12.10.

TOINEN KOTITIETOKONEENI HAJOSI. KONE alkoi POISTAMAAN itsestään VANHOJAKIN PÄIVITYKSIÄ. Sitä ennen se välähteli, himmeili ja temppuili kuten aina ennenkin.

Tämä tekstini on kirjoitettu toisella ”LÄPYSKÄLLÄ”, jossa on jo valmiina sininen leima hitaasta koneesta.

*

Minulla on myös ”TIETOKONESANAKIRJA”. Se on usein välttämätön apu, koska digimaailma on luonut jo myös kokonaisen uuden KIELEN.

Tuo uusi KIELI ei kuitenkaan avaa kaikkea huomionarvoista myöskään ”TIETOYHTEISKUNNASTA”.

KUN TÄMÄ PALJASTUU, ATK-KIELIKIN KUIHTUU POIS.

”TIETOKONE” SISÄLTYY LÄNSIMAISEN KONEKULTTUURIN (TEOLLISEN KAPITALISMIN UUSIMMAN VAIHEEN) EDISTYSUSKOON JA MYYTTIIN ”TIETO ON VALTAA”.

MUTTA TIETOTEKNINEN ”TEKOÄLY” ON IDIOOTTIAKIN TYHMEMPI.

*

SIKAINFLUENSSAN JA KORONAVIRUKSEN (näkymättömän sairauden aiheuttajan) LISÄKSI IHMISKUNNAN ELÄMÄN TAUSTALLA ON ILMENNYT AINA LUKEMATTOMIA MUITA ”VITSAUKSIA”.

”TÄÄLLÄOLO” (MAAILMASSAOLO) ON KAIKKEA MUUTA KUIN ITSESTÄÄNSELVYYS.

OLEMINEN ON SATTUMA JA ELÄMÄ ON AINA RATKAISEMATTA JÄÄVÄ ARVOITUS.

MENNEISYYDESTÄ VOI LAATIA ÄÄRETTÖMÄN MONIA TULKINTOJA JA TULEVAISUUS PYSYY IKUISESTI AVOIMENA. KÄSITYS ”TÄÄLLÄOLOSTA” on jatkuvassa MUUTOKSESSA. EIKÄ YHTÄ YHTEISTÄ ”TODELLISUUSKÄSITYSTÄ” VOI OLLA OLEMASSA. KAIKKI PYSYY IHMISELLE IKUISESTI ARVOITUKSENA.

*

NYT KORONAVIRUSAIKANA KAIKKI TUNTUU KÄÄNTYNEEN JÄRJEN VASTAISESTI PÄÄLAELLEEN. SIKSI SIINÄ REPUBLIKAANIT JA TRUMP VOIVAT VOITTAA SELVÄSTI SEURAAVAT VAALIT VAIKKA MUUT KUINKA ”RÄKSYTTÄISI”.

TÄSSÄ EI VOI OLLA yksinkertaisesti pelkästään kyse ”LUOTTAMUKSEN HUPENEMISESTA”. Eli sitä kun aikaisemmin vallankäyttäjätaho, joka vaati ihmisille lisää läheisyyttä ja vapauksia on vaatinut viimeksi lisää etäisyyttä ja rajoituksia.

Ehkä VIRUSONGELMAA voi verrata VALISTUKSEN kaltaiseen SYVÄÄN KULTTUURIMURROKSEEN. VALISTUKSESSA USKONTO JA MYSTIIKKA KORVATTIIN ”TIETO- JA EDISTYSUSKOLLA”. Iskulausetta ”tieto on valtaa” on jankutettu jo vuosisatoja.

Ehkä elämme nyt aikaa, jolloin luottamus TIETÄMISEEN on murenemassa?

Ehkä myös luottamus VALTION (varsinkin kansallisvaltion) kaltaiseen VALTAPELIORGANISAATIOON on murenemassa ja sen tilalle on nousemassa KANSAINVÄLINEN YHTEISKUNTA?

MONET VANHAT SUURET PUOLUEET ovat menettäneet viimeksi kannatustaan edustaessaan eilispäivän valtapeliä, noiden puolueiden muoto on vaihtunut viimeksi ”hämäräksi”.

Suomessa näin on tapahtunut jo KESKUSTAN kohdalla, mutta ehkä SDP on saamassa seuraavaksi saman kouristuksen? Maalaisliitto muuttui rikkaita suosivaksi ”maataloustukipuolueeksi” ja duunaripuolue SDP:n kunnia-asia ammattiyhdistysliike on nyt kriisissä.

AINOASTAAN AJATUS SIITÄ, että myös KORONAVIRUSPANDEMIAN taustalla on joku syvälle tunkeutunut ilmiö, vaikuttaa tässä osuvalta näkökulmalta.

Tämä aika saattaa liittyä esimerkiksi ”TIETÄMISEN KAIKKIVOIPAISUUDEN” LOPPUMISEEN. Länsimainen ”hyvinvointiyhteiskunta” ei tehnyt ihmisiä onnelliseksi vaan vei koko pohjan terveeltä elinympäristöltä.

Jos ”TIETOUSKO” AJAA KARILLE, se merkitsee samalla TÄHÄNASTISEN ”MAAILMASSAOLOTUNTEEN” JA ”TODELLISUUSKÄSITYKSEN” HAJOAMISTA.

*

NYT PITÄÄ ETSIÄ länsimaiselle KULTTUURILLE KOKONAAN UUTTA SUUNTAA. SEN LÖYTYMISEN PERUSEHTO ON AJATTELUTAPOJEN JA ARVOJEN TÄYSKÄÄNNÖS.

TÄMÄ ON KOKO IHMISKUNNAN ELÄMÄN JATKUMISEN PERUSKYSYMYS.

*

Maapallolla on lukemattomia kansanryhmiä, joilla ei ole ORGANISOITUA VALTIOTA. Siinä ei ole kuitenkaan mitään erikoista, sillä ”VALTIOTTOMUUS” on luonnollista ja tavoittelemisen arvoista.

*

1800-luvun puolivälistä lähtien on ajateltu, että KÄSITYÖAIKAKAUDEN JÄLKEEN SYNTYNYTTÄ KONEELLISTA TEOLLISTA KAPITALISMIA JA TAVARATUOTANTOA SEURAA VOITTOA TAVOITTELEMATON JA VALTIOTON KOMMUNISTINEN YHTEISKUNTA.

YHTEISOMISTUKSEEN PERUSTUVAN VALTIOTTOMAN TILAN AIKANA SYNTYY RAUHAA RAKASTAVA VALTIOTON MAAPALLO.

MUTTA NÄIN EI OLE TAPAHTUNUT.

MUTTA KOSKA KAIKKIEN KANSOJEN YHTEINEN KOTI ON MAAPALLO, UNIVERSUMISSA IHMISKUNNAN TAVOITTEENA TÄYTYY OLLA KANSAINVÄLINEN MONIKULTTUURINEN VALTIOTON MAAPALLO.

*

MEDIAN UUTISOINTI KOHDISTUU NYT ”EPÄOLEELLISIIN PIKKUJUTTUIHIN”. TÄMÄN TAUSTALLA ON VALTIO. ”TODELLISUUSKÄSITYSTÄ” EI PIDÄ YRITTÄÄ RAKENTAA KOSKAAN VALTION POHJALTA.

MONISÄIKEISEN PÄÄLLYSRAKENTEEN HUOMIOIMINEN MERKITSEE AIVAN MUUTA.

TEOLLINEN KAPITALISMI LIITTYY MASSAILMIÖIHIN. SEN PÄÄLLYSRAKENNE KESKITTYY AINEELLISIIN SUHTEISIIN, KONEELLISTETUN YHTEISKUNNAN IHMISMASSOIHIN, VOITON TAVOITTELUUN JA PÄÄOMIEN KASAAMISEEN.

ESIMERKIKSI LÄÄKETEOLLISUUS (lääkkeet ihmismassojen sairauksiin) LIITTYY YLINNÄ TÄHÄN TASOON.

NYKYISEN ”KORONAVIRUSAJAN” SUURIN ONGELMA EI OLE PELKÄSTÄÄN ”TIETOUSKO”, ”HALLITSEMISUSKO” JA ”EDISTYSUSKO”. YLINNÄ SIINÄ ON VIRUSROKOTTEEN NOPEA KEHITTÄMINEN JA VOITON TAVOITTELU.

SIINÄ LÄNNEN KAPITALISMIN VALTAPOLIITTISET VOIMAT PYRKIVÄT ESTÄMÄÄN VOITON LIPSAHTAMISTA ESIMERKIKSI VENÄJÄN FEDERAATION KÄSIIN.

*

TEOLLINEN KAPITALISMI SAI KARL MARXIN MUKAAN ALKUNSA KESKIAJAN FEODALISMISTA (LÄÄNITYSJÄRJESTELMÄSTÄ, VALLANJAKO- JA VALTAPELISTÄ).

TEOLLISEN KAPITALISMIN SYNNYSTÄ ON MYÖS MUUNLAISIA ORGANISOITUMISEEN JA VALLANKÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ KÄSITYKSIÄ. Sillä saatetaan korostaa esimerkiksi MERKANTILISMIN merkitystä.

