (kristillistä USKOA) JA ”JÄRKIVIHREYTTÄ” (SE JA DIGI OVAT KONTTA) sekä markkinoi MENNEISYYTEEN paluuta, jossa on asettunut OMAN OMENAPUUN JUURELLE... puhuu juuri niistä VITSAUKSISTA ihmistä varitetaan RAAMATUSSAKIN.

Tärkeintä on se, miten uskoo, ei se mihin on tähän asti uskonut.

*

MENNEISYYTEEN EI VOI PALATA, LUONTOA EI SAA TONKIA ”JUMALAN LAHJANA” (sora, turve, metsät, karjatalous... ilmastonmutos). Maaseutuvaltaiseen Suomineitoon EI VOI PALATA. Lapuanjokilaakson alkiolaisuuden ylläpitäminen varoittaa vallan pönkittämisestä. ”Eteläpohjalaisten erirotuisuus” syntyi Jussipaitaa ja pohjalaistaloa myöten Merenkurkun äärelle lainana Ruotsista (Västerbottenista).

Myös DEMARILIIKE voi romahtaa SOTE-uudistukseen tai esimerkiksi VIRUSTORJUNTATEMPPUUN.

*

Suomi ei ole niin ”suomalainen ja raatteentiehenkinen” kuin usein luullaan. Suomenruotsalainen KULTTUURI vaikutti siihen, että Suomenniemen suomenkielinen väestö saattoi myöhemmin muodostaa itsenäisen valtion 1917. Ruotsin kruunun ÖSTERLANDIN suomenkielinen väestö omaksui suomenruotsalaisen kulttuurin ja alkoi sen jälkeen pitämään Österlandia omana paikkana. Venäjän johto pelkäsi vuoden 1808 jälkeen pitkään ruotsinruotsalaisten sotilaallista vastaiskua jossa Ruotsin kruunu yrittäisi vallata takaisin Itämaa.

Suomeen jäi näin AUTONOMIAN AJASTA lähtien KULTTUURIVAIKUTTEITA myös RUOTSALAISUUDESTA JA VENÄLÄISYYDESTÄ.

*

”...Koira osaa NAURAA – ja niin osaa lehmäkin” (Yle 22.5.2021). LUONTOA voi oppia myös ymmärtämään. IHMISLAJIN JA ELÄIMEN välinen kuviteltu suuri ero voi olla monessa seikassa myös erehdys. Miksi lehmälauma teurastetaan silti usein ”ihmisten pihveiksi”?

Ihminen on itsekäs ja paha eläin keskellä maapallon LUONTOA ja ELÄMÄÄ.

Huomispäivän kirjoitukset maapallon ELOLLISESTA LUONNOSTA (myös ilmakehästä) tulevat olemaan päinvastaisia kuin 1800-luvulla. Kun ennen vanhaan puhuttiin ”LAJIEN SYNNYSTÄ” huomenna väitellään esimerkiksi VÄESTÖNRÄJÄHDYKSESTÄ JA ”ELÄINLAJIEN KUOLEMAN SYISTÄ ILMASTONMUUTOKSESSA”.

Myös Karl Marxin aikakauden arvomaailma ja ajattelu on ollut nykyajassa kritiikin kohteena.

*

USKOMINEN” (uskonto) ja ”TIETOUSKO” herää ihmisessä kun KUVITTELEVA ihminen kohtaa ylivoimaisen esteen. Sen jälkeen eletään myös TIETÄMISEN kohdalla USKOMISEN varassa.

Tällä ajatuksella ei ole mitään tekemistä 1800-luvun ”KONSERVATIIVISEN MARXILAISEN DIALEKTIIKKAKÄSITYKSEN” kanssa. Se ”lainattiin” henkiuskovaisen Hegelin konservatiivisesta dialektiikkakäsityksestä. Alun perin dialektiikan perusta oli Platonin ajan ”väittelyssä” ja Platonin ideoilla täydennetyssä kristinuskossa (”kuvitellun uskon ja järkeilytiedon eriytyneessä yhdistelmässä”.

Vanhimman suomenkielisen kirjoituksen (Novgorodin 9 metrin syvältä maan sisältä löydetyssä tuohirullassa) merkitys pysyy ikuisesti arvoituksena. Jo kauan sitten elettyjen asioiden merkityksiä ei saada koskaan selville.

***

Monet asuvat SUOMESSAKIN TELTASSA tietämättä, että ORGANISOITUNEEN VALTION ”KANSALAISUUS” merkitsee sitä, että YHTEISKUNTA on velvoitettu antamaan asunnottomalle asunto ja ravinto. Siksi valtion jäsenet pakotetaan sitoutumaan moneen vastenmieliseen seikkaan.

