IHMISKUNNAN TULEE LIITTYÄ YHTEEN

MAAPALLON LAAJUISEEN ILMASTOKAPINAAN

ELÄMÄN PELASTAMISEKSI MAAPALLOLLA

KYSYMÄTTÄ ”MITÄ ELÄMÄ ON?”.

*

ELÄMÄ, LUONTO JA OLEMINEN.

 

ELÄMÄ ON ARVOITUS.

LUONTO (JOHON IHMINENKIN KUULUU) ON ”MUUTTOLINTU”, MIKÄ ON SOPEUTUNUT VUODENAIKOJEN RYTMIIN MUTTA ”TIETOUSKOINEN IHMINEN” EI PYSTY RATKAISEMAAN KOSKAAN MUUTTOON LIITTYVIÄ ILMIÖITÄ.

VAIKKA IHMINEN ON ITSE LUONTOA, IHMINEN KÄYTTÄÄ LUONTOA HYVÄKSEEN JA KOHOTTAUTUU ”UUSIMPANA JUMALUUTENA” LUONNON YLÄPUOLELLE.

IHMISENÄ OLEMINEN ON SATTUMA, KUVITTELEMISTA JA KAAOSMAISTA KUIN SÄÄN JÄLJET KEVÄISESSÄ LUMESSA.

IHMISENÄ OLEMISESSA EI OLE ”TODELLISTA JA VARMAA”

*

KONE JA AIKA.

”TIETOUSKOINEN IHMINEN” ON KEHITTÄNYT KONEEN MIKÄ TEKEE IHMISESTÄ ”KAIKEN AUKTORITEETIN” (kts. RANSKAN SUUREN VALLANKUMOUKSEN VAIHEET JA VALISTUSAATE ”JÄRKI JA VAPAUS”).

KONE ON LUONNON HYVÄKSIKÄYTTÖÄ JA HALLITSEMISTA. TEOLLISESSA

TEOLLISESSA KAPITALISMISSA KONE MUUTTAA TAVARAN RAHAKSI JA PÄÄOMAKSI. TOTAALIKAPITALISMI PALVOO KONETTA RAHAN TAKIA.

KONE KÄYTTÄÄ LUONTOA ENERGIALÄHTEENÄ JA RAAKA-AINEENA (ESIMERKIKSI AUTON BENSAA), TOISEKSI KONE MERKITSEE IHMISELLE LUONTOILMIÖIDEN YLÄPUOLELLE KOHOTTAUTUMISTA (ESIMERKIKSI luonnottoman nopeaan liikkumiseen tarkoitetun AUTON automaattiset ABS-JARRUT liukkaan talvikelin voittamiseksi).

KONE LOPETTAA LIHASVOIMAN (IHMISTYÖN) JA KORVAA SEN KONEELLA JA KEINOTEKOISELLA ”KONEEN JA IHMISEN SUHTEELLA”.

”TIETOUSKO” ON SYNNYTTÄNYT MYÖS ”TIETOKONEEN” JA MUITA KONEITA. KOKONAINEN KAUPUNKIKIN MUISTUTTAA NYT KONETTA.

KONE ON MYKKÄ ”ORJA”, JONKA KANSSA EI TARVITSE VÄITELLÄ ESIMERKIKSI ”TYÖN ARVOSTA” EIKÄ YHTEISKUNNAN ORGANISOIMISESTA.

KONE TOISTAA LOPUTTOMASTI SAMAA LIIKETTÄ (VÄSYMÄTTÄ).

*

AIKA ON HETKI, MIKÄ EI OLE HALLITTAVISSA.

Käsite AIKA on KUITENKIN jaettu KULTTUURISSAMME osiin - ”MENNEISYYS JA TULEVAISUUS” sekä niiden välissä ”NYKYHETKI”.

”TIETOUSKOON” SISÄLTYY MYÖS USKOMUS SIITÄ, ETTÄ IHMINEN KUVITTELEE VOIVANSA SANOA MYÖS MITEN MENNEISYYS RAKENTUU (DETERMINISMI, esimerkiksi Marxin ”materialistinen historiakäsitys”).

”TIETEELLISEN HISTORIATUTKIMUKSEN” MUKAAN IHMINEN PYSTYY MYÖS EROTTAMAAN JO ELETYSTÄ AIKAKAUDESTA ”TOSIASIAT JA -TAPAHTUMAT”.

”TIETOUSKOINEN IHMINEN” KUVITTELEE VOIVANSA ENNAKOIDA JA HALLITA SKENAARIOILLA MYÖS TULEVAISUUTTA (käsitetä ”SKENAARIO” on käytetty alun perin näytelmä- ja filmikäsikirjoitusten yhteydessä. Tulevaisuus ei voi kuitenkaan olla suunnitelma).

*

IHMINEN EI PYSTY KUITENKAAN SANOMAAN MITÄÄN ”MENNEISYYDESTÄ JA TULEVAISUUDESTA”.

*

AIKA?

MYÖS JOKAISTA OLEMISEN HETKEÄ TÄYTYY EPÄILLÄ.

*

SE TÄYTYY NYT RIITTÄÄ KUN AJATTELEE, ETTÄ AVARUUDEN ”SININEN MAAPALLO” ON EHKÄ AINOA PLANEETTA, JOSTA LÖYTYY ELÄMÄ.

TAIVAS ON SININEN (TÄÄLTÄ ALHAALTAKIN KATSOEN) MIKÄ JOHTUU SIRONNASTA (sironta on fysikaalinen prosessi, jossa säteily tai valo muuttaa suuntaansa).

VARMAA ON NYT VAIN SE, ETTÄ ELÄMÄ MAAPALLOLLA EI OLE ”KENENKÄÄN KÄSISSÄ”.

*

”TIETOUSKON AIKA” ON PÄÄTTYNYT EIKÄ ”KAIKILLE YHTEISESTÄ TODELLISUUSKÄSITYKSESTÄ” EI OLE MITÄÄN JÄLJELLÄ.

OLOSUHTEET (toiminta jne.) VAIHTUVAT TOISEKSI KUN YHTEISKUNTA MUUTTUU MUTTA SE EI OLE AINA SAMA KUIN UUSI ”KAIKILLE YHTEINEN TODELLISUUS”.

*

”TIETOKONE” EI KUVITTELE EIKÄ YMMÄRRÄ JA ”TEKOÄLY” ON IDIOOTTIMAISUUS.

*

KAIKKI VOI OLLA TOISIN KUIN TÄHÄN ASTI ON KUVITELTU.

VALKOINEN JA MUSTA NÄYTTÄVÄT NYT SAMALTA.

”MITÄÄNSANOMATTOMUUS” RIITTÄÄ.

**

IHMINEN YMMÄRTÄÄ NYT SEN, ETTEI MAAPALLON ELÄMÄ KESTÄ ”TIETOUSKOA” JA KONEELLISTETTUA TAVARAHELVETTIÄ JA ”BAILAILUA” (VASTUUTTOMUUTTA).

*

KONSERVATIIVISELLA ORGANISAATIOLLA VALTIOLLA EI OLE TULEVAISUUTTA.

VALTIOIDEN KRIISI SYVENEE KOHTI POHJATTOMUUTTA VELKAANTUMISESSA JA KAIKEN KANSAINVÄLISTYESSÄ.

KANSAINVÄLINEN PÄÄOMA ON KAHMIMASSA MAAPALLON VALTIOT SUUHUNSA JA KUIHDUTTAA NE KUOLIAAKSI.

VALTIOIDEN MAAPALLO TEKEE KUOLEMAA.

PYSÄHTYMINEN JA PAIKAN VARAAMINEN AITAAMALLA ON LIIKKUMISEN VASTAISTA YHTEISELLÄ MAAPALLOLLA.

YHDENLAISEKSI KUVITELLUN TÄYTYY RAKASTAA TOISENLAISEKSI KUVITELTUA

*

ORGANISAATIOUUDISTUKSET (KONSERNIKUNTA, KONSENSUS JA SUURKUNTALIITOS) EI PELASTA YHTEISKUNTAA.

KUVITTELE - ELÄMÄN VOI PELASTAA.**TOTAALINEN KAPINA VOI JOHTAA UUDENLAISEEN MAAILMANVALTAAN.