”KAUPUNKI-ILMA TEKI MYÖS MAASEUDUN KÖYHÄLISTÖÄ VAPAIKSI.” MARXIN MUKAAN KÄSITYÖTÄ HARJOITTANEISTA (MAASEUDUN) MAAORJISTA TULI ENSIN KAUPUNKIPORVARISTOA. Maaseudun rengit ja piiatkin muuttivat maalta teollistuvan kaupungin työpaikoille.

JA NÄIN SYNTYI (Marxin mukaan) TEOLLISEN KAPITALISMIN LAILLINEN PORVARISTO. SIIS ENSIN OLI PORVARISTO JA VASTA SITTEN ”KÖYHÄLISTÖVALTA”.

KÖYHÄLISTÖTYÖLÄISTEN VALTAANNOUSU TAPAHTUI KUKISTAMALLA PORVARISTO.

KONEELLISTETTU TEOLLINEN TUOTANTO SYNTYI TARPEESTA TEHOSTAA MAAPALLONLAAJUISESTI TALOUDELLISTA TUOTANTOA. TÄHÄN VAIKUTTI ALUKSI ENITEN SIIRTOMAAHERRUUS.

*

SIIRTOMAIDEN VALLOITTAMINEN OLI 1) MYÖS MERKKI NOUSEVASTA MAAILMANVALLASTA (ELI TULEVASTA TEOLLISESTA KAPITALISMISTA). KAPITALISMIA LEIMASI ALUKSI PYRKIMYS LISÄTÄ YKSIPUOLISESTI VOITTOA JA RIKKAUTTA (PÄÄOMIA)

TÄMÄ OLI SAMALLA 2) MERKKI TEOLLISEN TYÖVÄEN YHTEISOMISTUKSEN TARPEESTA (TYÖN KOKO ARVON HUOMIOIMINEN SEKÄ TEOLLINEN KÖYHÄLISTÖ UUTENA YHTEISKUNNALLISENA VALTATEKIJÄNÄ JA ORGANISOIDUN KOMMUNISTISEN YHTEISKUNNAN PERUSTAMINEN).

3) TÄHÄN ON LIITTYNYT SEKIN, ETTÄ HALLITSIJAJOHTOISESSA TALOUDESSA (JO ENNEN 1700-LUVUN MERKANTILISMIA) TOTEUTETTIIN REDUKTIOITA (PALAUTETTIIN KAUPUNKIPORVARISTOLLE KUULUNEITA KAUPUNKIOMAISUUKSIA KUTEN TONTTEJA, TALOJA JNE.) JOS NIITÄ OLI JOUTUNUT ESIMERKIKSI AATELISTON OMAISUUDEKSI).

LÄÄNINHEROILLA JA AATELISTOLLA (YLÄLUOKKANA) OLI TAIPUMUS ALISTAA ENTISIÄ ”OMIA MAAORJIA” MYÖS KAUPUNKILAITOKSESSA MENESTYMISEN JA NOUSUN YHTEYDESSÄ.

*

TEOLLISEN KAPITALISMIN MUKAISEN ROTUOPILLISESTI EPÄONNISTUNEEN ”KANSANVALTAISEN VALTION” PERUSTAMINEN JOHTAA JOKA KERTA EPÄINHIMILLISYYDEN JA SODANKÄYNNIN LISÄÄNTYMISEEN. KANSANVALTAINEN VALTIO ON AINA MYÖS LAAJENTUMISHALUINEN.

MITÄ ENEMMÄN MAAPALLOLLE ON PERUSTETTU ITSENÄISIÄ VALTIOITA RAJOINEEN, SITÄ ENEMMÄN ON KÄYTETTY VÄKIVALTAA VALTION SISÄISEN JÄRJESTYKSEN YLLÄPITÄMISEKSI. SITÄ ENEMMÄN ON SYTTYNYT SOTIA VALTIOIDEN KESKEN.

KUN KANSA ON PERUSTANUT ENSIN OMAN VALTIO-ORGAANIN, SE ON OTTANUT SEURAAVAKSI OIKEUDEN VÄKIVALLAN KÄYTTÄMISEEN MONISSA YHTEYKSISSÄ.

NÄIN EI VOI JATKUA.

*

TEOLLISEN KAPITALISMIN POHJALTA TOIMIVA LÄNSIMAINEN ”KONEHYVINVOINTIVALTIO” ON JOHTANUT EPÄINHIMILLISYYDEN JA RAAKUUDEN LISÄÄNTYMISEEN.

KUN SODAT KÄYTIIN MUINOIN SIVIILIVÄESTÖN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA NYT OHJUS- JA KAUPUNKISOTA TAPAHTUVAT KESKELLÄ SIVIILIVÄESTÖÄ. YHDELLÄ YDINPOMMILLA VOIDAAN HÄVITTÄÄ KERRALLA KOKONAINEN KAUPUNKI.

NYKYISEN VALTIOIDEN MAAPALLON TILALLE ON LUOTAVA KOKONAAN UUDELTA POHJALTA AJATELTUJA YHTEISKUNNALLISIA ORGANISOITUMISMUOTOJA, JOIHIN EI SISÄLLY VÄKIVALLAN KÄYTTÄMISTÄ MUTTA JOIHIN SISÄLTYY INHIMILLISYYS JA RAUHAN YLLÄPITÄMINEN.

INHIMILLINEN ARKI EI OLE MAHDOLLINEN ILMAN KATKEAMATONTA RAUHAA.

*

TEOLLISEEN KAPITALISMIIN SISÄLTYY AINA ”VÄKIVALLAN KÄYTTÄMISEN VAPAUS” SEKÄ RAUHAN VASTUSTAMINEN SEKÄ JATKUVA PYRKIMYS VALLATUN ALUEEN LAAJENTAMISEEN. SIINÄ EI TYYDYTÄ JO VALLATTUUN ALUEESEEN.

SODANKÄYNNISTÄ AIHEUTUU AINA VÄESTÖLLE SUURIA KÄRSIMYKSIÄ.

MAAILMANSODAT JATKUVAT MAAPALLOLLA NIIN KAUAN KUN TEOLLIS-KAPITALISTINEN YKSITYISOMISTUS, TALOUDELLINEN KILPAILU JA VOITON TAVOITTELU ON MAHDOLLISTA.

MAAILMANSOTIEN TAUSTALLA ON LÄNSIMAINEN EDISTYSUSKO. EDISTYKSEEN USKOTAAN MYÖS VÄKIVALLAN KÄYTTÄMISEN YHTEYDESSÄ.

*

MAAILMANSODASSA TEOLLINEN KAPITALISMI HÄVITTÄÄ KAIKKI LUOMANSA RAKENTEET JA KORVAA NE SODAN JÄLKEEN UUSILLA TEOLLIS-KAPITALISTISILLA RAKENTEILLA.

Tämä ilmiö on nähty jo kahteen otteeseen. MAAILMANSOTIEN TAUSTA liittyy TEOLLISEN KAPITALISMIN TIETEELLIS-TEKNISEEN muutokseen (tietouskon pohjalta toteutettuun uusimpaan konetekniikkaan).

MAAILMANSOTIA SYTTYY NIIN KAUAN KUN TEOLLISEN KAPITALISMIN MUKAINEN VALTION PERUSTAMINEN JA ”KONEKAPITALISTINEN” VOITON TAVOITTELU ON MAHDOLLINEN.

KUN VASTUSTAA TEOLLISEN KAPITALISMIN AIHEUTTAMAA MAAILMANSOTAA TÄYTYY VASTUSTAA YLINNÄ ”TIETOUSKOA JA UUSINTA KONETEKNIIKKAA”

*

KAPITALISTINEN LÄÄKETEOLLISUUS KEHITTÄÄ. VALMISTAA, MARKKINOI JA MYY LÄÄKKEITÄ.

YLIOPISTOLLISILLA TUTKIMUSLAITOKSILLA SEKÄ LÄÄKETEOLLISUUDEN JA POTILAAN VÄLISSÄ TOIMIVALLA LÄÄKÄRIEN AMMATTIKUNNALLA ON ISO ROOLI LÄÄKETEOLLISUUDEN RIKASTUMISEN TOTEUTTAMISESSA.

NYKYAIKAISELLA LÄÄKETEOLLISUUDELLA ON OLLUT 1900-LUVUN ALUSTA LÄHTIEN TEOLLISEN KAPITALISMIN HISTORIASSA KANSAINVÄLISESTI MERKITTÄVÄ ASEMA. SUURI OSA MAAILMANMARKKINOIDEN MARKKINAOSUUDESTA ON LÄÄKETEOLLISTEN SUURYRITYSTEN KÄSISSÄ.

KAPITALISTISEN LÄÄKETEOLLISUUDEN MENESTYS POHJAUTUU ENSISIJAISESTI ”TIETO ON VALTAA”-AJATTELUUN JA KEMIANTEOLLISUUTEEN (LÄÄKKEET, VÄRIAINEET, MUOVI JNE.). MYÖS FYSIIKALLA ON LÄÄKETEOLLISUUDESSA MERKITTÄVÄ ROOLI.

TÄMÄN KAIKEN TAUSTALLA ON OLLUT POSITIVISMI JA LOOGIS-ANALYYTTINEN FILOSOFIA.