KEINOTEKOISEEN VALTIOON kuten Suomeen liittyy monenlaisia monia ONGELMIA VALTION JÄSENENÄ.

ORGANISOIDUT LÄNSIMAISET VALTIOT toteuttavat VIRUSTORJUNNASSA ”OMALLE KANSANOSALLE” suunnattujen VAPAUKSIEN kieltämistä esimerkiksi tarkkailemalla ja VALVOMALLA ihmisten käyttäytymistä sekä määräämällä käyttämään KASVOILLA MASKEJA.

VALTION YLIN VALTA voi pakottaa valtionsa jäseniä käyttämään myös VÄKIVALTAA (esimerkiksi poliiseina mellakassa ja sotilaina sodissa).

LAPSET KOULULAISINA kasvatetaan VALTIOSSA yhteen ja samaan yhtenäiseen ”TIETOUSKOON” ja ”TODELLISUUSKÄSITYKSEEN”.

Samanaikaisesti IHMISEN NATIONALISTINEN VALTIO-ORGAANI väittää ”KAIKKEA HYVÄÄ TEHDÄÄN”. PAHANKIN aiheuttamista kutsutaan siinä ”PALVELUKSI OMILLE”. Sama ”VALTIOLLINEN SUOJELUPERIAATE” kiihdyttää ILMASTOMUUTOSTA ja johtaa ELÄMÄN PÄÄTTYMISEEN.

NATIONALISTINEN VALTIO markkinoi VAPAUKSIA ILMAN VASTUUTA. Myös ”alkusuomalaisuus” perustuu VAPAUDENRIISTOON JA PAKOTTAMISEEN VALTIO-ORGAANIN ITSEKKÄÄN VALTAPELIN hyväksi.

Kansallisvaltio ongelmallisuus ei ole ainoastaan eksistentialistisen YKSILÖVAPAUDEN riistäminen.

”VALTIOIDEN MAAPALLO” TÄYTYY HÄVITTÄÄ ja korvata uudentyyppisellä universaalilla maailmanvallalla.

***

VIRUSAALLOT painoivat Suomenkin lyijynraskaana ALAS. Heti sen jälkeen NATIONALISTINEN nousu YLÖS käynnistettiin laihtunutta ja kahtia jakautunutta KANSAKUNTAA ruokkivana ”KILPAILU JA VIIHDE”-PROJEKTEINA (Leijonat ja euroviisut).

Sitä vastaa TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN BAILAILU. Heikoin lenkki siinä on IHMISYYS JA KANSAINVÄLISYYS vaikka juuri sitä kaivataan myös ILMASTOKRIISISSÄ.

*

Äskettäinen LÄHI-IDÄN SOTA SYTTYI koska israelilaiset pyrkivät monin eri tavoin KARKOTTAMAAN TOISINAJATTELEVAT OMIEN PAIKASTA (erilainen tapakultturi, uskonto jne.).

”KESTÄVÄ RAUHA” LÄHI-IDÄSSÄKIN VOI SYNTYÄ AINOASTAAN TOISIN KUVITTELUN SUVAITSEMISELLA, EI PERUSTAMALLA ALUEELLE KAKSI VALTIOTA.

*

Greta Thunbergin kirjallisen ILMASTOKAPINAn ”KOTIMME ON TULESSA herättämiä ajatuksia:

Eikö kukaan ole vieläkään PANIIKISSA ILMASTONMUUTOKSEN TAKIA?

SODANKÄYNTI JA ILMASTONMUUTOS OVAT YKSI JA SAMA UHKA ELÄMÄN JATKUMISELLE. ”IRANIN YDINASE” SAATTAA OSUA JUURI SIIHEN.

*

Myös Suomen presidentti Sauli Niinistö on SANONUT (uudenvuodenpuheessa), ettei meillä ole PALUUTA EILISEEN.

Jokainen täytyy ymmärtää se, että ”NORMAALIOLOJA” ei voi olla edes olemassa.

*

Ennen kuin MINÄ (”itselleen oleminen”, ihmisyksilö) pääsi ETURIVIIN, ihmisen piti elää pitkään osana massaa. Ihminen (yksilö) ymmärrettiin tuolloin pelkästään osana joukkoa.

MINÄ on vielä nuori ja uusi ilmiö. Yksilöllisyys alkoi kuitenkin nousta pintaan.

Filosofia alkoi erkaantua teologiasta vasta 1600-luvulta lähtien. Pekka Himasen väitöskirjasta ”Bertrand Russellin haaste” (1994) näkyy filosofinen uskontokritiikki.