KAPINAN YHTENÄ ISKULAUSEENA VOI OLLA ESIMERKIKSI ”LEIPÄ, RAUHA JA KANSAINVÄLISYYS”.

TÄRKEINTÄ KAPINASSA ON SE, ETTÄ IHMINEN IRTAANTUU ”IHMISEN TIETOUSKOSTA”.

KAPINA EI SAA JOHTAA ”YKSINVALTAISEN VALTIO-ORGANISOITUNEEN MASSAKOMMUNISMIN” KALTAISEEN TOTAALIVALLANKÄYTTÖÖN, JOSSA ON UNOHDETTU VAPAA YKSILÖ JA KAHLEISTA IRROTETUT ”KANSALLISET VÄHEMMISTÖT”.

JOS ”TIETOUSKOSTA JA MASSAKOMMUNISMISTA” IRTAANTUMISTA EI TAPAHDU UUSI KANSAINVÄLINEN MAAILMANVALTA EPÄONNISTUU.

*

VALTA VAIHTUU VASTA KUN MUUTOS TAPAHTUU PÄINVASTAISELTA POHJALTA KUIN TÄHÄN ASTI.

ILMASTON TUHONNUT LIBERAALI TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI ON PERUSTUNUT KONEEN KÄYTTÖÖN JA ITSEKKÄÄSEEN YRITTÄJÄVAPAUTEEN.

UUSI ”MAAILMANVALTA” EI SAA MUISTUTTAA VÄHÄÄKÄÄN ”TIETOUSKOISTA TOTAALIKAPITALISMIA”.

UUDEN MAAILMANVALLAN TÄYTYY PERUSTUA YRITTÄJÄVAPAUDEN SIJASTA VASTUULLISEEN YKSILÖVAPAUTEEN JA VÄHEMMISTÖJEN VAPAUDEN KONKREETTISEEN HUOMIOON OTTAMISEEN UUDEN MAAILMANVALLAN VALTAPELEISSÄ.

**

VUONNA 1960 ILMESTYNYT JEAN-PAUL SARTREN TEOS ”CRITIQUE DE LA RAISON DIALECTIQUE” TÄYTYY KÄÄNNÄTTÄÄ ALKUPERÄISTEKSTINÄ RANSKAN KIELESTÄ SUOMEKSI, KOSKA TUOHON TEOKSEEN SISÄLTYY ILMASTOKAPINAN KANNALTA KESKEISTÄ AJATTELUA, VARSINKIN YKSILÖVAPAUDESTA.

Pohtiessaan ”OLEMASSAOLON JÄRJELLISYYTTÄ” Sartre on kirjoittanut eksistentialistina, että ”IHMISET TEKEVÄT HISTORIAANSA MENNEIDEN OLOSUHTEIDEN POHJALTA”. Inhossa (kyseinen romaani on ilmestynyt alun perin jo 1938) Sartre kertoo kuinka ihmisen rationaalinen maailma alkaa järkkyä (”AHDISTUS”) silloinkin kun alkaa etsiä MENNEISYYDESTÄ asioita ja ihmisiä joita on RAKASTUNUT ja ihminen saattaa tuolloin alkaa epäilemään myös omaa OLEMASSAOLOAAN.

Nämäkin seikat (ihmisyksilön suhde ”ihanaan menneeseen aikaan” ja elämän aikaisempiin vaiheisiin) liittyvät ihmisenä OLEMISEN POHTIMISEEN. Jokaisella meistä on mahdollisuus tehdä niistä omia johtopäätöksiä.

Eksistentialisti Sartre on teoksessaan ”DIALEKTISEN JÄRJEN KRITIIKKI” arvostellut marxilaista ”DIALEKTISTA JÄRKEÄ” mutta hän on puolustanut ”DIALEKTISIA RYHMÄSUHTEITA” (ja puhunut ”ANTI-DIALEKTISISTA SARJASUHTEISTA” niiden vastakohtana). Tämä herättää myös kysymyksiä käsitteen DIALEKTIIKKA käytöstä filosofiassa.

 


**1700-LUVUN VALISTUSAATE SYNNYTTI KIRKON JA KUNINKAAN PAIKALLE YHTEISKUNTAAN UUDEN AUKTORITEETIN ”TIETOUSKOISEN IHMISEN”.

VALISTUS SYNNYTTI MYÖS KANSAN TARKKAILEMISEEN JA VÄKIVALLATTOMAAN RANKAISEMISEEN (VANKILAT) PERUSTUVAN ”VALVONTAYHTEISKUNNAN” JA MUITA UUSIA VALTAPELEJÄ MUTTA TÄMÄ ON JOHTANUT VIIMEKSI SIIHEN, ETTÄ VAPAUKSIA ON ALETTIIN SUPISTAMAAN JA VALVONTAA KIRISTÄMÄÄN.

NYT KUN IHMINEN ON VIRUSPANDEMIAN JOHDOSTA PERÄÄNTYMÄSSÄ LUONNON EDESSÄ, KÄYNNISSÄ ON SYVÄ YHTEISKUNNALLINEN MUUTOS MISSÄ MUOTOUTUU UUSI IHMISEN JA LUONNON SUHDE.

MUTTA SITÄ ENNEN, ENSIMMÄISEKSI IHMISEN TÄYTYY IRTAANTUA ”TIETOUSKOSTA”.**SUOMEN HALLITUS ANTOI EDUSKUNNALLE VIRUSAALLON JOHDOSTA (HITAASTI ETENEVÄN VIRUSROKOTUKSEN AIKANA) LAKIESITYKSEN (ALUKSI LUONNOKSEN) ”NORMAALIOLOISTA POIKKEAVISTA” LIIKKUMISRAJOITUKSISTA JA MASKINKÄYTÖSTÄ. (Liikkumisrajoitukset peruttiin sittemmin perustuslakivaliokunnan torjuttua ne. Toim. huom.)

”LEKAPELIN” KAIKKIA SEURAUKSIA EI VIELÄ TUNNETA. JOS ”KANSAINVÄLINEN TIETOUSKOINEN VIRUSTORJUNTA” EPÄONNISTUU, MITÄ SEN JÄLKEEN TAPAHTUU?

MIKÄ TAHANSA KEINOTEKOINEN YHTEISKUNNALLINEN ORGANISAATIO JA KULTTUURI VOI AJAUTUA MYÖS UMPIKUJAAN.

*

IHMINEN ON OUTO JA ARVAAMATON ELÄIN.

SUOMEN KANSANEDUSTAJIEN TÄMÄNHETKISESTÄ MASKINKÄYTÖSTÄ (maskittomuudesta ja MUOTIMASKIEN käytöstä) NÄKYY (mediassa) SE, KUINKA MASKISTA ON TULLUT ERÄS OSA PERINTEISTEN PUOLUEIDEN VÄLISTÄ STRATEGISTA VALTAPELIÄ KILPAILTAESSA ÄÄNESTÄJIEN SUOSIOSTA JA PUOLUEKANNATUKSESTA.

Hyvää tässä on se, että valtaosalla kansanedustajista on asiallinen maski.

Kun ”TIETO ON VALTAA” -KILPAILUSSA ”TIETOUSKO” heikkenee, PUOLUEIDEN välinen ”VALTAPELI” KOVENEE. NYT KÄYNNISSÄ OLEVAAN MUUTOKSEEN VAIKUTTAVAT MYÖS MONET MUUT SEIKAT. .

*

SUOMALAINENKIN YHTEISKUNTA ON NYT ”KUOHUNNAN TILASSA”.

PUOLUEIDEN KANNATUSKIN ON MUUTTUNUT KYSELYISSÄ YLLÄTYKSELLISESTI. Eniten kannatuksensa heikkenemisen jatkumista pelkää täällä SUOMEN KESKUSTA.

Seuraavana vuorossa voi olla ”LEKADEMARIT” (SDP). VAIKKA SUOMEN ALKUPERÄINEN YHTEISKUNTASOPIMUS (PERUSTUSLAKI) EDELLYTTÄÄ VALLANJAKOA, JOSSA VALIO ON YLIN PÄÄTÖKSENTEKOELIN. KUNTIEN JA PAIKALLISTEN INTRESSIRYHMIEN (KUTEN YRITTÄJIEN) VALTAOIKEUDET OVAT VALTIOVALLAN ALAPUOLELLA.