LÄÄKETEOLLISUUDEN LÄÄKKEILLÄ HOIDETAAN MASSIIVISESTI HOITOTOIMENPITEITÄ JA SAIRAUKSIA.

ESIMERKIKSI SAKSAN NOPEA TALOUDELLINEN NOUSU TOISEN MAAILMANSODAN RAUNIOISTA EI OLISI OLLUT MAHDOLLINEN ILMAN KAPITALISTISEN LÄÄKETEOLLISUUDEN VOITON TAVOITTELUA JA TALOUDELLISTA MENESTYSTÄ. LÄÄKETEOLLISUUDEN TYÖLLISTÄMISVAIKUTUS ON MYÖS HYVIN MERKITTÄVÄ.

HITLERIN VALTAANNOUSU TAPAHTUI SITÄ VASTOIN PALJON MOOTTORITIEVERKON RAKENNUTTAMISELLA, KOSKA SE TYÖLLISTI NOPEASTI LAMAN AIKAISET TYÖTTÖMÄT IHMISMASSAT.

TEHOSTETTU KONELIIKKUMINEN JOHTI YKSITYISAUTOILUN YLEISTYMISEEN JA LUJITTI TEKNOLOGISTA ELÄMÄNTAPAA. TÄTÄ SEURASI ISOJA YMPÄRISTÖONGELMIA.

*

YHTEISKUNNALLISIA SUUNNITELMIA JA RATKAISUJA EI PIDÄ TEHDÄ PELKÄSTÄÄN ”VALISTUKSEEN JA ROMANTIIKKAAN POHJAUTUVAN DEMOKRATIAKÄSITYKSEN” POHJALTA. TUON KÄSITYKSEN TYYPILLISIN EDUSTAJA ON ”JOHTAVAN KANSANRYHMÄN NATONALISTIS-KAPITALISTINEN VALTIOJOHTO”.

PYRITTÄESSÄ VALTIOTTOMAAN (JA SAMALLA EPÄITSEKKÄÄSEEN) KANSAINVÄLISEEN JA YHTEISOMISTUKSELLISEEN MAAPALLOON ENSIMMÄISEKSI ON HÄVITETTÄVÄ MAAPALLOLTA ”KANSAKUNTA-AJATTELUUN” PERUSTUVAT EGOISTISET VALTIOT.

*

JOS JOKU ON SAANUT KUTSUN SOTILASKOULUTUKSEEN JA TAHTOO LYKÄTÄ ARMEIJAAN MENOA KORONAVIRUSPANDEMIAN TAKIA, MUTTA VIRANOMAISET EIVÄT LYKKÄYSTÄ HYVÄKSY, HERÄÄ KYSYMYS INHIMILLISEN ELÄMÄN TÄRKEYSJÄRJESTYKSESTÄ.

JOS NUORI HAVAITSEE ITSESSÄÄN LUONNOLLISESTA KEHITYKSESTÄ JOHTUVIA ISOJA HENKISIÄ JA FYYSISIÄ MUUTOKSIA, TÄYTYY TOIMIA NIIDEN POHJALTA VETÄYTYMÄLLÄ ESIMERKIKSI KOULUNKÄYNNISTÄ. MUTTA JOS SIIHEN EI ANNETA VALTION TAHOLTA LUPAA, HERÄÄ TAAS KYSYMYS INHIMILLISEN ELÄMÄN PRIORITEETISTA.

VASTAAVIA ESIMERKKEJÄ VOISI LUETELLA LISÄÄ.

NIIDEN KAIKKIEN MUKAAN IHMISYKSILÖN ON TÄRKEINTÄ ”LUOVUTTAA OMA ELÄMÄ” VALTIO-ORGAANIN PERUSTAMISEEN JA YLLÄPITÄMISEEN OSALLISTUMISEN SIJASTA LUONNONMUKAISELLE OLEMISELLE JA ELÄMÄLLE EIKÄ VAPAAN YKSILÖN JA VAPAIDEN KASANRYHMIEN ”VALTIOISTAMISEN” (ALISTAMISEN) HYVÄKSI.

*

ARMENIAN VALTION PERUSTAMINEN ON ESIMERKKI SIITÄ MITÄ KAIKKEA VOI TAPAHTUA JA SEURATA, KUN VAADITAAN ITSEKKÄÄSTI ”OMILLE” VALTIOTA JA OMAA PAIKKAA MAAPALLOLLA.

VÄKIVALLAN KÄYTTÄMINEN ON VALTIOMUODOSTUKSELLISEN KANSANNOUSUN SÄÄNTÖ. ILMAN VÄKIVALTAA EI OLE VALTIOTA PERUSTETTU KOSKAAN.

KUITENKIN MYÖS VUORISTO-KARABAH MUOTOUTUI SATOJA VUOSIA LUONNONMUKAISESTI JA KANSAINVÄLISESTI.

ITÄISEN (AASIA) JA LÄNTISEN (EUROOPPA) SUURKULTTUURIALUEEN VÄLIIN SIJOITTUVA ALUE liitettiin Stalinin käskyllä Neuvostoliton marxilaiseen Azerbaidzaniin.

*

VALTIOTTOMAN MONIKULTTUURISEN MAAILMANVALLAN TÄYTYY SUOJELLA ENITEN ”VAPAITA YKSILÖITÄ JA VÄHEMMISTÖJÄ”.

VALTIOKSI ORGANISOITUMISTA PITÄÄ VASTUSTAA.

MAAILMANVALLAN TÄYTYY TUKAHDUTTAA NOPEASTI MAAPALLON PIENETKIN TULIPESÄKKEET, KOSKA NE VOIVAT LAAJETA SUUREKSI ROIHUKSI (MAAILMANSODAKSI).

*

ESIMERKISSÄ ARMENIA SOTII AIKANSA ELÄNEEN PAIKALLISEN ITSEMÄÄRÄÄMISEN JA VALTIO-ORGANISOITUMISEN PUOLESTA.

MAAPALLONLAAJUISESTI AJATELTUNA TÄLLAISTA PÄÄMÄÄRÄÄ EI VOI HYVÄKSYÄ.

VALTIOITA EI PIDÄ LISÄTÄ MAAPALLOLLA ENSIMMÄISTÄKÄÄN.

*

Vuoristo-Karabahin alue kuului 1991 saakka Azerbaidžanin NEUVOSTOTASAVALTAAN. STALIN ARVIOI NEUVOSTOLIITON LOUNAISOSAN KOKONAISTILANTEEN JA TEKI RATKAISUNSA SEN POHJALTA JA (AIKAKAUDEN ULKOPOLITIIKAN) HENGESSÄ. Ja liitti kyseisen vuoriston Azerbaidzaniin.

Suurten KULTTUURIEN SEKOITTUMINEN NÄKYY VIELÄKIN VUORISTOSEUDUN ARKKITEHTUURISSA (esimerkiksi antiikin Kreikan arkkitehtuurin sekä kristillisen ja islamilaisen muodonantokulttuurin sekoittuminen toisiinsa). SIINÄ ON KYSE LUONNOLLISESTA ILMIÖSTÄ. MUTTA JOS SE ESTETÄÄN, NOUSEE ARMENIALAINEN NATSISMI.

*

ON MAHDOTONTA TOTEUTTAA ”PUHDASOPPISTA ROTULUOKITTELUA” (ESIMERKIKSI HITLERIN VALKOISET ARJALAISET MAAPALLON JOHTAVANA KANSANRYHMÄNÄ), SILLÄ ”KAIKKI ILMIÖT OVAT OLLEET JO MILJOONIA VUOSIA SEKOITTUNEENA TOISIINSA JA SITÄ SE ON MYÖS NYT JA IKUISESTI HUOMISESSA”.

LUOKITTELEMINEN ON AINA VIRHE.

*

KUN NEUVOSTOLIITTO ALKOI HAJOTA (sisäisenä ja ulkoisena prosessina), LIITON JOHTO JOUTUI TEKEMÄÄN MYÖS KOVIA PÄÄTÖKSIÄ LIITTOJÄRJESTELMÄN HAJOAMISEN ESTÄMISEKSI. Kommunistinen Neuvostoliitto alkoi kuitenkin hajota 1980-luvun lopulla ja sitä seurasi nykyinen kapitalistinen Venäjän federaatio. FEDERAATIO (VATIOLIITTO) JOUTUU TEKEMÄÄN TÄHÄN NYKYAIKAAN PARHAITEN SOPIVIA RATKAISUJA.

VUORISTO-KARABAHIN VÄESTÖN KESKUUDESSA SYNTYI AJATUS IRTAANTUA SEUTUUN AIKAISEMMIN VAIKUTTANEISTA VALTATEKIJÖISTÄ, KUTEN SUHTEESTA TURKKIIN. Vuoristo-Karabahin väestö alkoi irtaantua Turkista 1918–1923.

VÄESTÖSSÄ HERÄSI SISÄPOLIITTINEN AJATUS ITSENÄISYYDESTÄ JA OMAKSI VALTIOKSI ORGANISOITUMISESTA . Osa Vuoristo-Karabahin aluetta julistautui itsenäiseksi valtioksi 1991. Karabahin vuoristo haluttiin liittää Armeniaan.