Myös Russell suuntautui elämänsä ”filosofiakausina” eri suuntiin (alkaen ”naiivista realismista”, ”idealismista” ja ”platonisesta realismista”, kts. Himasen väitöskirja, sivu 27-).

*

Yksilöllisyyden irtaantuminen massasta käynnistyi vasta 1800-luvulla. ”Sielutiede” (psykologia) syntyi 1800-luvun jälkipuoliskolla Saksassa. 1800-luvun alun ”irstas runoilija” Charles Baudelaire oli ehkä ensimmäinen ”moderni ihminen”. Nyt syntyi myös ”moderni taide ja taiteilija” (impressionismi, abstrakti taide jne.). Jean-Paul Sartre vei tämän kehityksen Husserlin ja Heideggerin kautta eteenpäin kirjailijana ja eksistentialistisena filosofina.

Valitettavasti Karl Marx ”unohti” KÖYHÄLISTÖN joukkovoimainnostuksessa YKSILÖN. Tämän erehdyksen ”jälkikäteen korjaaminen” on iso haaste tälle aikakaudelle.

*

Professori ARVO LEHTOVAARAN kirjoittamassa KOULUJEN OPPIKIRJASSA PSYKOLOGIA (1963, edellisten painosten nimenä oli SIELUTIEDE) sanotaan (kirjan alkusanoissa, sivu 1), että kirja pyrkii välttämään OBJEKTIIVISET TUTKIMUSTULOKSET (säännönmukaisuudet) ja olemaan käytännön ihmistutkimusta varten ja että

”Mitä kaikkea TODELLISUUDESSA sisältyy omaan MINÄÄMME – – KOKEVATKO muutkin tietyissä tilanteissa samaa kuin ME – – onko heillä samanlaisia ELÄMYKSIÄ kuin MEILLÄ – – Mitä LAKEJA käyttäytymisemme noudattaa – – Etsiessäme – – tarkastelemme SIELUNELÄMÄÄ – – SIELUTIEDE ELI PSYKOLOGIA – – tulevat näkyviin elävien olentojen KÄYTTÄYTYMISESSÄ – – yksilöjen KOKEMIA ELÄMYKSIÄ" (suurennokset JP).Mitä kaikkea tästä voisi ajatella?

EKSISTENTIALISMIN pohjalta voi kuvitella, että MINÄ ei ole auton ohjauspyörän kaltainen ”ohjauslaite” ja että jokainen IHMISYKSILÖ kokee täälläolonsa täysin omalla tavalla, muiden ”sielunelämää” ei voi muuta kuin KUVITELLA.

*

”SIELUTIEDE” (psykologia) herättää EKSISTENTIALISTISISSA pohdinnoissa hankalia kysymyksiä koska ”psykologiatieteeseen” siihen sisältyy ”JÄRKEÄ KOROSTAVA TIETOUSKO”.

Alajärvellä 1890 syntynyttä EINO KALAA (1906 saakka JOHANSSON) pidetään usein yhtenä Suomen nationalistisen valtion merkittävimpänä ”SIELUTIETEILIJÄNÄ” (psykologina) ja FILOSOFINA (looginen empirismi).

Psykologiaa pidettiin aikaisemmin filosofian osana. Kaila teki väitöskirjansa kokeellisesta psykologiasta 1916 ja meni naimisiin taidemaalari Anna Lovisa Snellmanin kanssa. Ehkä hänen filosofinen ajattelutapansa oli osaksi myös lähellä eksistentialismia.

*

Ihmisyksilö on monimutkainen henkinen ja fyysinen kokonaisuus.

Kun olin rakentanut kesän 2014 uudenlaista viemärijärjestelyä (veden imetys maahan) Renkolantien asuintaloomme, toinen jalkani alkoi tulla kipeäksi. Jalkani kipeytyminen saattoi johtua myös auton käytön aloittamisesta.

Sain yksityiseltä terveyslääkäriltä (Kauhavan Terveystalon kirurgian erikoislääkäriltä) lähetteen Seinäjoen Terveystalon neurotutkakokeeseen. Kokeen mukaan kipeytyneen jalkani jalkahermot olivat kunnossa.

Jalkani olivat olleet levottomat, niitä vaivasi myös suonenveto ja lihaskramppi. Varsinkin lonkan ja polven aluetta särki (kuvittelin iskeneeni jalkani johonkin rautaan). Muistin kun jalkani lihas repesi Turussa noin vuonna 2000 säkkipimeässä tapahtuneen ”harhahypyn” takia ja kuinka pituushyppääjänä (teininuorena) reväytin kovissa harjoituksissa usein jalkalihakseni. Ehkä syy jalkani kipeytymiseen juonsi niihin?