”LAPUANLIIKE” ON VAROITUS SIITÄ KUINKA VOI KÄYDÄ KUN ALEMPI PAIKALLINEN VALTA KAAPPAA ITSELLEEN YLIMMÄN VALTIOLLISEN VALLAN.

YHTEISKUNNAN NYKYINEN YLEINEN TILANNE HEIJASTAA MYÖS KANSALLISEN JA KANSAINVÄLISEN VÄLISTÄ JÄNNITETTÄ.

KANSAINVÄLISEN VALLANKÄYTÖN HUPENEMISEEN ON NYT VAIKEA USKOA.

*

SUOMEN HALLITUS NEUVOTTELI ALUKSI 22.3.2021 kahteen otteeseen KORONAVIRUSTOIMISTA, koska päätöstä toimiin ei saatu aikaiseksi ensimmäisessä kokouksessa.

Mutta lopulliset päätökset tehdään ensin aivan muualla kuin Suomen hallituksessa. ”PUOLUE (ei hallituksessa istuva kansanedustaja) PÄÄTTÄÄ” eli EDUSKUNTARYHMÄT PÄÄTTÄVÄT ENSIN KOKOUKSISSAAN VALLANKÄYTÖSTÄ siitä miten VIRUSAALTOA KOSKEVISSA jatkoneuvotteluissa toimitaan.

VAIKKA ”LEKAKAAN” EI AUTTAISI DEMARIT TAHTOVAT PYSYÄ VALLAN HUIPULLA.

ELÄMME SUURTEN MUUTOSTEN AIKOJA. Esimerkiksi SAKSASSA DEMARIEN KANNATUS ON OLLUT JO PIDEMPÄÄN KRIISISSÄ.

*

MYÖS ERIKOISISTA SÄÄILMIÖISTÄ ON NYKYISIN PÄIVITTÄIN UUTISIA mutta perimmäisistä syistä niihin puhutaan vain harvin.

VENÄJÄN VIIME VUOSI (2020) OLI ENNÄTYSLÄMMIN ja lämpeneminen on ollut paljon nopeampaa kuin maapallolla keskimäärin (Yle ulkomaat 26.3.2021).

MONTA PÄIVÄÄ jatkuneet RANKKASATEET ovat aiheuttaneet TUHOISIA TULVIA AUSTRALIASSA (Yle 22.3.2021, märkyys). Aikaisemmin Australiassa oli pitkään laajoja TULIPALOJA (kuivuus).

KUN PUHUU ILMASTONMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ ”ELÄMÄN PELASTAMISESTA” täytyy muistaa se, että siinä on kyse myös KETJUREAKTIOSTA JA VUOROVAIKUTUSSUHTEESTA.

Esimerkki. Teknologiayritykset TWITTER, FACEBOOK ja GOOGLEN emäyhtiö ALPHABET olivat torstaina ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain KONGRESSIN kuultavana sitten loppiaisen mellakan johdosta (kts. Yle ulkomaat, 26.3.2021).

ONKO YHTIÖ SYYLLISTYNYT VALANKAAPPAUKSEEN YLLYTTÄMISEEN?

Suezin kanavaan juuttunutta RAHTILAIVAA on tarkoitus yrittää irrottaa jälleen...VUOROVEDEN NOUSTESSA (Yle ulkomaat, 27.3.2021). Ihminen on edelleenkin riippuvainen luonnonilmiöistä.

AFRIKAN METSÄNORSUT SUKUPUUTON PARTAALLA... (Yle ulkomaat 28.3.2021).

EI TÄMÄ VOI JATKUA VUOSIKYMMENIÄ.

*

MAAPALLO ON TÄMÄN TYYPPISISTÄ UUTISISTA HUOLIMATTA VALTAELIITILLE JATKUVAN JA RAJATTOMAN TALOUSKASVUN ”KONE”, JOTA TÄYTYY VÄLILLÄ VAIN ”RASVATA esimerkiksi HIILINIELUILLA”.

MUTTA MAAPALLON LUONTO ISKEE TAKAISIN JA KURITTAA IHMISKUNTAA (UUDENLAISILLA VIRUKSILLA) VIELÄ VUOSIA. JATKOSSA PUHEENAIHEEKSI TULEE MYÖS esimerkiksi ”MAAPALLON VÄESTÖNRÄJÄHDYS”.

*

LÄNSIMAISEEN KULTTUURIIN LIITTYY MUITAKIN VAKAVIA ONGELMIA KUIN ”TIETOUSKO”.

Niin sanottu ”MODERNI” SAI ALKUNSA 1700-luvun alkupuoliskolla alkaneesta VALISTUSAATTEESTA sekä ROMANTIIKASTA (esim. Hegelin filosofiasta 1800-luvun alussa, kansallisromantiikka ja nationalismi ennakoi TUMMANA PILVENÄ yhteiskunnallista sekasortoa ja sotia).

Valistus ja romantiikka pohjautuivat (Voltaire ja Rousseau) jo ennen 1700-luvun alkua luotuihin uusiin käsityksiin (kts. esimerkiksi 1600-luvun Descartes ja Bacon).

VALISTUKSEN iskulauseeksi tuli (RANSKAN SUURESSA VALLANKUMOUKSESSA) ”VAPAUS JA JÄRKI”. Kansa hyökkäsi nyt ennen näkemättömän verisesti YLINTÄ VALTAA yhteiskunnassa käyttäneitä vastaan. Kansa irtaantui siinä yhteiskunnan auktoriteeteista, varsinkin KIRKOSTA (kuten myös esimerkiksi kuninkaista ja perintöaatelistosta).

Kirkon johtajat olivat liittäneet ”tietouskossaan” esimerkiksi Platonin järkifilosofiaa Raamatun teksteihin ja opettaneet kansaa ajattelemaan kristillis-dualistisesti – esimerkiksi, että HYVÄ ON LÄNNESSÄ mutta PAHA MAJAILEE IDÄSSÄ.

Ennen varsinaista KUMOUSTA esimerkiksi Pariisin ”kaduilla ja kahviloissa” käytiin pitkiä väittelyjä aikakauden uusista käsityksistä.

*

MUTTA VALISTUKSEN VALLANKUMOUKSESSA TAPAHTUI ISO EREHDYS, KOSKA KAHLEISTA VAPAAKSI PYRKINYT IHMINEN TEKI ITSESTÄÄN (”TIETÄVÄSTÄ IHMISESTÄ”) UUDEN ”KAIKEN AUKTORITEETIN” (eli kokonaisen uuden JUMALUUDEN) YHTEISKUNTAAN.

Vanhoista auktoriteeteistä vapautunut ihminen alkoi uskomaan (antiikin platonilaisen ideaoppiperinteen ja 1600-luvun Descartesin järkeilyn herättämänä) ihmislajin perinnölliseksi uskottuun ”tietämiskykyyn”. Uusi ”kansanvapaus” sekä tieto-, hallitsemis- ja edistymisusko ovat kuitenkin osoittautuneet vallankumouksen jälkeen myyteiksi.

UUDISTUKSIIN USKOMINEN johti siihen, että niin kutsutun ”DEMOKRATIAN” puolesta ”mellakoineet” avasivat entistä leveämpää tietä kohti TOTALITÄÄRISTÄ YHTEISKUNTAA ja MAAILMANSOTIA.

VALISTUKSEN MODERNIN jälkeisen UUDEN IHMISEN päällimmäisenä piirteinä alkoi näkyä ITSEKKYYS JA PAHUUS. IHMINEN EI OSOITTAUTUNUTKAAN HYVÄKSI. IHMISEN OLETETUISTA JUMALAISISTA KYVYISTÄ PUHUMATTAKAAN

NYT VIRUSPANDEMIA (LUONTO) KOETTELEE IHMISKUNTAA. JA VALISTUKSEN SUURI EREHDYS ”TIETOUSKO” ON HAIHTUMASSA ILMAAN.

**

”KAPITALISMIN PÖNKITTÄJÄ” ADAM SMITH (1723–1790) JA KAPITALISMIN VASTUSTAJA KARL MARX (1818–1883) vaikuttivat 1700- ja 1800-luvuilla eniten länsimaiseen KULTTUURIIN.