KOSKA NL:N NEUVOSTO VASTASI LIITTOVALTION KOKONAISUUDESTA SEN OLI ARVIOITAVA KOMMUNISMIN POHJALTA ARMENIALAISTEN PYRKIMYKSIÄ OMAN VALTION MUODOSTAMISEEN KESKELLE VUORISTOA. Kommunistinen Neuvostoliitto ei kuitenkaan suostunut siihen vaan kukisti armeijalla armenialaisten alueella sytyttämän konfliktin.

KOSKA OLI HERÄNNYT AJATUS VUORISTON KUULUMISESTA ARMENIAAN, SE JÄI ELÄMÄÄN SITKEÄSTI. 1992–1994 käytiin sota Azerbaidžanin ja armenialaisten välillä. Rauhaa ei julistettu sodan jälkeen.

PAIKAN VANHAT VALTAERIMIELISYYDET OVAT HERÄNNEET UUDESTAAN. Viimeksi syksyllä 2020 alueella on tapahtunut laajamittaista sodankäyntiä armenialaisten ja azerbaidžanilaisten välillä. Konfliktiin on osallistunut monia muitakin valtioita, esimerkiksi Turkki ja Ranska.

MAAPALLON RAUHANTILA ON TAAS UHATTUNA. Nyt on vaara, että tästäkin sodasta voi syttyä MAAILMANSOTA.

YK EI OLE VOINUT PUUTTUA TÄHÄNKÄÄN KONFLIKTIIN.

TÄMÄKIN KOKONAISUUS ON TULKITTAVISSA MONELTA ERI POHJALTA. TOISEKSI jokainen kokonaisuuden OSATAPAHTUMA on tulkittavissa monesta eri näkökulmasta käsin.

*

NOPEASTI TUHOUTUVA ”TÄÄLLÄOLOKÄSITYS” SAATTAA YLLÄTTÄÄ.

LOVIISASSA KÄYDESSÄNI ihmettelin VANHOJEN PUUESINEIDEN NÄPLÄÄMISTÄ (nuo esineet olivat sodassa menetetyltä LÄHISEUDUN karjalaiskannakselta).

KAUHAVAN KANTOLAN KYLÄSSÄ olen ihmetellyt jo yli 10 vuotta vuonna 1980 tapahtuneen TULIPALON VAIKUTUSTA täälläolokäsityksen muuttumiseen. Onneksi asukkaat olivat saaneet heti palon jälkeen lohdutusta ”TÄÄLLÄOLOTUTULTA TALKOOVÄELTÄ”.

KANTA-KAUHAVALLA KUMMITTELEE NYT ensimmäisen kerran KORONAVIRUS.

ERÄS NAAPURIMME on tullut viimeksi entisestä kirkonkylästä joka päivä vanhojen tuttujen LUO KYLÄÄN. VANHA TÄÄLLÄOLOKÄSITYS KUTITTAA HÄNTÄ VIELÄKIN.

*

TEOLLISEN KAPITALISMIN JOHTAVA VALTA ISTUU NYT SUOMESSAKIN IHMISTEN ASUNTOJEN OLOHUONESOHVILLA. SYY TÄHÄN ON SE, ETTÄ YLIMPIEN VALTAPELUREIDEN LOMPAKOT OVAT TYHJIÄ.

TIETOYHTEISKUNTAUSKO PERUSTUU AJATUKSEEN, ETTÄ YHTEISKUNNALLA EI OLE VARAA SIIHEN, ETTÄ

IHMINEN PALVELEE IHMISTÄ, ENÄÄ ON MUKAMAS VAIN VARAA SIIHEN, ETTÄ IHMISET PALVELEVAT ITSE ITSEÄÄN KONEILLA.

JA ETTÄ KANSALAISET OTTAVAT ENEMMÄN MYÖS VASTUUTA KAIKESTA (esimerkiksi jätteiden lajittelu).

TÄMÄ MERKITSEE JO SYYTTÄMISTÄ. SUURIN SYYPÄÄ ONGELMIIN LÖYTYY NYT KANSASTA.

MAAPALLON KRIISIYTYMISEN YDIN ON NYT HUKASSA. ENITEN TULISI VÄITELLÄ ILMASTONMUUTOKSESTA.

*

TÄMÄN ”PELLEILYN” HINTA ON INHIMILLISYYDEN PÄÄTTYMINEN. TÄMÄN JÄLKEEN AINOASTAAN KAPITALISTINEN VOITON TAVOITTELU ON SALLITTUA.

KORONAVIRUSPANDEMIA ON AVAAMASSA JA VIIMEISTELEMÄSSÄ TÄTÄ HUIJAUSTA.

VENYTETÄÄNPÄ VALTAPELIÄ NYT MIHIN SUUNTAAN TAHANSA, EDESSÄ ON TÄÄLLÄOLO, JOHON EI SISÄLLY ”TIETÄMISTÄ, HALLITSEMISTA JA KAIKILLE YHTEISTÄ TODELLISUUTTA”.

KAIKKI KÄÄNTYY NYT YMPÄRI JA LIPSAHTELEE YMPÄRIINSÄ SATTUMAN VYÖRYSSÄ.

*

KUN VÄITIN KANTA-KAUHAVALLA KESÄN 2020 LOPULLA, ETTÄ kohta koronavirustartuntoja on koko Suomen valtiossa 100 päivässä, NIIN IHMISET NAUROIVAT MINULLE.

7.-8.10.2020 tartuntoja oli jo 296 kpl. KOHTA TARTUNTOJA ON VUOROKAUDESSA 500.

KUN VIRUKSET LEVIÄVÄT TUOLLOIN RÄJÄHDYSMÄISESTI, JOKAISEN SUOMALAISEN PELASTAMINEN ”TIETÄEN JA HALLITEN” KÄY MAHDOTTOMAKSI.

”ELÄÄ TAI KUOLLA”, sitä ei voi sen jälkeen kukaan ratkaista.

*

VUOSISATOJA JATKUNUT MAATALOUSKULTTUURI SYNNYTTÄÄ ERIKOISEN ELÄMÄNTAVAN. ESIMERKIKSI 1600-luvun alussa perustetulla, nykyisellä ”MAASEUTUKAUPUNKI SUUR-KAUHAVALLA” PAIKALLISILLA VANHUKSILLA ON TAPANA NOUTAA JATKUVASTI PANKISTA NIPPU SETELEITÄ LOMPAKKOONSA ARJEN MAKSUJEN MAKSAMISEKSI.

KOSKA PANKIN KASSA SULKEE NYKYISIN OVENSA PUOLELTAPÄIVIN VANHUKSILLA OLISI TARVE OSATA MAKSAA MYÖS PANKKIKORTILLA, MOBIILIPUHELIMELLA JA KOTITIETOKONEELLA

MUTTA SITÄ HE EIVÄT OSAA. Heitä kummastuttaa myös esimerkiksi puhe ”TUNNUSLUVUSTA, SALASANASTA JA TURVALUVUSTA”.

TÄTÄHÄN SE TIETOTEKNINEN NYKYAIKA ON. AHDISTAVAA.

TIETOYHTEISKUNTAUSKOINEN DIGITEKNIIKKA ON TÄÄLLÄKIN VANHUKSILLE KÄSITTÄMÄTÖN ELÄMÄNTAPA.

MUTTA IHMINEN EI OLE KONE. JA KONEIDEN KANSSA PAKKOSEURUSTELEMINEN TEKEE LUONNONMUKAISELLE IHMISELLE KIPEÄÄ.

*

TEOLLINEN KAPITALISMI ON KÄRJISTYNYT VIIMEKSI ”DIGISKON JA TIETOTEKNISEN KEHITYKSEN” AVULLA TEOLLISEKSI TOTAALIKAPITALISMIKSI.

KUN HAKEE ”TIETOKONEELLA” millä tahansa ”HAKUSANALLA” JOTAKIN SEIKKAA, ETEEN AVAUTUU HETKESSÄ KUVARUUTUUN ÄÄRETÖN JOUKKO KAUPALLISIA ASIOITA.

KAPEA ”ALKUHAKU RÄJÄHTÄÄ” LEVEÄKSI MONIIN SUUNTIIN JA KUVARUUTUUN ILMESTYY ÄÄRETÖN MÄÄRÄ VOITTOA TAVOITTELEVIA KAUPALLISIA YHTEYKSIÄ.

*

KOKO TIETOTEKNINEN DIGIMAAILMAUSKO ON SYNNYTETTY RAHAN TAKIA.

MUTTA SE ON TEOLLISEN KAPITALISMIN IHMISKUNNALLE ”LAHJOITTAMA IHMISYYSLOUKKU”.

EI PIDÄ OLLA NIIN HÖLMÖ, ETTÄ ETSII KONEEN KUVARUUDISTA RAKKAINTAKIN.

MARKKINOIMINEN JA VOITON MAKSIMOIMINEN ON NYT KAIKEN PÄÄASIA. HALUAISITKO VOITTAA RAKKAIMPASIKIN?