Kun kävin myöhemmin uudestaan Terveystalon vastaanotolla (kuumeen takia?) kaksi uutta lääkäriä kiinnitti huomiota (ehkä he olivat lukeneet tietokoneella aiempia minua koskeneita ”tietouskoisia tutkimuksia”) esimerkiksi keskioluen juomiseen (montako olutta juon päivässä, minulla on maitoallergia) mutta ei esimerkiksi kolesteroliarvoihin.

LABORATORIOTUTKIMUKSESSA (29.5.2017, myöhemmin tuota laajaa verikoetta kutsuttiin ”autoiluhenkisellä” ilmasisulla ”miehen TERVEYSKATSASTUS”), siinä oli ”2095, MIE fS-Kol ja oli 6,3, 29.5.2017”).

Minulle MÄÄRÄTTIIN uudella käynnilläni Kauhavan Terveystalolla 100 punasolupilleriä (matalan B12-vitamiinipitoisuuden hoitoon) mutta apteekki ei suostunut myymään niistä kuin murto-osan. He epäilivät punasolupillereiden väärinkäyttöä.

*

Jalkani pohjehermot (neurotutka kertoo hermojen ja lihasten kunnosta) olivat olleet kokeen mukaan terveet (tulos 29.10.2014). Kun menin myöhemmin Kauhavan terveysaseman ainoan lääkärin vastaanotolle, hän sanoi minulle: ”mitä sä siitä (jalkakivusta/jp) välität”.

Jostakin syystä johtuen jalkani alkoi parantumaan ilman lääkehoitoa. Olin käynyt myös akupunktiossa Seinäjoella mutta sen vaikutuksesta parantumiseen en osaa sanoa mitään.

*

Viimeksi kolmella lääkärillä on ollut täysin erilainen käsitys jalkavaivastani (toisen jalkani uudestaan kipeytyminen).

*

Minusta tuntui Loviisa terveysasemalla joulukuussa 2019 suorastaan kiristykseltä, kun lääkäri määräsi minulle ensimmäiset kolesterolipillerini lausahtamalla: ”tiedätsä, että sun täytyy syödä näitä koko lopun elämääsi”. Tuon jälkeen olen syönyt kolmea muuta kolesterolipileriä, kunnes päätin jatkuvien lihaskipujen ja muiden ongelmien takia huhtikuun alussa 2021, että lopetan koko tuon lääkeaineen käytön.

*

Ihmettelen edelleenkin LÄÄKÄRIAMMATTIKUNNAN TIETO- JA HOITOUSKOMUKSIA.
Suomen valtiossa on voimassa myös POTILASLAKI (oikeus itsemääräämiseen), mutta se on ristiriidassa omaksutun hoitokulttuurin kanssa.

Ennen verinäytteen ottoa Kauhavan terveysasemalla (nykyisin ”Kauhavan hyvinvointikeskuksessa”) täytyy käydä aina ensin lääkärin vastaanotolla. MÄÄRÄÄVÄN lääkärin vastaanottoaika täytyy hankkia ”puhelinpalvelun” (robotin) avulla (siihen ei saa hoitohenkilökunnalta apua, lääkärin vastaanottoajan varaaminen on todella vaikeaa). Aamulla kello 8 alkaneen päivystyksen korvaa nykyisin myöhempi KIIREVASTAANOTTO. Sain varattua alkuillan kiirevastaanoton, mutta jouduin odottamaan lääkärin puheille pääsyä kaksi tuntia 18-20).

Lääkkeiden PAKKAUSSELOSTEITA ei kannata kuulemma edes lukea. Koska kipeä jalkani kuormittui lääkärin määräämästä varpaillakävelystä ja särki, menin seuraavana päivänä KELATAKSILLA (omavastuu 25 e) Kantolan kylästä Seinäjoen sairaalan päivystykseen. Seinäjoen sairaalassa pyllyyni pistettiin kaksi ”kipupiikkiä”.

Kauhavan Kaksineuvoisella oli minulle myös yksi iloinen asia. Mutta puhelinvastaajan puhe ”Paina yksi... paina tähti... älkää sulkeko puhelinta” ärsytti. Siinä robotti käskee ja ihmisen on toteltava. TIETOYHTEISKUNTA MURSKAA IHMISTEN VÄLISIÄ SUHTEITA JA DIGI STRESSAA.*

ARVOKKAINTA MAAPALLOSSA ON ELÄMÄ, jota ihmisen ei pidä yrittää ymmärtää. IHMINEN EI VOI YMMÄRTÄÄ KOSKAAN SITÄ MITÄ ÄÄRETTÖMÄN MONIMUTKAINEN ELÄMÄ ON.