SMITHIN JA MARXIN PANOS ON NÄKYNYT YHTEISKUNNALLISEN KAHTIAJAON ”kapitalismi - kommunismi” KOROSTUMISENA.

Moraalifilosofi, etiikan, talouden, politiikan ja historian tuntija ADAM SMITH (1723-1790) tunnetaan parhaiten teoksesta Kansojen varallisuus (1776). Katso myös esimerkiksi ”osakeyhtiö” sekä Smithin luoma käsite ”näkymätön käsi” ja vertaa Smithin ajattelua esimerkiksi MERKANTILISTISEEN ja KOMMUNISTISEEN politiikkaan ja talouteen.

KARL MARX (1818-1883) selvitti 1800-luvun KONEELISTETUN TEOLLISUUDEN ALKUAIKANA KAPITALISMIIN liittyviä seikkoja, kuten TAVARAN muuttumisen RAHAKSI JA RAHAN KASAUTUMISEN PÄÄOMAKSI.

MARXISTA TULI TYÖNTEON ARVON selvittäjänä kansainvälisen TYÖVÄENLIIKKEEN johtohahmo.

MARX ENNUSTI 1800-luvun puolivälissä, ETTÄ YHTEISKUNTA MUUTTUU KOHTI LUOKATONTA YHTEISOMISTUKSELLISTA KOMMUNISTISTA YHTEISKUNTAA. MUTTA SITÄ EI OLE TULLUT. ”ITSEKÄS IHMISLAJI” PALJASTIKIN TODELLISEN LUONTEENSA JA KAPITALISMIN SUOSIO SEN KUN VOIMISTUI.

*

Mutta moni KAPITALISMIIN liittyvä seikka on vielä tutkimaton, esimerkiksi ”VAPAUS YRITTÄMISEEN” (YRITTÄJÄN VAPAUS TOIMIA JA KILPAILLA RIKASTUAKSEEN). Ei riitä, että käsitteen ”VAPAUS” yhteydessä pohditaan vain esimerkiksi ”YKSILÖÄ KOSKEVAA EKSISTENTIALISTISTA VAPAUSKÄSITETTÄ” tai esimerkiksi ”OIKEUDELLISTA YKSILÖVAPAUTTA”.

MYÖS TEOS ”VALTIOIDEN VELKAANTUMINEN JA KURJISTUMINEN” on vielä kirjoittamatta samoin kuin esimerkiksi ”VALTIOIDEN MAAPALLON LOPPU” sekä kuvaus ”MAAPALLON ELÄMÄN LOPPU - MAAILMANLOPPU”.MATERIALISTISIA SUHTEITA KOROSTAVAN KOMMUNISMIN KOHDALLA VALLITSEE SAMANLAINEN TILANNE. Toistaiseksi on kirjoittamatta esimerkiksi teos ”YKSILÖVAPAUS MASSAKOMMUNISMISSA”. Myös kommunismiin on sisältynyt paljon ongelmia.

*

MAAPALLOLTA LÖYTYY VASTAKOHTAISUUKSIEN LISÄKSI MYÖS ERILAISIA OLIOITA JA ILMIÖITÄ YHDISTÄVIÄ SEIKKOJA.

ESIMERKIKSI MAAPALLON ELOLLINEN LUONTO JA ILMAKEHÄ MUODOSTAVAT KOKONAISUUDEN.

LUONTO ON (IHMINEN MUKAAN LUKIEN) ON KAAOKSELLINEN KUTEN SÄÄILMIÖ EIKÄ eläimellisellä IHMISELLÄ OLE KYKYÄ ”TIETÄÄ JA HALLITA ELÄMÄÄ JUMALUUDEN KALTAISESTI”.

KAPITALISMIN JA KOMMUNISMIN KANNATTAJAT USKOVAT KUITENKIN ”OMAAN PARATIISIINSA”.

*

KAPITALISMI tarkoittaa YKSITYISOMISTUKSEN pohjalta organisoitua YHTEISKUNTAA JA PORVARILLISTA arvomaailmaa edistävää TALOUSJÄRJESTELMÄÄ, jossa OMAISUUS JA TUOTANTOVÄLINEET ovat YKSITYISIÄ.

KAPITALISMIN VASTAKOHTA on KOMMUNISTINEN yhteiskunta ja taloussysteemi, jossa suositaan LUOKATTOMUUTTA SEKÄ YHTEISTÄ TUOTANTOA, OMISTAMISTA JA SÄÄNTELYÄ.

KYSE ON KAHDESTA ERILAISESTA YHTEISKUNTAMALLISTA, JOIHIN SISÄLTYY MYÖS SAMANLAISIA PIIRTEITÄ. OSA NIISTÄ ON HYVIÄ PUOLIA, OSA HUONOJA.

*

EHKÄ PARHAITEN TUNNETAAN KAPITALISTINEN MALLI. Siihen sisältyy epäkohtia, josta aiheutuu SUURTA YHTEISKUNNALLISTA EPÄVARMUUTTA.

ELÄMÄ KAPITALISMISSA ON NOUSUA YLÖS JA LASKUA ALAS.

KAPITALISTISEN TALOUDEN SUHDANNEVAIHTELULLA tarkoitetaan TALOUSKASVUN VAIHTELUA (NOUSU- JA LASKUSUHDANTEIDEN ylös–alas-vaihtelua).

Laskusuhdanteen yhteydessä käytetään esimerkiksi talouden termejä TAANTUMA ja LAMA. SUHDANTEET heijastuvat myös esimerkiksi TYÖLLISYYTEEN.Termillä ”KOMMUNISMI” viitataan yhteiskuntajärjestelmään, jossa ei esiinny (monien mielestä) SUHDANNEHEILAHTELUJA. Kommunismi on muka yhteiskunta, jossa vallitsee ”ikuisesti” ELINVOIMA JA RAUHA.

KOMMUNISMISSA USKOTAAN, että kommunismi ei ole yhtä haavoittuva kuin on KAPITALISMI. Maapallon ensimmäinen suuri kommunistinen valtio alkoi kuitenkin tuhoutumaan 1980-luvulla (Neuvostoliitto) ja eräs syy siihen saattoi olla KILPAILU KAPITALISTISTEN YHTEISKUNTIEN kanssa. Kiinan kommunistit ovat kokeilleet jopa kommunismin ja kapitalismin yhdistämistä.

*

Termi ”YRITYS” tarkoittaa yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää HYÖDYN SAAMISEEN JA VOITTOON. Yritys toimii yleensä jonkun YHTIÖMUODON pohjalta. OSAKEYHTIÖÖN liittyy myös käsite OSAKE (arvopaperi). Myös OSUUSKUNTA voi laskea liikkeelle osakkeita. Monet ihmiset ovat hullaantuneita osakkeiden hankkijoita koska niiden avulla voi ÄKKIRIKASTUA tekemättä TYÖTÄ.

Monet tahtovat, että heillä on vapaus ostaa osakkeita äkkirikastuakseen.

*

MAAPALLON SUURIMMAT YRITYKSET OVAT FINANSSIALAN yrityksiä mutta TEKNOLOGIA-alan yritykset ovat kaikista arvokkaimpia. TIETEEN JA TEKNIIKAN YHDISTÄMINEN ON TUOTTANUT PARHAITEN TAVAROITA JA RAHAA.

YHTEISKUNNAN KONEELLISTUMISESTA ON AIHEUTUNUT kuitenkin isoja ongelmia ihmiselle ja luonnolle.

*

Suurimpien yritysten VIIDEN KÄRKI on PANKKEJA (RAHA). Suurin pankeista on maapallolla KIINALAINEN ICBC. KIINA ON VÄKIRIKAS KOMMUNISTINEN VALTIO.

ICBC:N RIKKAUDET OVAT PERINTÖÄ KIINAN KOMMUNISTIEN KÄYTTÖÖN OTTAMASTA HALLINTOTAVASTA ”yksi maa, kaksi järjestelmää”.

VÄKIRIKAS KIINA TOIMI PITKÄÄN KAPITALISTIEN ”HALPATUOTANTOTEHTAANA”, MUTTA NYKYISIN LÄNNEN JA KIINAN SUHTEET OVAT TULEHTUNET, erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet.