*

SAKSASSA ON ÄSKETTÄIN AJATELTU, ETTÄ TIETOLIIKENNEMASTOJEN RAKENTAMINEN ON AIHEUTTANUT SAKSASSAKIN TAPAHTUNEITA MASSIIVISIA HYÖNTEISKUOLEMIA.

KUN MASTOJA RYHDYTTIIN RAKENTAMAAN ERI PUOLILLE LUONTOALUEITA, TÄTÄ SEKÄ ”KÄNNYKÄN” VAIKUTUKSIA ESIMERKIKSI IHMISAIVOIHIN EI AJATELTU ENNALTA JA PERUSTEELLISESTI.

NYT KOEMME JA NÄEMME UUSIMMAN TEKNISEN KEHITYKSEN KOVAT SEURAUKSET. HUOMENNA TÄMÄ KUVA ON ENTISTÄ TERÄVÄMPI.

*

TIETOYHTEYSJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTON SUURIMPIIN ONGELMIIN ON KUULUNUT SYRJÄSEUDUILLA ”KENTÄN HEIKKOUS”.

SIITÄ JOHTUEN ESIMERKIKSI LASKUJEN MAKSAMINEN SAATTAA KESTÄÄ SYRJÄSEUDULLA HYVIN KAUAN.

JA KOKO ELÄMÄN SISÄLTÖ SAATTAA ALKAA RASITTAMAAN. OLEMISEN JA ELÄMÄN TARKOITUSHAN EI OLE VIETTÄÄ KAIKKI AIKA KONEEN ÄÄRESSÄ.

*

PANKKINI ON OTTANUT KÄYTTÖÖN MOBIILIPUHELIMELLA SUORITETTAVAN SÄHKÖISEN LAKSUJEN MAKSAMISEN. SILLÄ MAKSAMINEN TAPAHTUU TUNNUSLUVUN JA NELINUMEROISEN PIN-KOODIN AVULLA.

KUN YRITIN VIIMEKSI MAKSAA TUOLLA SYSTEEMILLÄ LASKUJANI ROBOTTI (LUULTAVASTI ”TEKOÄLY”) ILMOITTI MINULLE, ETTÄ ”PIN-KOODINI ON LUULTAVASTI VÄÄRÄ” JA KUVARUUTUUN ILMESTYI OUTOJA TIETOJA (NE EIVÄT LIITTYNEET MITENKÄÄN LASKUJENI MAKSAMISEEN) JA SEURAAVANA PÄIVÄNÄ KONE ILMOITTI MINULLE ETTÄ PIN-KOODINI ON VIRHEELLINEN.

TUOTA ENNEN KONEESEENI OLI ILMESTYNYT SININEN RUUTU JA TEKSTI ”YMMÄRRÄN”. SIIHEN PAINETTUANI SAIN MAKSAMISEN TOIMIMAAN YHDEN KERRAN. KUN ILMOITIN TÄSTÄ PANKISSA MINULLE VASTATTIIN, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI PIN-KOODI ON OIKEA.

SEURAAVAKSI PYYSIN PANKKIA MAKSAMAAN POSTISTA TULLEITA ERÄÄNTYNEITÄ PAPERISIA LASKUJANI. NIISTÄ PANKKI VELOITTI 5 EUROA LASKULTA.

KYSEISEN ”PIN-KOODISOTKUN” HYVITTÄMISESTÄ RAHALLISESTI EI OLLUT PANKISSA PUHETTAKAAN.

*

MEISTÄ IHMISISTÄ ON TEHTY TIETOYHTEISKUNTAUSKON KOEKANIINEJA.

KANSAA SUOJAAVAT DIGILAIT TULEVAT VASTA JÄLKIKÄTEEN. KALLEIMMAKSI TULEE NYT OIKEUDENKÄYNTI.

PANKISTA ULOS LÄHTIESSÄNI AJATTELIN, ETTÄ MITÄHÄN SITTEN ALKAA TAPAHTUA KUN MAANTEILLE ILMESTYY ”TEKOÄLYAUTOJA”, JOISSA EI ISTU ENÄÄ EDES KULJETTAJAA. VAKAVIA ONNETTOMUUKSIA ON SIINÄKIN TAPAHTUNUT.

MUTTA VALKOISTA KESKIVIIVAA MAALATAAN JO RUTIKÖYHÄN SUOMENKIN VALTION ASVALTOIDUILLE TEILLE.

ASVALTOINTIINKAAN OLE TÄLLÄ VARAA. ASVALTTIKIN ON ”LUONNOTON RIISTOTUOTE”.

*

JOS TOIVOO RAUHAA, TÄYTYY VASTUSTAA SOTAA.

MUTTA JOS TAHTOO KAPITALISTIKSI, TÄYTYY OMAKSUA ITSEKÄS YRITTÄJÄASENNE JA VOITON ITSEKÄS JA KYLTYMÄTÖN TAVOITTELU.

MUTTA JOS TAHTOO KOMMUNISTIKSI TÄYTYY SUOSIA VAATIMATONTA SOSIAALISTA ELÄMÄÄ (ESIM. HALPAA ASUMISYHTEISÖLLISYYTTÄ) JA YHTEISOMISTAMISTA JA PYRKIÄ SIIHEN ETTEI SUOSI VOITON TAVOITTELUA EIKÄ SOTAA VAAN SUOSII PERUSTARPEITA JA RAUHAA KOKO IHMISKUNNALLE.

*

MAAILMANSODISSA ON KYSE TEOLLISEN KAPITALISMIN JATKUVUUSILMIÖSTÄ.

Toisen maailmansodan päättyessä Lähi-itä jäi savuamaan raunioina. Tämä viittaa siihen, että KOLMAS MAAILMANSOTA ALKAA kyseisellä suunnalla. ”MUSTAN PUUTARHAN VUORISTOSSA” parhaillaan käytävä sota on varoittava esimerkki.

Toivottavasti RAUHAA alueelle ei onnistuta ostamaan RAHALLA (hyötysopimuksella) vaan HYVÄLLÄ INHIMILLISELLÄ TAHDOLLA.

*

KORONAVIRUSPANDEMIAN aiheuttama sekasortoinen MAAPALLON VALTIOIDEN TILA saattaa syttyä jo lähiaikana TOTAALISEEN LIEKKIIN tähänastisen uusliberalistisen teollisen kapitalismin pelastamiseksi.

Mutta uusliberalistista teollista kapitalismia ei voi enää pelastaa mikään.

KORONAVIRUSPANDEMIA JA KOMMUNISTINEN KIINA PITÄVÄT NYT SIITÄ HUOLEN.

*

HOMEISIA PERUSTEITA TONKIVAT SUOMALAISUUSINTOILIJAT

EIVÄT OLE HUOMANNEET SITÄ, ETTÄ USA:N REPUBLIKAANINEN PRESIDENTTI TRUMP ON ”PERUSAMERIKKALAINEN”.

USA-LIITTOVALTION TÄMÄNHETKISESSÄ KAHTIAJAOSSA DEMOKRAATIT OVAT ”ULKOPUOLISIA DEMAREITA”. NYT JYRÄÄVÄT AJAN HERMOLLA REPUBLIKAANIT.

KORONA ON ISKENYT MAAPALLOLLA MONIIN MUIHINKIN JOHTAVIIN POLIITIKKOIHIN… (Yle 3.10.2020). Vaikka heistä ei ole KUOLLUT USKO IHMISEN KYKYYN TIETÄÄ JA HALLITA, SE ON JO KUOLLUT.

MISTÄ MASKITON USA ON PINNISTÄNYT? ”KAIKILLE YHTEISESTÄ UUSIMMASTA TODELLISUUSKÄSITYKSESTÄKÖ”?

RÄKSYTTÄJIEN MUKAAN USA-REPUBLIKAANEILLE ON EHKÄ OLLUT TÄRKEINTÄ ANTAA BISNEKSEN PYÖRIÄ VAPAASTI. SEN HINTA ON NÄHTY KORKEISSA VIRUSKUOLEMALUVISSA.

LIITTOVALTIO EI OLE MUKA VALINNUT KANSAA VALLANKÄYTÖN ETURIVIIN. EIHÄN SUOMEN KANSAKAAN ISTU TÄMÄN VALTIOLAITOKSEN ETURIVISSÄ.

MUTTA ”VARMAA” ON:

USA EI VOI SOPIA ENÄÄ KOSKAAN KIINAN KANSSA HALVAN TYÖVOIMAN KÄYTÖSTÄ TEOLLIS-KAPITALISTISESSA TAVARATUOTANNOSSA.

JATKOSSA AMERIKKALAISET TYÖNTEKIJÄT NOSTAVAT TEOLLISTEN TAVAROIDEN HINNAT PILVIIN. SIITÄ ON TULOSSA MYÖHEMMIN MYÖS USA-REPUBLIKAANEILLE YLIKORKEA MUURI.

AMERIKKAKIN ON EPÄONNISTUNUT.

Mutta eiliseen ei voi palata enää koskaan. Siis hyvästi myös esimerkiksi SDP.

*

TEOLLISEN KAPITALISMIN ”TIETO ON VALTAA” -VALTAPELISSÄ EI VOI TUNNUSTAA HEIKKOUTTA JA HÄVIÄMISTÄ. TEOLLIS-KAPITALISTISESSA ”TIETO ON VALTAA”-AJATTELUSSA ARVOSTETAAN AINOASTAAN VAHVOJA JA VOITTAJIA.