MAAPALLON LUONNOSSAKIN ON TÄRKEINTÄ ”ELÄYTYMINEN” (EI ”YMMÄRTÄMINEN”). LUONTOA PITÄÄ SEURATA (EI HYVÄKSIKÄYTTÄÄ JA HALLITA).

VIIMEKSI OLEN IHMETELLYT PALJON SITÄ, MISTÄ ”YHTEISKUNNALLISESSA TRUMPILAISUUDESSA” ON POHJIMMILTAAN KYSE. SIINÄ ON KYSE YRITYKSESTÄ OTTAA TAKAISIN JOTAIN MITÄ EI VOI SAADA KOSKAAN TAKAISIN.

*

MAAPALLON LUONTO ON RAJALLINEN.

RAJATTOMASTI JATKUVA TALOUSKASVU ON ILMAKEHÄLLE JA LUONNOLLE MYRKKYÄ.

KASVUN RAJAT ON YLITETTY JO MONEEN KERTAAN.

”TIETOUSKOINEN DIGIYHTEISKUNTA” SYNNYTTI ”TOTAALISEN MARKKINOINTI- JA RAHASTUSRUMBAN”. NÄET SEN KUN OLET AVANNUT MOBIILILAITTEESI.

JATKUVA TILAISUUS RIKASTUA ”UPPORIKKAAKSI” JOHTAA ”SUPERBAILAILUUN”. SITÄKÄÄN LUONTO JA ILMAKEHÄ EI KESTÄ.

ESIMERKIKSI VIRUSAALTOJEN SYYT JA SEURAUKSET OVAT AVAUTUMASSA, ILMASTONMUUTOS SAATTAA OLLA PÄÄLLIMMÄISIN SYY VIRUSONGELMAANKIN.

Johtuuko korona ilmastonmuutoksesta (kts. Yle 21.5.2021). Metsien kuusettuminenkin on nousemassa puheenaiheeksi (kts. Yle 18.5.2021). ”Tutkijoiden hätähuuto: ilmaston lämpeneminen tuomassa ennenkokemattoman ahdingon... kts. Yle 6.11.2019 ja 30.11.2019).

ILMASTONMUUTOKSEEN EI VOI VAIKUTTAA NYKYISEN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN YMPÄRISTÖTIETOUSKOLLA. KEINOT VAIKUTTAA TÄYTYY OLLA AIVAN MUUT.

ON MYÖS EREHDYS KUVITELLA, ETTÄ ILMASTON LÄMPENEMINEN HYÖDYTTÄÄ TALOUDELLISTA TOIMINTAA (KUTEN SUOMEN MAATALOUTTA).

KOLMANNEKSI ON PAHA EREHDYS TUKAHDUTTAA ILMASTONMUUTOSTA KOSKEVAA VÄITTELYÄ (Trumpin hallinto kielsi kriittisiä julkaisuja pääsemästä julkisuuteen mutta nyt saa taas keskustella, kts. Yle 14.5.2021)

TRUMPILAISUUS EI OLE AINOASTAAN KANSAINVÄLISYYDEN VASTAISTA. SEN MIELESTÄ MITÄÄN EI TARVITSE YHTEISKUNNASSA MUUTTAA ILMASTONMUUTOKSENKAAN JOHDOSTA. SIIS ”SUOMI TAKAISIN SUOMALAISILLE”. MUTTA SE EI OLE MIKÄÄN RATKAISU ILMASTO-ONGELMAAN JA LUONNON KRIISIIN.

”Kantaväestöön kuuluvan” ja ”pakolaisen” intiimi suhde on ”kristittyjen uskovaisten mielestä ”SUVAKKIHUORUUTTA”. Tuo uusi ”huoraamisen muoto” saa kuitenkin eniten aikaan ONNELLISUUTTA. RAUHA JA ONNELLISUUS ON RAHAA ARVOKKAAMPAA.

*

ILMASTONMUUTOS PAHENEE KUN METSIÄ KAADETAAN LIIKAA. JA PUUTAVARAN HINTA PYSYY ALHAALLA JOS METSIÄ KAADETAAN VÄHÄN MUTTA SEKIN JOHTAA ONGELMIIN.

HETKEN JATKUNEESTA TALOUSELÄMÄN HIDASTUMISESTA ALKAA ”PUUN RAHALLISEN ARVON TASOITTUMINEN” (ensin tapahtuu RAHAN ARVON LASKU). SEN JÄLKEEN RAHAN ARVON MUUTOKSET LYÖVÄT LUONTOA.