Maailman arvokkaimpien yritysten kärkeä dominoivat Yhdysvallat, Kiina ja Japani.

*

MAAPALLON RUTTOKANSANTUOTE (BKT) on kääntynyt SILMIINPISTÄVÄÄN NOUSUUN (vrt. MAAPALLON VÄESTÖNKASVU) vasta KONEELLISEN TEOLLISEN TUOTANNON JA KAPITALISTISEN TALOUDEN alettua. Siihen liittyy TAVAROIDEN TUOTTAMISEN JA KULUTTAMISEN EDELLYTYKSET OVAT VIIMEKSI MAKSIMOITUNEET niin, ettei maapallo voi kestää sitä.

*

MAAPALLON ”KEHITTYNEIDEN TEOLLISUUSMAIDEN” taloutta hallitsee TEOLLISUUS JA PALVELUSEKTORI.

Teollisuusmaihin kuulumattomia maita kutsutaan KEHITYSMAIKSI ja ne ovat eläneet vuosisatoja KEHITTYNEIDEN MAIDEN alaisuudessa. Aikaisemmin PÄÄOMAAN luettiin myös alempiarvoisena pidetyt ihmiset (orjat, halpatyöläiset jne.).

MAAPALLON VÄESTÖNRÄJÄHDYSTÄ kuvaa se, että MAAPALLON VÄKILUKU kasvanut pitkään eksponentiaalisesti. Nyt maapallolla on miljardeja ihmisiä ”liikaa” myös kuluttajina.

*

LIBERALISTISEN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN JA MAAPALLON ”ELÄMÄNALUEEN” välillä vallitsee EPÄSUHDE.

Jos tuo EPÄSUHDE jatkuu se johtaa ELÄMÄN PÄÄTTYMISEEN MAAPALLOLLA. MUUTOKSEN HÄLYTYSKELLO ON NYT ILMASTONMUUTOS JA MAAPALLON POIKKEUKSELLISET SÄÄILMIÖT. Tämän taustalla on VALISTUKSEN AATE, jossa IHMINEN NOSTI ITSENSÄ UUDEKSI ”KAIKEN AUKTORITEETIKSI”.**MITÄ ”YRITTÄMISEN VAPAUS” VOISI OLLA?

YRITTÄJÄNÄ TOIMIMISEN VAPAUTTA EI SAISI HYÖDYNTÄÄ pelkästään VOITON JA OMAISUUDEN kasvattamiseen. YRITTÄJÄN ON KANNETTAVA VASTUU TOIMINNASTAAN ELÄMÄN JATKUMISEN HYVÄKSI.

KAIKKI SELLAINEN TOIMINTA, JOSSA EI KANNETA MYÖS VASTUUTA, ON ELÄMÄN JATKUMISEN KANNALTA ISO ONGELMA.

*

IHMISEN ITSEKKYYDESTÄ JA VASTUUTTOMASTA TOIMINNASTA ON LUKEMATTOMASTI ESIMERKKEJÄ.

MAALAISLIITON (SUOMEN KESKUSTAN) OMAKSUMAN ALKIOLAISEN AJATTELUN MUKAAN MAATILAKSI ORGANISOITUNEEN MAATALOUSYRITTÄJYYDEN PARAS PUOLI ON

ITSELLISYYS. Se on sukua ITSEKKYYDELLE.

*

ITSEELLINEN TILAN ISÄNTÄ on OMISTAJA (talot, metsät, pellot, aluksi myös tilan työläiset kuten rengit ja piiat) SEKÄ VAPAA YRITTÄJÄ, JOKA voi ratkaista VAPAANA ITSE myös esimerkiksi TYÖNTEKONSA JA TYÖAIKANSA.

SAADAKSEEN SUUREMMAN VOITON ”ALKUTUOTTEISTAAN” MAATILAN ISÄNTÄ VOI ALKAA JALOSTAA ALKUTUOTTEITAAN esimerkiksi lisäämällä KURKKUIHIN suolaa ja purkittamalla koneellisesti uusia kyseisiä tuotteitaan väkirikkaissa taajamissa myyntiin.

TÄMÄN TYYPPISELLÄ TOIMINNALLA on MONENLAISIA HEIJASTUSVAIKUTUKSIA (vrt. esimerkiksi OSUUSMEIJERITOIMINTA). Ilmajokeen kuulunut Seinäjoen kaupunki on saanut alkunsa MAATALOUDEN ALKUTUOTTEIDEN JALOSTAMISESTA JA PALVELUAMMATEISTA, ei päällimmäisenä rautatieristeyksestä kuten usein väitetään.

*

MAATILOISSA TEHTIIN ENSIN KAIKKI TARVIKKEET TILALLA, se tapahtui HITAASTI KÄSITYÖNÄ. KONEELLISEN jälkeen käyttöesineitä myytiin ja ostettiin taajamista. NE OLI TUOTETTU SARJATUOTANTONA (esimerkiksi kengät) ja kenkiä oli tuon jälkeen myynnissä myös LUKEMATTOMIA kulloisenkin MUODIN mukaisina vaihtoehtoina. RAHA alkoi nyt tehdä nyt korostetusti jälkeä yhteiskunnissa.

ITSEELLISEN MAATILAYRITYKSEN ERÄÄKSI TOIMINTAPERIAATTEEKSI TULEE ”VAIN OMAT. MAATILASTA TULEE SAMALLA eräänlainen ”PIENOISVALTIO” (valtio valtiossa, vrt. hajanainen Saksa) mikä niveltyy huonosti KOKO KANSAKUNNAN KANSALLISEEN KOKONAISUUTEEN. MAATILAYRITYKSESSÄ ALKAA SAMALLA KOROSTUA VALTIOLLE VIERAS ERIARVOISUUS.

”KESTÄVÄN VALTION” VOI PERUSTAA AINOSTAAN TEOLLISTUNEEN YHTEISKUNNAN POHJALTA. Esimerkiksi TASA-ARVO RAHASSA MITATTUNA toteutuu tuolloin teollisessa yhteiskunnassa PALKKATYÖLÄISENÄ mutta ei ALKUTUOTANNOLLISEN maatalousyhteiskunnan yhteydessä.

*

KAUPUNKITAAJAMISSA KAIKKI henkiset ja aneelliset ILMIÖT OVAT TOISIN KUIN MAASEUDULLA. PARASTA KAUPUNGISSA ON VAPAUS, esimerkiksi se, ettei tunne vastaantulijoita. Mutta he ovat kaikki ”sinua varten”.

KAUPUNKI ON LUONNOLLISIN PAIKKA MYÖS TEOLLISELLE TUOTANNOLLE. TYÖNTEKO, YRITTÄMINEN JA OMISTAMINEN TAPAHTUU KAUPUNGISSA ERI TAVALLA KUIN MAASEUDULLA.

*

Suurten taajamien ja kaupunkien TEOLLISTUMINEN aiheutti sen että MAATILOJEN VÄHÄARVOISET TYÖLÄISET alkoivat muuttaa TEOLLISTUVIIN KAUPUNKEIHIN, joissa oli TOIMEENTULON (TYÖN) lisäksi myös PALVELUJA JA MONENLAISIA MUITA ETUJA.

Muuttoa takaisin maaseudulle ei ajatellut heistä kukaan muuton jälkeen.

TEOLLISTUNEISSA KAUPUNGEISSA MAASEUDULTA MUUTTANEIDEN ELINOLOT JA ELÄMÄNTAVAT MUUTTUIVAT TÄYSIN.

KAPITALISTISEN MAATALOUSKULTTUURIN VASTAKOHDAKSI SYNTYI TEOLLISTEN TYÖLÄISTEN MARXILAINEN TYÖVÄENLIIKE (aiheena esimerkiksi ”TYÖN ARVO”).

KOSKA UUDEN MARXILAISEN AATTEEN JA LIIKKEEN KANNATTAJAT OLIVAT ENTISIÄ MAATILAN RENKEJÄ JA PIIKOJA MAATILOJEN ISÄNNÄT KOKIVAT HEIDÄT UHKANA OMALLE KAPITALISTISELLE YRITTÄJYYDELLE.