NÄINHÄN SITÄ ON AJATELTU.

KORONAPANDEMIAN JA TULEHTUNEEN KIINASUHTEEN KAKSITERÄISESTÄ MIEKASTA ON TULLUT TRUMPILLE ISO ONGELMA.

ONNEKSI VALTIOIDEN MAAPALLON HEIKKENEMINEN JA KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN VOIMISTUMINEN on johtamassa seuraavaksi MAAPALLOLLA SUURIIN YHTEISKUNNALLISIIN JA TALOUDELLISIIN MUUTOKSIIN SEKÄ VÄHEMMISTÖRYHMIEN JA YKSILÖVAPAUDEN ”RENESSANSSIIN”.

YHTEISOMISTUKSEN JA KOMMUNISMIN SUOSIO ON NYT NOUSUSSA.

*

LÄNSIMAISEN TEOLLISEN TOTAALIKAPITALISMIN POLIITTINEN JA TALOUDELLINEN VALLANKÄYTTÖ ON PERUSTUNUT VOITON TAVOITTELUUN SEKÄ RAHAN JA PÄÄOMIEN KASAAMISEN MAKSIMOIMISEEN JA SODANKÄYNTI-VALLOITUKSIIN.

KESKEISINTÄ ON OLLUT KAPITALISTINEN YRITTÄJÄVAPAUS (taloustoiminnan vapaus), YKSITYISOMISTUS JA VOITON TAVOITTELU.

KAIKEN TUOTTAMISEN JA KULUTTAMISEN LISÄÄMISELLÄ (esimerkiksi kertakäyttötavaroiden tuottamisen maksimointi ja syntyvyyden lisääminen=lisää ostajia ja kuluttajia) JA ”KAIKEN HYÖDYLLISEN” MAKSIMOIMISELLA ON USKOTTU SYNTYVÄN EDISTYSTÄ JA KATKEAMATTA LISÄÄNTYVIÄ RAHAVAROJA SEKÄ HALLITTUJA RAKENNEMUUTOKSIA VALTIOISSA.

ON KUVITELTU VOITAVAN VOITTAA ”SOSIAALIVALTION KARILLEAJO”. MUTTA SE EI VOI ONNISTUA SILLÄ MYÖS ARVOT JA TARPEET KASVAVAT HUOMENNAKIN RÄJÄHDYSMÄISESTI.

*

NYT LUONNONVAROJA ON NIUKASTI, LUONNON JA ELÄINKUNNAN MONINAISUUS HUPENEE JA EPÄINHIMILLISYYS KASVAA.

KOSKA TEOLLIS-TOTAALIKAPITALISTINEN MAAPALLO TÄHTÄÄ LUONNONVAROJEN, ELÄINKUNNAN JA IHMISEN HYÖDYNTÄMISEN MAKSIMOINTIIN SE KIIHDYTTÄÄ ELÄMÄN PÄÄTTYMISTÄ MAAPALOLLA.

SEURAAVAKSI VALTIOIDEN ON PAKKO KUIHTUA JA TOTAALIKAPITALISMIN ON PAKKO PÄÄTTYÄ.

MUTTA MAAPALLON LOPPU EI OLE OLLUT.

ME ELÄMME NYT TOTAALIKAPITALISMIN JÄLKEISTÄ AIKAA.

*

ILMASTONMUUTOSTA EI VOI ENÄÄ PYSÄYTTÄÄ. TOTAALIKAPITALISMIHIRVIÖN AIHEUTTAMAN TUHON JATKUMISEN PYSÄYTTÄMISESTÄ ON TULLUT KANSAINVÄLISEN MAAILMANPOLITIIKAN TÄRKEIN TEHTÄVÄ.

TOTAALIKAPITALISMIHIRVIÖN PYSÄYTTÄMISESSÄ ON PYRITTÄVÄ TEOLLISEN KAPITALISMIN MUKAISEN TIETO- JA HALLITSEMISUSKON MURSKAAMISEEN JA ELÄMÄÄ TUHOAVIEN ELÄMÄNTAPOJEN HÄVITTÄMISEEN SEKÄ alati monimutkaistuvan tietoyhteiskuntauskoisen DIGITEKNIIKAN HÄVITTÄMISEEN.

PÄÄTAVOITTEEN TULEE OLLA VALTIOTON MAAPALLO.

MUTTA TÄMÄ EI VOI ONNISTUA ILMAN VASTALIIKKEEN KALTAISTEN JÄRJESTÖJEN VASTAISIA ARVOJA (uusina arvoina on oltava esimerkiksi SUVAITSEVAISUUS, KANSAINVÄLISYYS JA MONIKULTTUURISUUS). NYT ON TAPAHDUTTAVA NOPEASTI ”UUSHIPPIELIIKKEIDEN” YLEISTYMINEN MAAPALLOLLA.

SIITÄ TULEE KAPINA KONSERVATIIVISTEN PERINTEIDEN MURSKAAMISEKSI JA KOKONAAN UUSIEN ARVOJEN VOITTO.

*

MAAPALLON ELOLLISEN LUONNON HYVÄKSI ON PAKKO TOTEUTTAA PIKAISESTI YKSILÖVAPAUTTA EDISTÄVÄ UUSI VOITTOON PYRKIMÄTÖN VALTIOTON YHTEISKUNTA SEKÄ HETI MAAPALLON LAAJUINEN METSÄNKAADON TOTAALIKIELTO.

Viimeksi on tapahtunut KENIASSA KÄSITTÄMÄTÖN EKOLOGINEN KATASTROFI. IHMISKUNNAN TÄYTYY TOIMIA NOPEASTI.

*

TEOLLISEN KAPITALISMIN AIHEUTTAMA ILMASTONMUUTOS KOHOTTAA MYÖS MERIEN LÄMPÖTILAA. MUTTA YRITYS HERÄTTÄÄ ELOON KUOLEVAA TEOLLISTA KAPITALISMIA MYÖS MERIEN KOHONNEELLA LÄMPÖENERGIALLA OLISI ISO VIRHE (YLE 2.10.2020).

JOS KUITENKIN ELOLLISEN LUONNON JÄRKKYMISESTÄ AIHEUTUNEESTA JA ILMASTONMUUTOKSESTA SYNTYVÄÄ LÄMPÖÄ OTETAAN KÄYTTÖÖN, MAAPALLON LUONTO ISKEE SEURAAVAKSI TAKAISIN HÄVITTÄEN LOPUKSI KOKO IHMISKUNNAN (ELÄINLAJIN) MAAPALLOLTA LOPULLISESTI.

*

KORONAVIRUSTARTUNNAN SAANUT TRUMP PALASI TAKAISIN VALKOISEEN TALOON (Yle ulkomaat 6.10.2020). VIRUSROKOTE ON TULOSSA MINÄ HETKENÄ TAHANSA. TRUMP OTTI MASKIN KASVOILTAAN 5.10. VALKOISEN TALON PARVEKKEELTA.

VAALIT ON VASTA 3.11.2020.

REPUBLIKAANIT TAHTOVAT VOITTAA VAALIT. MUTTA LÄNNEN MEDIA JA TUTKIJAT OVAT TIETÄVINÄÄN JO ENNEN VAALEJA, MITEN VAALIEN PITÄÄ TAPAHTUA.

*

VENÄJÄN FEDERAATIO AIKOO PELASTAA NYT JO TOISELLA KORONAROKOTTEELLA VALTIOLLISEN RAKENTEENSA (Yle 2.10.2020).

AINOASTAAN VIRUSROKOTE VOI TOIMIA TÄHÄNASTISEN VALTIORAKENTEEN OSITTAISESSA SÄILYTTÄMISESSÄ MUTTA TÄHÄNASTISEEN YHTEISKUNTAAN EI VOI PALATA TÄYSIN MISSÄÄN KOSKAAN.

*

VAASASTA ON TULLUT ÄSKETTÄIN KORONAPÄÄKAUPUNKI (maakuntalehden mukaan).

MAATALOUSVALTAINEN ”SUUR-KAUHAVAN KAUPUNKI” SIJAITSEE SUOMEN VALTIOSSA ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNNASSA.

KAUHAVASTA VOI TULLA HETKESSÄ UUSIN KORONAPÄÄKAUPUNKI. TUON JÄLKEEN KAIKILLA KAUHAVALAISILLA ON MASKI KASVOILLA.

SUUR-KAUHAVAN KANTA-KAUHAVA ON TORIPARKISTA JA IDEAPARKISTA KUULUISAAN ”SEINÄJOEN MAASEUTUMETROPOLIIN” SISÄLTYVÄ YRITTÄJÄUSKOINEN ”MAASEUTUSYRJÄKYLÄKAUPUNKI”.

*

”MAASEUTUSUURKAUPUNKI KAUHAVAN” VALTUUSTON SUURIN PUOLUE ON OLLUT KESKUSTA. SILLÄ ON OLLUT VALTUUSTOSSA ENEMMISTÖNSÄ TURVIN DIKTATUURIASEMA.