”Metsässä kävi VALTAVA KONE (suurennos JP), joka jätti luontoon vuosikymmeniksi syvät jäljet...” (Yle 20.5.2021).

”Arktinen alue – – pohjoisen ilmasto lämpenee selvästi nopeammin...” (Yle 20.5.2021). ”– – Kreikassa pelätään ekologista katastrofia” (Yle 22.5.2021). Mutta kuumuus ja tulipalot Siperiassa ei kiinnosta länsimaita koska luonnon tuhoutuminen tapahtuu Venäjällä.

Monet LINTULAJIT ovat kuolemassa sukupuuttoon ilmastonmuutoksen johdosta. Linnut ovat minulle ”lentäviä kukkia”.

*

SEURAAVAKSI AY-LIIKKEEN JA KAPITALISTIEN VÄLIT OVAT KIRISTYMÄSSÄ ILMASTONMUUTOKSEN JOHDOSTA.

MARXIN KAPITALISMIKRITIIKIN KÄRKI SUUNTAUTUI RAHAAN JA RAHAN PÄÄOMAKSI KASAUTUMISEEN (ILMAN IHMISTYÖTÄ). VÄESTÖNRÄJÄHDYKSEN AIKANA TAVAROISTA VALUNUTTA RAHAA ON KASAUTUNEENA MAAPALLOLLA ÄÄRETTÖMÄSTI.

MUTTA ELÄMÄ EI OLE SAMA KUIN RAHA.

TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI PERUSTUU RAJATTOMANA JATKUVAAN TALOUSKASVUUN. MUTTA SE JA VÄESTÖNRÄJÄHDYS EI PYSTY PELASTAMAAN MAAPALLON VALTIOITA.

TOTAALIKAPITALISTINEN RAHAMAAILMA ”RÄKSYTTI” KATKEAMATTA KAIKESTA TRUMPILLE KOSKA HÄNEN ”ITSERAKAS SULKUPOLITIIKKANSA” (kahtia jakautuneen liittovaltion ylläpitämät TALOUSSODAT jne.) RAVISUTTI ”RAHAN ARVOA” JA ROMUTTI UUSLIBERALISTISTA TALOUTTA.

SEURAAVAKSI LUONTO ISKI VIRUKSILLA KOKO IHMISKUNTAA (viruksiin ihminen ei pysty ”TIETEELLÄ” vaikuttamaan mutta virusaalto heikentää valtioita).

NÄMÄ KAKSI TAPAHTUMAA VÄÄNSIVÄT TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN UUTEEN ASENTOON JA JÄLKI SIITÄ NÄKYY NYT KANSAINVÄLISESTI MUUTOKSINA RAHASSA.


*

SODAT JA ILMASTONMUUTOS RAVISTELEE VIELÄ HETKEN TÄTÄ PLANEETTAA.

”Tornadot ravistelevat parhaillaan Kiinaa...” (Yle 15.5.2021). ”Sateet sammuttavat Venäjän metsäpaloja – – savut värjäsivät taivaan punaiseksi.” (Yle 15.5.2021).

”Euroopan keskuspankki varoittaa rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta... EPK analysoi nyt myös ensimmäistä kertaa ILMASTONMUUTOKSEN vaikutuksia talousjärjestelmän vakauteen” (Yle 19.5.2021).

*

IHMISKUNNALLA EI OLE MUUTA VAIHTOEHTOA PELASTAA MAAPALLON ELÄMÄ KUIN ”LUOPUMINEN JA NIUKKUUS”. HUOMISEN YHTEISKUNTA EI VOI PERUSTUA ITSEKKYYTEEN JA RAHAAN.

TURVALLISUUTTA HERÄTTÄVÄ LUOKATTOMUUS JA YHTEISOMISTUS TÄYTYY SISÄLLYTTÄÄ HUOMISEN UUTEEN YHTEISKUNTAAN.

*

RAUHAN, TASAPAINON JA ONNELLISUUDEN TÄYTYY TULLA RAHAA TÄRKEÄMMÄKSI.

MUTTA MARXILAISTA MIELENLAATUA JA AJATTELUA (yhteisomistusta ja köyhimpien edun ajamista) TARVITAAN JATKOSSAKIN.

MUTTA VALTIOITA MAAPALLO EI TARVITSE. VALTIO-ORGAANIT aiheuttavat pahimmat ongelmat.

***

MENNEISYYDEN tulkitseminen (historiankirjoitus) ”AIKAKAUSIIN” on kiistanalaista.