Tämä VASTAKOHTAISUUS purkautui 1900-luvun alun Suomessa. VALKOISEN JA PUNAISEN SUOMEN vastakohtaisuus johti SISÄLLISSOTAAN. Siihen vaikutti suuresti Venäjän tsaarinvallan loppuvaiheet KOMMUNISTISESSA PIETARISSA.

*

Kun osa ”SUOMEN PUNAISISTA” luopui VALLANKUMOUKSELLISUUDESTA, syntyi REVISIONISTINEN ”DEMARILIIKE” (PUOLUE, SDP), jossa entiset kommunistit ryhtyivät KAPITALISTISEKSI VALTIOKSI ORGANISOITUMISEN TAKIA yhteistyöhön KAPITALISTIEN KANSSA.

KUN tätä ajattelutapaa täydennettiin myöhemmin KONSENSUSPOLITIIKALLA entisten marxilaisten tie ”VASTUUTTOMAAN BAILAILUELÄMÄNTAPAAN tuli valmiiksi.

*

”SDP-LEKADEMAREILLA” EI OLE NYKYISESSÄ VIRUSAALLOSSA AINOASTAAN VAKAVA BAILAILUONGELMA.

KAIKKI VIRUSTORJUNNAN VALTAPIIRIT OVAT UPPOAMASSA SUOMESSAKIN SAMAAN VENEESEEN heti kun ”TIETOUSKOSTA” on irronnut pohja.

*

KANSALLISEKSI VALTIOKSI (vuonna 1917)VALKOISEKSI ORGANISOITUNEESEEN SUOMEEN jäi SISÄLLISSODAN 1918 jälkeen kytemään ”TÄNNE KUULUMATONTA KIRKKAANPUNAISTA AINESTA”.

ENSI SITÄ SIIVOSI POIS 1930-luvulla MAATILAISÄNTIEN LAPUANLIIKE, EHKÄ SEURAAVAKSI punaisten poissiivoajia ovat ”SUOMENMAAN TRUMPILAISET”.

SUOMI EI OLE monien mielestä VIELÄKÄÄN RIITTÄVÄN VALKOINEN.

MUTTA KAPITALISMIN VALKOISTA JA KOMMUNISMIN PUNAISTA ei pidä pitää VASTAKOHTINA koska niihin liittyy paljon SAMANLAISIA ongelmia.

*

WIKIPEDIAN mukaan ”NATIONALISMI eli KANSALLISUUSAATE on aate, joka korostaa KANSALLISMIELISYYTTÄ...kulttuurissa ja politiikassa”. Nationalistista ajattelutapaa tarvitaan, kun kiinnostutaan IDENTITEETISTÄ ja pyritään säilyttämän ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS.

*

POLIITTINEN NATIONALISMI on pyrkinyt saattamaan VALTION RAJAT yhteneväiseksi KANSAKUNTIEN RAJOJEN kanssa. KANSAN JA FYYSISEEN PAIKKAAN PYSÄHTYMISEN välillä ei ole kuitenkaan suhdetta, sillä IHMISLAJI ON LUONNOSTAAN AINA LIIKKEELLÄ.

”PAIKKAAN SITOUTUMISEN” (NATIONALISMI) JA ”ROTUOPPIEN” (JUUTALAISVAINOT) TAUSTALLA ON OLLUT MYYTTISIÄ USKOMUKSIA, joilla on ollut alun perin yhteys VALISTUKSEN aikana syntyneeseen KÄSITYKSEEN IHMISESTÄ ”KAIKEN JÄRKITIETÄJÄNÄ JA -HALLITSIJANA”.

LUONNON JA ELÄINKUNNAN tarkastelun yhteydessä saatetaan puhua ”VIERASLAJEISTA”.
Sanomalla esimerkiksi, että vieraslajeilla tarkoitetaan ”eliöitä jotka siirtyvät ihmisen toiminnan seurauksena alueelle jonne ne eivät pysty luontaisesti levittäytymään” (”kelluva saaristo”, Yle 30.3.2021). Tämän ”merkityskikkailun” yhteydessä saattaa tulla mieleen myös esimerkiksi PAKOLAISUUS.

NATIONALISTISEN AJATTELUN syntymisen aikoihin (Hegel) ei edes tunnettu termiä ”VIERASLAJI” mutta nykyiset nationalistit ovat ottaneet sen käyttöön myös IHMISTEN VÄLISISSÄ PUOLUEPOLIITTISISSA VALTAPELEISSÄ.

”TIETOUSKOISTEN IHMISTEN” täytyy oppia ymmärtämään se, että ”TIETÄMINEN ON JOHTANUT USEIN PAHAAN”.

*

Rousseaun ja Hegelin markkinoima käsite ”KANSALLISROMANTIIKKA” (KUVITELMA KANSAAN sisältyvästä synnynnäisestä hyvyydestä) NOJAA KUITENKIN PAIKKAAN SITOUTUMISEEN.


Esimerkiksi kirjassa Vanhaa ja uutta Kauhavaa (1958) on kirjoitus ”Kansatieteellisen tutkimuksen alkuvaiheita Kauhavalla (Hilkka Vilppula, 1876 käynnistettiin pohjalaisen OSAKUNNAN toimesta ensimmäinen keruumatka pohjalaisten omille asuinseuduille) sekä esimerkiksi kirjoitus ”Vanhaa Kauhavaa ja kauhavalaisuutta” (Aulis J. Alanen).

Niihin tutustumalla saa käsitykseen siitä mitä ”kanallismielisyydellä” on alun perin tarkoitettu.

*

Alun perin NUORSUOMALAISTA PORVARILLISTA poliitikkoa Aleksander Filanderia (Santeri Alkiota) sekä KAUHAVALAISTA MAANVILJELIJÄÄ Matti Sippolaa pidetään 1876 jälkeen vuonna 1881 perustetun NUORISOLIIKKEEN perustajina.

Tämä tapahtuma liittyi KANSALLISEEN HERÄÄMISEEN. Nuorisoliikkeestä kasvoi myöhemmin maaseutuväen piirijärjestö ja valtakunnallinen liitto.

Maalaisväestön Liitto sekä Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalainen Maalaisliitto perustettiin 1906, ne yhdistettiin 1808 MAATALOUSVALTAISELLA KAUHAVALLA MAALAISLIITOKSI. Liiton perillinen on nykyinen SUOMEN KESKUSTA.

*

KANTA-KAUHAVAN KUNNAN entisessä VAAKUNASSA ON PUUKKO.

SEKIN korostaa ITSEELLISEN VAPAAN YRITTÄMISEN MERKITYSTÄ.

PUUKKO liittyy myös myyttiin KAUHAVASTA ”PUUKKOPITÄJÄNÄ” sekä puukonvalmistaja ja -lahjoittaja (alun perin metsuri) Iisakki Järvenpäähän. KAUHAVALTA on myös yksi kuuluisa PUUKKOJUNKKARI Pukkilan Jaska.

KAUHAVAN NS-TALO (nuorisoseuran talo) ja entinen YRITTÄJÄOPISTO (nykyinen SUUR-KAUHAVAN keskushallinto, virasto sekä mm. nuorisotiloja) sijaitsevat vierekkäin Kanta-Kauhavan keskustassa.

Paikan edessä on signeeraamaton YRITTÄJÄPATSAS sekä IISAKKI JÄRVENPÄÄN yhdistetty kaksikerroksinen ASUINTALO ja PUUKKOTUOTANTOTILAT ulkoprakuksineen.

*

Venäjän viimeisen keisarin Nikolai II:n isä Aleksanteri III oli venäläisen nationalismin ja ortodoksisuuden tukija. Hän kuoli 49-vuotiaana 1894. Aikaisempi vapaamielisenä pidetty keisari Aleksanteri II pommiattentaatissa (narodnikkien terrori-iskussa) 1881 (Aleksanteri II esittävä patsas paljastettiin 1894 suomalaisten isänmaallisuuden ja jalomielisyyden osoituksena Helsingin senaatintorilla, patsaan taustalla oli Suomen säätyvaltiopäivät 1863). Venäjän viimeinen keisari Nikolai II ja koko hänen perheensä tapettiin 1918 väkivaltaisesti kommunistien vallankumouksen yhteydessä.