KESKUSTA ON TUKENUT jo ainakin 150 vuotta MAASEUTUA, MAATALOUTTA JA SYRJÄKYLIÄ

MUTTA KESKUSTAPUOLUE ON MENETTÄNYT VIIMEKSI KANNATUSTAAN VARSINKIN PERUSSUOMALAISILLE.

VAIKKA KESKUSTA VAIHTOI ÄSKETTÄIN PUOLUEEN PUHEENJOHTAJAA (NYT SAARIKKO), PUOLUEEN KANNATUS EI LÄHTENYT NOUSUUN (kts. kannatuskysely, Yle 8.10.2020).

EIKÄ LÄHDE NOUSUUN JATKOSSAKAAN.

*

PERUSSUOMALAISTEN KANNATUKSEN NOPEA LISÄÄNTYMINEN ON OLLUT JO PIDEMPÄÄN SILMIINPISTÄVÄ PIIRRE KAUHAVALLA JA KOKO MAASSA.

PS-PUOLUEESEEN SOLUTTAUTUNUT ÄÄRIAINES AIHEUTTAA KUITENKIN PUOLUEEN KANNATUKSEN LASKEMISTA SUOMESSA.

*

KOKOOMUS ON OLLUT KAUHAVAN VALTUUSTON TOISEKSI ISOIN PUOLUE. VAIKKA SEKIN ON PORVARILLINEN PUOLUE, SE ON MENESTYNYT PALJON PAREMMIN KUIN KESKUSTA.

ILMASTOMUUTOKSEN ETENEMINEN ON JOHTANUT REGIONALISMIA TUKENEIDEN VANHOJEN SUURIEN PUOLUEIDEN KUOLEMAAN. PISIMMÄLLE TÄMÄ KEHITYS ON EDENNYT SUOMESSA KESKUSTAN JA SDP:N KOHDALLA.

*

PARHAILLAAN TAPAHTUVA KORONAVIRUSPANDEMIAN AIHEUTTAMA LÄNSIMAISTA KULTTUURIA JA TEOLLISTA KAPITALISMIA KOSKEVA TODELLISUUSKÄSITYKSEN MURTUMINEN MERKITSEE TEOLLISESSA KAPITALISMISSA OMAKSUTUN TIETO, HALLITSEMIS- JA EDISTYSUSKON PÄÄTTYMISTÄ SEKÄ SOSIAALIVALTION KRIISIYTYMISTÄ JA REVISIONISTISEN SOSIAALIDEMOKRATIAN LOPPUMISTA. SEN KORVAA UUSKOMMUNISTINEN LIIKE.

TÄMÄ KOSKEE MYÖS TRUMPIN VASTAISIA ”AMERIIKANDEMAREITA”. LIITTOVALTION KAHTIAJAKAUTUMINEN (roturiidat jne.) ON SYVENEMÄSSÄ ENTISESTÄÄN.

JA VAIKKA TRUMP KUOLISI, USA:STA EI OLE ENÄÄ ”MAAILMANPOLIISIKSI”.

ROOMA ON VASTA NYT LOPULLISEN TUHOTULEN POLTTAMA. SEURAAVAKSI NOUSEE VALTAAN KIINA JA VENÄJÄ.

JA MAAPALLON VALTIOT OVAT NIIDEN EDESSÄ POLVILLAAN.

VALTIOIDEN RAHOITUSKRIISIT OVAT NYT SYVENEMÄSSÄ RÄJÄHDYSMÄISESTI. TÄMÄ KOSKEE MYÖS SUOMEN TILANNETTA, ALUKSI VAIN HISSUKSEEN ”MAAKUNTIEN SOTERAHAT KUUMENTAVAT TUNTEITA” (Yle 1.10.2020).

*

VALTIOSSA JA KUNNASSA ON KYSE KEINOTEKOISESTA ORGANISAATIOSTA. NE EIVÄT OLE LUONNOLLISIA RAKENTEITA.

YHTEISKUNNALLISEN ORGANISOITUMISTAVAN taustalla on 1800-luvun ”uskomuksellista sitouttamisen filosofiaa ja ideologiaa” mutta niitä ei pidä ”ottaa totena”.

*

KUNTALIITOKSEN POHJALTA PERUSTETTU ”KAUHAVAN MAASEUTUSUURKAUPUNKI” herättää runsaasti hankalia kysymyksiä.

MAATALOUSVALTAISUUS on jatkunut SEUDULLA yksipuolisesti pääelinkeinona jo puoli tuhatta vuotta.

Tämä ”ei tiedä hyvää”.

*

LISÄKSI HANKALIA KYSYMYKSIÄ LÖYTYY KAUHAVAN KUNNAN TÄHÄNASTISESTA HALLINNOSTA JA SUUNNITTELUKULTTUURISTA (varsinkin maatalouselinkeinosta poikivan yksityisautoilun varassa toimivasta YLEISSUUNNITTELUSTA).

NÄMÄ SEIKAT HERÄTTÄVÄT KRIITTISIÄ KYSYMYKSIÄ MYÖS KOKO SUOMEN VALTION NYKYISESTÄ HUOLESTUTTAVASTA TILASTA JA TULEVAISUUDESTA.

*

SOSIAALIVALTIOSSA TAPAHTUVA HOITOTARPEIDEN LISÄÄNTYMINEN JA UUDET KALLIIT HOITOVÄLINEET SEKÄ MODERNIN RAKENNUSTEKNIIKAN ROMAHTAMINEN ovat aiheuttaneet viime vuosina valtiolle ja kunnille uusia suuria ongelmia ja yllätyksellisiä lisäkustannuksia.

Monet Kanta-Kauhavan entisen kirkonkylän vanhat julkiset rakennukset ovat osoittautuneet HOMEVAURIOISEKSI. Siksi niitä on jo purettu monia. Se on ollut kuin sotaa.

Ensimmäisten purkutalojen joukossa on ollut julkisia rakennuksia kuten vanhoja kouluja sekä myös maailmansodan jälkeinen entinen KUNNANTALO.

Se oli MAAILMANSODAN JÄLKEISEN RAKENNEMUUTOKSEN ensimmäisen vaiheen EDISTYSUSKON MERKKIRAKENNUS KANTA-KAUHAVALLA.

Viimeksi kunta on pudonnut täysin uusimman ajan kelkasta.

KAIKKI LAHOAA NYT KANTA-KAUHAVALLA NÄKÖTORNISTA, KOSOLANMÄESTÄ JA JÄRVENPÄÄN TALOSTA LÄHTIEN ”ikivanhalle paikalle pysähtyneenä”.

*

MYÖS KANTA-KAUHAVAN uudehko funkkis-modernisti tasakattoisiksi suunniteltuja tiilimuurattu ”TERVEYSASEMA” todettiin muutama vuosia sitten HOMETALORYHMÄKSI.

UUDEHKON MODERNISTISEN TERVEYSASEMA-TALORYHMÄN epäkohtiin sisältyi esimerkiksi JULKISIVUMUURAUKSEN ILMARAKOJEN PUUTTUMINEN MONIN KOHDIN. Ilmarakojen tarkoitus on poistaa hometta aiheuttava kosteus ulos ulkoseinistä. Jos panee ilmareiät umpeen saa nopeasti HOMETALON.

TERVEYSASEMANKIN MUURAREINA ON TOIMINUT OMAT KAUHAVALAISET ”FOONINKIMUURARIT”, JOILLA EI OLE PIENINTÄKÄÄN KÄSITYSTÄ MODERNISTA MONIKERROKSELLISESTA ANALYYTTISESTA RAKENNUSTEKNIIKASTA.

Kanta-Kauhavan terveysaseman ENTINEN VUODEOSASTO ei ole ollut enää käytössä koska sekin todettiin homevaurioiseksi. Nyt vuodeosasto ”kuorsaa” pääkerroksen yläpuolella.

KANTA-KAUHAVAN TERVEYSASEMA aiotaan korvata UUDELLA HYVINVOINTIKESKUKSELLA”. Sanat vaihtuu (intoa riittää) mutta tyhmyys sen kun tiivistyy.

PAKSUKIN LOMPAKKO HELPOTTAA VAIN HETKISEN.

Tuleva hyvinvointikeskus sijoitetaan kauas entisestä jokivarren kirkonkyläkeskustasta. Monia ärsyttävän kauas ympäristökunnista. Kela ei edes korvaa kaikkia pitkän lääkärikäynnin kuluja.

Yhteiskunta tekee jatkuvasti ”rakenteellisia uudistuksia” joiden kaikista seurauksista väestölle ei ole pienintäkään käsitystä.

SUOMI ON NYT kuten ennenkin JOHTONSA NÄKÖINEN VALTIO.

*

TERVEYSASEMAA PYÖRITTÄNYT KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN (kuntayhtymän jäseninä oli alun perin ”Kauhavan kaupunki” ja Evijärven kunta) on aloittanut toimintansa vuonna 2007 (aloituskunnat olivat tuolloin ”Kauhavan kaupunki” eli Kanta-Kauhava, Alahärmä, Evijärvi, Kortesjärvi ja Lappajärvi) ja kuntayhtymä on perustettu 2009.