KAPITALISMIN ON USKOTTU ALKANEEN ALUNPERIN KESKIAJALLA. Mutta tämäkin seikka on tulkittavissa huomenna toisin.

YMPÄRISTÖKRIISIN jatkuminen viittaa siihen, että ”TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN AIKAKAUSI” ei jatku enää pitkään. Sen tilalle on syntymässsä ”HUOMISEN UUDENLAINEN RENESSANSSI”. Se voi perustua esimerkiksi ”MYYTTIEN MAAILMAAN” tai jonkun kokonaan uuden ”KULTTUURIN MUKAISEEN AIKAKAUTEEN”, jossa ELÄMÄ ei perustu ”TIETOUSKOON JA RAHAAN”.

*

ERI PUOLILLA MAAPALLOA ON KEINOTEKOISIA VALTIOITA. NE ON ORGANISOITU (FILOSOFISESTI JA KÄYTÄNNÖLLISESTI) HYVIN ERI TAVOILLA ESIMERKIKSI LIITTOVALTIOIKSI, YHTENÄISVALTIOIKSI JA KANSALLISVALTIOIKSI.

NYKYINEN ”VALTIOIDEN MAAPALLO” ON ORGANISOITUMISONGELMA, koska se perustuu VÄKIVALTAAN JA ITSEKKYYTEEN ja johtaa KATKEAMATTA VALTAKILPAILUUN SEKÄ KONFLIKTEIHIN JA SOTIIN.

ORGANISOITUJA VALTIOITA KUTSUTAAN ESIMERKIKSI PERINTÖSUKUJEN VALTIOMONARKIOIKSI JA KANSANVALTAISEKSI (NATIONALISTISIKSI) VALTIOIKSI. ”VALTIOIDEN MAAPALLOSSA” ON HYVÄÄ SE, ETTÄ ORGANISOITUMISEN ERILAISIA MUOTOJA VOIDAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSI, KUN POHDITAAN UUSIA TURVALLISEEN ELÄMÄÄN, KESTÄVÄÄN RAUHAAN JA YHTEISKUNTAAN SEKÄ TERVEESEEN LUONTOON/ILMASTOON JOHTAVIA UUSIA IHMISYHTEISÖJEN ORGANISOITUMISTAPOJA.

NATIONALISTISEN HENKIUSKON POHJALTA ORGANISOIDUT KAPITALISTISET TEOLLISET VALTIOT OVAT PAHIMMAT ESTEET PYRKIMYKSILLE RATKAISTA KOKO MAAPALLOA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET ONGELMAT (PAKOLAISUUS, ILMASTONMUUTOS JNE.).

VALTIOIDEN HÄVITTÄMINEN TÄYTYY ALOITTAA NATIONALISMIVALTIOISTA.

KAIKEN UUDISTAMISEN LÄHTÖKOHTA TÄYTYY OLLA ”AJATTELUTAVAN MUUTOS”. UUDISTAMISEN PÄÄPERIAATE TÄYTYY OLLA

”IHMISELTÄ IHMISELLE”. DIGIUSKO ON HYLÄTTÄVÄ KOKONAAN.

*

IHMISENÄ ”OLEMINEN” JA IHMISEN MONIMUTKAINEN HENKINEN JA FYYSINEN RAKENNE (VRT. ANALYYTTISEN JÄRJEN VASTAISET MUUTOSVOIMAT KUTEN ”PARANTAVA LÄÄKETIEDE”) JA KAAOKSELLISET SÄÄILMIÖT (ILMAKEHÄ JA ILMASTO) OVAT LUONNON ILMENTYMISTÄ.

NE OVAT VASTAKOHTIA ”TIETOUSKOON, TEKNIIKKAAN JA ANALYYTTISEEN JÄRKEEN” POHJAUTUVALLE HARHAISELLE MAAILMASSAOLOKÄSITYKSELLE.

LÄÄKETIETEEN MODERNI HALLINTAUSKO PYSYY UTOPIANA KOSKA IHMISEN MONIMUTKAISUUS ON EVOLUUTIOSSA MUODOSTUNUT RATKAISEMATON KONKRETIA.

KOLESTEROLILÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSIIN SISÄLTYVIEN LIHASSÄRKYJEN TAKIA SEKÄ KOLESTEROLISTA ERI MIELTÄ OLEVIEN ”TIETOUSKOISTEN ASIANTUNTIJOIDEN” NÄKÖKULMIIN PEREHDYTTYÄNI (esimerkiksi ”mot kolestrolipommi” ja ”Tohtori Tolonen”), PÄÄTIN LOPETTAA huhtikuussa 2021 KOKONAAN KOLESTEROLIPILLEREIDEN KÄYTÖN.