Iisakki Järvenpään puukkopaja on perustettu 1895, Järvenpää oli tehnyt Aleksanteri III:n tulevalle kruununperilliselle Nikolai II:lle yhden lahjapuukon jo 1888 (1868 syntynyt kruununperillinen Nikolai II oli tuolloin 20-vuotias). Kun tämän jälkeen Venäjän uudeksi keisariksi valittu Nikolai II ja Alexandra Fjodorovna vihittiin Venäjän uudeksi keisaripariksi 1894 (Aleksanteri III:n kuoleman 1894 jälkeen) Järvenpää lahjoitti heille lahjapuukot (2 puukkoa). Tämä tapahtui ennen Suomen ensimmäistä sortokautta 1899-1905.

Jokivarren puukkopaja ja asuintalon viereinen puukkovarasto on purettu. Oliko alun perin metsuri Järvenpää kommunisti?

Mitä tästä voisi ajatella? Näistäkin seikoista voisi tehdä monia ja monenlaisia johtopäätöksiä.

*

KAUHAVAN NYKYISEN SUURKUNNAN KESKUSHALLINNON EDUSTALLA (paikka KANTA-KAUHAVALLA, entinen kirkonkylä) OLEVA RAKENNUSRYHMÄ vahvistaa KESKUSTAPUOLUEEN VALLAN KESKITTYMISEN JA SISÄLLÖN (nationalistisella keskustapuolueella on ollut pitkään valtuustossa enemmistö) SEKÄ YRITTÄJYYDEN vahvan aseman PAIKKAKUNNALLA.

Kanta-Kauhava tunnetaan maassa parhaiten LENTOSOTAKOULUSTAAN, mikä liittyy sekin NATIONALISMIN vahvaan asemaan paikkakunnalla. Kauhavalainen nationalismi on ”väärin ymmärrettyä maatalousvaltaisen lakeuden nationalismia”.

KESKUSTAN YKSINVALTAISTA ASEMAA ON UHANNUT VIIMEKSI PERUSSUOMALAISET. KÄYNNISSÄ OLEVA MUUTOS JATKUU.

*

KANTA-KAUHAVALLE PERUSTETTIIN 1968 Suomen ensimmäinen YRITTÄJÄOPISTO. Nykyisin yrittäjäopistoja on myös Hämeenlinnassa, Seinäjoella ja Teuvalla.

KESKUSTALAISELLA POLITIIKALLA JOHDETULLA KONSERNIKUNTA KAUHAVALLA on korostettu pitkään YRITTÄJYYTTÄ (”RUNNAAMISTA”).

Samalla on korostettu sitä, että yrittäjyydestä hyötyvät kaikki. Kakista ei ole kuitenkaan kapitalistiseksi yrittäjäksi. Eivätkä kaikki edes unelmoi yrittäjäksi ryhtymisestä.

*

YKSITYISYRITTÄMISEN KOROSTAMINEN (uudistus 1980-luvulta lähtien Suomessa) UUSLIBERALISTISEN JULKISHALLINNON KEVENTÄMISEKSI JA HALLINNON NOPEUTTAMISEKSI (delegointi jne.) lisää kuitenkin KORRUPTIOTA JA LAHJONTAA sekä nakertaa perustan DEMOKRATIALTA. Turun hallinnon historia on tästä hyvä esimerkki.

MARXILAIS-VASEMMISTOLAISTA POLIITTISTA LIIKEHDINTÄÄ ei ole ollut nykyisen kauhavalaisen valtaeliitin mielestä KAUHAVALLA muka koskaan, vaikka alueella on toiminut aktiivinen TYÖVÄENLIIKE ja kunnanvaltuustossa on ollut aikaisemmin myös marxisteja.

*

NIIN KUTSUTTU KANTA-KAUHAVA ON VIIMEKSI PYRKINYT KOHENTAMAAN TALOUTTAAN KUNTALIITOKSELLA (naapurikuntiensa lompakoilla) SEKÄ myös ULKOMAISELLA RAHALLA (esimerkiksi Terveystalo ja Mehiläinen).

MUTTA KAUHAVAN julkisen hallinnon toimet ovat olleet usein hyvin itsekkäitä. Tämä on käynyt ilmi esimerkiksi SUURKOULUN JA -TERVEYSASEMAN KANTA-KAUHAVALLE KESKITTÄMISELLÄ ja LAAJAN SUURKUNNAN SIVUSTOILLA asuvien tarpeet sivuuttamalla.

Yrittäminen ja ”julkisen hallinnon byrokratiasta vapauttaminen” ei riitä, sillä koska TAHANSA SAATTAA SULKEUTUA MYÖS KANSAINVÄLISEN PÄÄOMAN RAHAHANA.

Kauhavalaisetkin ovat riippuvaisia siitä, mitä ”suuressa maailmassa” tapahtuu.

*

Miksi keskustapuolueen valta-asema on ollut viimeksi kritiikin kohteena sekä murentunut koko maassa ja Kauhavalla?

Tätä ei voi selittää ”perinteisellä tavalla” esimerkiksi äänestäjien siirtymisenä laidalta toiselle. Tämän taustalla on AIKAKAUTEMME YLEINEN MUUTOSTRENDI. Siinä lähtökohdat ja päämäärät sekä valtapelien luonne on toinen kuin ennen.

Maaseutu-Suomi on nyt syrjäkyliä myöten eilispäivää.

 

**

 

TEOLLISEN YRITTÄJÄN ON POHDITTAVA MYÖS esimerkiksi SITÄ, MILLAISIA TUOTTEITA HÄN VALMISTAA JA MYY. MUTTA JOS YRITTÄJÄ TOIMII TÄHDÄTEN AINOASTAAN HENKILÖKOHTAISEEN VOITTOON JA RIKASTUMISEEN, yrittäjä toimii pelkästään ITSENSÄ JA LÄHIPIIRINSÄ hyväksi aiheuttaen samalla VAIKEAN SEURAUSONGELMIEN KETJUN (kuten ILMASTONMUUTOSONGELMAN).

VAIKKA MYÖS YRITTÄJÄLLÄ ON IHMISLAJILLE LUONTAINEN TAIPUMUS VASTUUTTOMAAN ITSEKKYYTEEN JA KILPAILEMISEEN, se ei saa johtaa yhteiskuntaan, jossa kukoistaa esimerkiksi KORRUPTIO ja jossa voi harjoittaa ESTEETTÄ VÄLITÖNTÄ JA RAKENTEELLISTA MUIDEN HYVÄKSIKÄYTTÖÄ.

MUTTA AINA EI RIITÄ SEKÄÄN, ETTÄ ON YRITTÄJÄNÄ ITSEKÄS JA ROHKEA SEKÄ KANTAA VASTUUN.

”TIETOUSKOSTA” LUOPUMISTA EI VOI VÄLTTÄÄ YRITTÄJÄKÄÄN.

 

**

 

KAPITALISMIA JA KOMMUNISMIA PIDETÄÄN VASTAKOHTINA? MUTTA TÄTÄ VÄITETTÄ TÄYTYY TARKISTAA, sillä vasta viime aikoina on alettu vertaamaan aktiivisemmin ja kriittisemmin toisiinsa kommunistista ja kapitalistista filosofiaa, liikettä ja yhteiskuntaa.

KARL MARX TEKI 1800-luvun ensimmäisen puoliskon aikana havaintoja kapitalismin ja kommunismin vastakohtaisuudesta aikakautensa pohjalta (omaksumalla ”ajan hengessä” esimerkiksi materialistisen historiakäsityksen, dialektiikan jne.).

ESIMERKIKSI TAITEESSA oli tuolloin uusi tulokas IMPRESSIONISMI, mikä syntyi uuden ”TIETOUSKON” pohjalta kehitetyn TEKNISEN LAITTEEN eli KAMERAN JA VALOKUVAN pohjalta (kuvissa näkyi väri, jota oli myös VARJOISSA). Impressionismin hyväksyminen uutena taidesuuntauksena kesti vuosikymmeniä. Muutokset yhteiskunnassa tapahtuvat yleensä hitaasti mutta harvoin ilman väkivaltaa.

VAIKKA KOMMUNISTISTA JA NATIONALISTIS-KAPITALISTISTA YHTEISKUNTAA PIDETÄÄN VASTAKOHTINA, NE OVAT MONESSA SUHTEESSA SAMANLAISIA. Suurten aatteiden samanlaisuuteen viittaa myös ”historia”.