2009 perustetulla ”MAASEUTUSUURKAUPUNKIKAUHAVALLA” on viisi ”HYVINVOINTIASEMAA” mutta EI ALUEELLISTAKAAN TASA-ARVOA.

KANTA-KAUHAVAN terveysasema toimii nykyisin KUNTALIITOKSELLA PERUSTETUN SUUR-KAUHAVAN LIITOSKUNTIEN (Kanta-Kauhava, Härmät ja Kortesjärvi) TERVEYSASEMANA.

KESÄLLÄ 2020 VALMISTUI LIITOSKUNTIEN VÄLISEN KOVAÄÄNISEN RIITELYN SÄESTÄMÄNÄ KANTA-KAUHAVAN ENTISEEN KIRKONKYLÄÄN UUSI KALLIS MASSAKOULUKESKUS (iso viruksia levittävä umpitilarakennus).

*

UUDEN HYVINVOINTIKESKUKSEN (TERVEYSASEMAN) RAKENTAMISESTA KANTA-KAUHAVALLE ON TULOSSA UUSI SUURKUNNAN ISO RIIDANAIHE.

Varsinkin HÄRMÄN MAASEUTUSUURKAUPUNKILAISET ovat tunteneet eri syistä johtuen VIHAA KANTA-KAUHAVALAISIA KOHTAAN (talous- ja hallintokysymysten sekä kulttuurieron takia).

LAPUALAISET EIVÄT PÄÄSTÄ KAUHAVALAISIA KOSKAAN OMALLE PUOLELLE JOKEA. Tuossa vihassa menee uusikin silta helposti säpäleiksi.

*

Purkutuomion saanutta ”hometalo terveysasemaa” on paikkailtu viimeksi tilapäisratkaisuin. Esimerkiksi uudella ”LABRAKOPILLA”.

Myös KAKSINEUVOISELLA on ollut isoja hallinto-ongelmia. Ongelmia on ollut esimerkiksi lääkäreiden palkkaamisessa.

Varsinkin suuret etäisyydet yhteistyökunnista Kanta-Kauhavan terveysasemalle ovat suututtaneet liitoskuntien asukkaita.

Liikkuminen tapahtuu koulu- ja terveydenhuolossakin SUUR-KAUHAVALLA YKSITYISAUTOILUN VARASSA mikä on vastoin kansainvälistä ILMASTOKAPINAA.

Myös LAPUANLIIKE oli iso ongelma.

Muita vaikeita YMPÄRISTÖONGELMIA on esiintynyt ”SUUR-KAUHAVAN MAASEUTUKAUPUNKISEUDULLA” esimerkiksi YMPÄRISTÖN- JA LUONNONSUOJELUSTA, TURPEEN JA SORAN KAIVUUSTA, KETTUTARHOISTA JA METSIEN KAATAMISESTA.

*

KANTA-KAUHAVAN TERVEYSASEMAN PÄIVYSTYKSEEN ei saa mennä nykyisin varaamatta ensin puhelimella vastaanottoaikaa. Mobiilipuhelimeen vastaa puhelimen ajanvarauksessa atk-robotti.

Tästäkin huomaa sen, että SUOMESTA ON TULLUT ”TEKOÄLYKONEHULLU VALTIO”.

Monet paikkakuntalaiset (varsinkin vanhukset) sanovat, että ”terveysaseman vastaanotolle pääseminen on nykyisin hyvin vaikeaa”.

*

PURKUTUOMION SAANUT KANTA-KAUHAVAN hometalona jatkava TERVEYSASEMA HEIJASTAA KOKONAISUUTENA MODERNIN SOSIAALIVALTION KRIISIÄ. Siinä on samalla kyse KUNTAHALLINNON JA POLIITTISTEN PUOLUEIDEN VALTAPELIN KRIISISTÄ.

SUOMI ON TUKEHTUMASSA TERVEYDENHUOLTO-ONGELMASSAKIN OMAAN PULLAANSA. VIHA voi murskata sillankin.

SOSIAALIVALTION KRIISIIN sisältyy monia kriisialueita, esimerkiksi krooninen talouskriisi (ylikallis ”pyörittäminen”), alati uusittava varustus ( uudet kalliit laitteet), työntekijäongelmat sekä rakennustekniset epäkohdat (home- ja mikrobiongelmat).

KANSAINVÄLINEN KAPITALISMI IMEE NYT VERET KRIISISSÄ OLEVISTA SOSIAALIVALTIOISTAKIN (kuten SUOMEN VALTIOSTA).

KONSERNIKUNTA KAUHAVALLAKIN TOIMII MYÖS YKSITYISIÄ TERVEYDENHUOLTOYRITYKSIÄ (ainakin TERVEYSTALO JA MEHILÄINEN mutta niissä käynti on liian kallista useimmille kuntalaisille.

TOTAALIKAPITALISTINEN MAAPALLO KUOHUU MUTTA ”MAASEUTUSUURKAUPUNKIKAUHAVALAISET KAPITALISTIT” HALUAVAT JATKAA ELÄMÄÄ KUTEN AINA ENNENKIN. MAATALOUTTA vielä ainakin tuhat vuotta.

*

SUOMEN VALTIO ON taas jakautumassa taas kerran kahtia. KAHTIAJAKAUTUMINEN SAI UPOUUSIA MUOTOJA kun METSÄTEOLLISUUS IRTAANTUI YKSIPUOLISESTI KESKITETYSTÄ TYÖEHTOSOPIMISESTA (Yle 1.10.2020).

TÄHÄNASTISTA SUOMALAISTA SOPIMUSYHTEISKUNTAA on seuraamassa uudenlainen SOPIMISKULTTUURI.

JOS NIIN TAPAHTUU MYÖS SUOMALAINEN SOSIAALIDEMOKRATIALAIVA JÄÄ PYSYVÄSTI JUMIIN RANNIKOLLE. SAMAAN KIVIKKOON VOI JÄÄDÄ SDP:N LISÄKSI MUITAKIN EILISPÄIVÄNÄ MENESTYNEITÄ ENTISIÄ SUUREHKOJA PUOLUEITA.

SUOMEN KAPITALISTINEN METSÄTEOLLISUUS AIKOO JATKAA entistä kovemmassa KILPAILUVIREESSÄ METSÄNKAATOA JA VOITON TAVOITTELUA KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA ILMASTONMUUTOSRADIKALISMISTA PIITTAAMATTA.

HETI METSÄTEOLLISUUDEN IRTIOTON JÄLKEEN JÄRJESTETTIIN HELSINGISSÄ VÄKIVALLATON ILMASTOMUUTOSMIELENOSOITUS, JONKA POLIISI HAJOTTI VÄKIVALTAISESTI (yle 3.9.2020).

POLIISIN SUIHKETTA RIITTI KAIKILLE ”ILMASTOANARKISTEILLE”.

POLIISIN TOIMINTA OLI NYT HARVINAISEN VÄKIVALTAINEN JA VAILLA TILANTEEN SYVÄLLISEMPÄÄ ARVIOINTIA.

METSÄTEOLLISUUDEN YLLÄTYSVETO ON NOSTANUT VÄLIAIKAISESTI SDP:N KANNATUSTA, MUTTA ”EI PIDÄ NUOLAISTA ENNEN KUIN TIPAHTAA”.

KOHTA SDP:N JOHTAMA HALLITUSKIN VOI KAATUA.

*

TÄMÄNKERTAINEN ELÄINTEN VIIKKO ON HUOMAUTTANUT KISSOJEN HUONOSTA KOHTELUSTA. Olen nähnyt viimeksi täällä Kauhavalla kaksi kuollutta kissaa, joiden yli on ajanut AUTO.

VOI KATTIPARAT. LIIAN MONEN KISSAN KOHTALONA ON OLLUT ELÄÄ VAIN MÖKKIKISSANA.

MUTTA KISSA EI OLE ”LELU”.

IHMISEN JA KISSAN SUHDE ON USEIN SELLAINEN, ETTÄ IHMINEN PITÄÄ KISSAA IHMISEN KALTAISENA OLENTONA. SE ON KUITENKIN KUVITTELUA.

TUOSSAKIN KUVITTELUSUHTEESSA IHMINEN ”VÄLINEELLISTÄÄ" ELÄIMEN.

KISSOILLA EI OLE IHMISELLE TYYPILLISEN OLEMASSAOLOAISTIMUKSEN KALTAISTA OLOTILAA.

MUTTA KISSATKIN AISTIVAT ELÄMÄÄ JA OVAT IHMISEN LAILLA YKSILÖLLISIÄ. JOKAISELLA KUUDELLA KISSALLAMME ON AINUTKERTAINEN YKSILÖLLINEN OLEMUS JA TYYLI.

KYLLÄ KISSATKIN OSAAVAT TOIMIA YHDESSÄ. ESIMERKIKSI KÄRPÄSTÄ SAALISTAESSAAN.

KUN PÄÄSTÄN KISSAN HUONEESEENI, SE LIIKKUU JOKA KERTA VAIN SILLE OMINAISELLA TAVALLA. ESIMERKIKSI NÖPÖ-KISSAMME LÄHTEE HUONEESTANI VASTA, KUN OLEN ENSIN NAPAUTTANUT KEPILLÄ SÄNGYN ALLA LATTIAAN.

ILMOITUS