*

SUOMI ON TIETOYHTEISKUNTANA riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta ja …. (Valtiovarainministeriö). Keinotekoisesti organisoituja valtioita yhdistää jokien (vesi) lisäksi toistaiseksi ainoastaan internetverkko.

VUONNA 1917 PERUSTETTU SUOMI OLI HALPA YLLÄPITÄÄ. NYT (2021) EDES IHMISTYÖN KORVAAVILLA ”TEKOÄLYROBOTEILLA” EI PYSTYTÄ YLLÄPITÄMÄÄN SUOMEA (TARPEIDEN RÄJÄHDYSMÄISEN KASVUN JA UUDEN TIETEELLIS-TEKNOLOGISEN ”KONEYHDYSKUNTARAKENTEEN” JÄLKEEN).

TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN DIGI MYÖS YHTENÄISTÄÄ ÄÄRIMMÄISEN NOPEASTI IHMISMASSOJA JA JOHTAA SODAN UHKAAN.

*

IHMISTÄ JA IHMISYYTTÄ JA VASTUUN OTTAMISTA korostavan eksistentialistisen maailmankatsomukseni mukaan TIETOYHTEISKUNTA paljastuu UTOPIAKSI.

IHMISEN KEKSIMÄÄN TIETOUSKOON JA TEKNIIKKAAN perustuvan DIGIMAAILMAN vastakohta on LUONTO, JOHON sisältyy esimerkiksi ELÄIMET, IHMINEN JA VIRUKSET.

*

Suomen nationalistisen KANSALLISVALTION KOULUN OPETTAJA piti TIETO- JA TIEDEUSKON VASTAISESTI PÄIVÄNAVAUKSEN, jolla hän korosti MASKI- JA ROKOTEVASTAISUUTTA (kts. yle 7.5.2021). NATIONALISTISEN SUOMEN KOULUISSA saa opettaa lapsia ja nuoria ainoastaan ”TIETOUSKOISESTI”. Tätä esimerkkiä on tarkasteltava aikamme muutosilmiönä.

TÄNÄ AIKANA ON SYYTÄ TARKISTAA KAIKKIA TÄHÄNASTISIA KÄSITYKSIÄ. MYÖS ESIMERKIKSI SITÄ, ETTÄ ONKO KAUPUNKIKULTTUURI KAIKESSA PAREMPI KUIN MAASEUTUKULTTUURI. KOSKA KAUPUNKI ON ENEMMÄN ”TIETOUSKOINEN SYSTEEMI” KUIN MAASEUTU SE EI OLE TAVOITTELEMISEN ARVOINEN.

MITÄ ENEMMÄN KAUPUNKIKULTTUURIA SITÄ VÄHEMMÄN ARVOA ANNETAAN LUONNOLLE.

KAPITALISTISISTA MAATILAKESKUKSISTA EI MUODOSTU AINOASTAAN YRITTÄJYYDEN PAIKKOJA. MAATILAKESKUSTEN SYNNYTTÄMIIN OMINAISUUKSIIN SISÄLTYY MYÖS ESIMERKIKSI ”PAIKAN HENKI” (GENIUS LOCI). PAIKKAAN KIINNITTYMISESTÄ AIHEUTUU ESIMERKIKSI ERIMIELISYYKSIÄ SIITÄ, MUUTETAANKO JA UUDISTETAANKO JOKU KOHTA ”KARTANOA” VAI EI. MAATILAKESKUSTEN PERUSTAMINEN VOI JOHTAA MYÖS LUOKITTELUUN (kuten kahtiajakoon ”isäntäväki ja palvelusväki”).

*

MUTTA VOIKO KUVASSA SITTENKIN ASUA?

Olen kirjoittanut yhden ainoan kerran kirjoituksen Safan päälehteen Arkkitehtiin (kirjoitukseni käsitteli taiteen tilaa sekä taiteen ja arkkitehtuurin suhdetta).

TAITEEN JA RAKENTAMISEN (arkkitehtuurin) SUHDE ON VALINNUT AINA.

Kuitenkin ”TAIDE HAISEE NYKYAJASSA RAHALLE” tultuaan OSAKSI TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN RAKENTAMISBISNESTÄ (kts. Yle 25.5.2021 ”Asuntokauppa käy kuumana ja taiteesta on tullut myyntivaltti...”).

TAITEESEEN (kuten sanan ja kuvan käyttämiseen) täytyy sisältyä aina VAPAUS!

ILMOITUS