*

KOMMUNISTINEN JA NATIONALISTINEN AATE ON ALKANUT KUKOISTAMAAN SAMAAN AIKAAN. Varsinkin Saksa toimi ”1800-luvun ajan hengen kukoistus- ja keskusalueena”. Saksan rinnalla siinä toimi varsinkin Ranska (valistus).

SAKSAN KOMMUNISTINEN PUOLUE (KPD) perustettiin SPARTAKISTILIITON muutettua nimensä 1918. KPD oli vallankumouksellinen puolue ja se oli perustamassa myös kommunistista internationaalia Venäjällä.

Saksan varhaiset kommunistit olivat vaatineet, että Saksasta muodostettaisiin NEUVOSTOTASAVALTA. Ajatus sai Saksassa osakseen kovaa vastarintaa.

Vaikka myös Saksan varhaiset kommunistit ja ”kapitalismimieliset” olivat riidoissa keskenään, SAKSAN NATSIT OMAKSUIVAT PUOLUEESEENSA AINESTA KOMMUNISMISTA JA KAPITALISMISTA. TOISESTA MAAILMANSODASTA TULI KOMMUNISTISEN NEUVOSTOLIITON JA HITLERIN NATSISAKSAN AATTEIDEN välienväkivaltainen selvittely.

SAKSAN SOSIALISTINEN YHTENÄISYYSPUOLUE oli ITÄ-SAKSAN eli DDR:n kommunistinen puolue. Kommunistisen DDR:n alku juontaa siihen, että SAKSAN HÄVINNEEN MAAILMANSODAN jälkeen Neuvostoliiton MIEHITYSVYÖHYKKEELLÄ pyrittiin sallimaan antifasistinen toiminta.

DDR (SAKSAN DEMOKRAATTINEN TASAVALTA) on virallisesti perustettu vuonna 1949 (1949–1990). Saksan kahtiajakoon ja yhdistämiseen on ehkä tulossa jatkossa uusia yllättäviä vaiheita.

BERLIININ MUURISTA on tehty kansainvälinen SYMBOLI, jolla tahdotaan viestittää KANSAINVÄLISESTI kapitalismin ja kommunismin VASTAKOHTAISUUTTA, vaikka niissä on runsaasti SAMANLAISUUTTA.

*

SAKSAN KANSALLISSOSIALISTINEN TYÖVÄENPUOLUE (NSDAP) PERUSTETTIIN 1920. Sen edeltäjä oli 1919 perustettu SAKSAN TYÖVÄENPUOLUE (DEUTSCHE ARBEITERPARTEI, DAP). Hitler liittyi ”vakoilijana” (?) sen jäseneksi.

NATSIEN YKSINVALTA ALKOI 1933. Fasistisen NSDAP:n on sanonut edustavansa (1934 Rudolf Hessin mukaan) ”SOVELLETTUA BIOLOGIAA”. Tämän päivän uusnatseilla se on ”KANSANVAIHTOTEORIA” (siihen sisältyy myös ”pakolaiskysymyksen ratkaiseminen”).

*

SAKSAN NATSIPUOLUE oli yltänyt Saksassa 1930 kansannousuun protestipuolueena. Saksan häviämää ensimmäistä maailmansotaa (1914–1918) seurasi mm. kaikkien siirtomaiden menettäminen, aluksi oli sotilaiden johtama Saksa sekä siviilihallitus ja ”Weimarin tasavalta” (parlamentaarinen demokratia 1919–1933 , virallisesti ”Saksan valtakunta”) sekä seuraavaksi iski maahan taantuma ja lama 1929 (New Yorkin pörssiromahdus) sekä Saksan massiivinen työttömyys.

Toinen maailmasota alkoi 1939 Hitlerin armeijan hyökättyä Puolan kautta kohti itää. STALININ JOHTAMA NEUVOSTOLIITON PUNA-ARMEIJA voitti kuitenkin HITLERIN ARMEIJA ja maailmansodan.

KOMMUNISTISET BOLSEVIKIT PERUSTIVAT OMAN PUOLUEEN 1903. Venäjän vallankumous tapahtui vasta 1917 ja KOMMUNISTINEN NL (valtio) perustettiin 1922 mutta NL hajosi yllättäen 1991. Syyt ensimmäisen kommunistisen yhteiskunnan ja valtion hajoamiseen ovat myös olleet viimeksi runsaasti pohdittavana.

*

KOMMUNISMI JA KAPITALISMI VILLITSEVÄT IHMISMASSOJA JA SYNNYTTÄVÄT JOHTAJIKSI YKSINVALTIAITA. MOLEMMAT TYRKYTTÄVÄT MASSOILLE YHTÄ AINOAA OIKEATA TODELLISUUSKÄSITYSTÄ JA MAAILMANKUVAA.

MARXILAISUUDESSA EI OLE tarkasteltu VAPAUTTA YKSILÖN tasolla eikä IHMISEN JA LUONNON vuorovaikutusta (LUONTOSUHDETTA). KAPITALISMIIN sisältyy samantyyppisiä epäkohtia.

 

KUN KARL MARX tarkasteli IHMISEN VIERAANTUMISTA, hän teki sen oman aikakautensa näkökulmasta. KONEELLISTETTUUN KAPITALISTISEEN TAVARATUOTANTANTOON LIITTYVÄ ILMIÖ ”VIERAANTUMINEN” muodostuu ongelmaksi myös KOMMUNISTISESSA (TEOLLISUUS)YHTEISKUNNASSA.

KAHDESSA MAAILMANSODASSA ON KYSE YHDESTÄ JA SAMASTA VÄKIVALTAISESTA ILMIÖSTÄ. JOS KOLMAS MAAILMANSOTA SYTTYY, MYÖS SE TAPAHTUU TUON SAMAN ILMIÖN VAIKUTUKSESTA.

MOLEMMAT SUURET AATTEET KAPITALISMI JA KOMMUNISMI ovat saaneet alkunsa 1700- ja 1800-luvuilla VALISTUKSESTA JA POSITIVISMISTA. Eli ”TIETOUSKOSTA”.

UUDEKSI AUKTORITEETIKSI KOHONNUT IHMINEN alkoi 1600-luvusta lähtien kuvitella saavansa aikaan mitä tahansa ”PERINNÖLLISEKSI USKOTULLA JÄRKI- JA TIETÄMIS- JA HALLITSEMISKYVYLLÄÄN”.

*

KANSALLISUUSAATTEEN 1800-luvun alussa luoneen PAPIN JA FILOSOFI FRIEDRICH HEGELIN maailmankuva oli idealistinen ja irrationaalinen. Hegel uskoi että kaikki oliot ja asiat ovat yhteydessä kokonaisuuteen (”absoluuttiin”) ja että maailmaa johtaa ”HENKI eli JUMALA SUUNNITELMALLAAN”.

VALISTUKSEN VÄKIVALTAISESSA VALLANKUMOUKSESSA IHMINEN NOSTI ITSE ITSENSÄ ”KAIKEN UUDEKSI AUKTORITEETIKSI”.

NYT USKOMUS IHMISEN PERINNÄLLISEEN ”TIETÄMISKYKYYN” JA KAIKKIVOIPAISUUTEEN ON ROMAHTAMASSA EREHDYKSENÄ.

Luultavasti nyt tapahtuvan muutoksen taustalla on PÄÄLLIMMÄISENÄ KONEELLISTETTU UUSLIBERALISTIS-TEOLLINEN TOTAALIKAPITALISMI, josta on aiheutunut esimerkiksi ”VIERAANTUMINEN” ja ”ILMASTONMUUTOS”.

NYT KUN ”VILLISTI ETENEVÄ VIRUSPANDEMIA” romuttaa uskoa ihmislajin kaikkivoipaisuuteen ja aiheuttaa teolliselle totaalikapitalismille suuria ongelmia (suurlama?), vaara kolmannen maailmansodan syttymisestä kohoaa.

Myös RAUHANAATE sisältyy ELÄMÄN PELASTAMISEEN MAAPALLOLLA.

Siis ”LEIPÄ, RAUHA JA KANSAINVÄLISYYS”.

ILMOITUS