PERUSSUOMALAISTEN (PS) KANNATUS on pysynyt SUOMESSA pitkään hyvin korkealla tasolla sen jälkeen, kun JUHA SIPILÄN (keskusta) hallituksen ministeriksi valittu TIMO SOINI väistyi syrjään puolueesta.

HALLITUSVASTUUSEEN perussuomalaisia ei ole kuitenkaan pyydetty jostakin syystä.

PERUSSUOMALAISILLA ON OLLUT PITKÄÄN SUURIMPANA HUOLENA OMIEN PUOLUEAKTIVISTIEN JOUKOSSA OLEVAT ÄÄRIAINEKSET. Suomalaisilla ääriliikkeillä on takanaan pitkät perinteet. Siksi ei ole ihme jos ääriainesta nousee silloin tällöin otsikoihin.

*

PS:N SUURI SUOSIO liittyy KANSAINVÄLISEEN ILMIÖÖN, jossa ”HEGELILÄISET UUSNATIONALISTIT” pyrkivät nujertamaan KANSAINVÄLISEN MAAPALLON PERUSTAMISEN.

PERUSSUOMALAISILLA KANSAINVÄLISYYDEN VASTUSTAMINEN ON MENNYT VIIMEKSI OHI PAKOLAISKYSYMYKSENKIN.

NYKYINEN NATIONALISMIN NOUSU KOHDISTUU ENNEN MUUTA KÄYNNISSÄ OLEVAA SYVENEVÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ VASTAAN.

Perussuomalaiset haluavat pitää myös TALOUDELLISEN VALLAN kansallisen valtion käsissä.

*

MYYTTIEN NURKKAKUNTAISELLA LAKEUDELLA vaikuttaa tänä päivänäkin ”väärin ymmärrettyä nationalismia”. Kuluisin esimerkki siitä on talonpoikainen LAPUANLIIKE.

MYYTTIEN ETELÄ-POHJANMAA on noussut KRIITTISEKSI PUHEENAIHEEKSI MYÖS NUIJASODAN JA SUOMEN SISÄLLISSODAN KÄSITTELYN YHTEYDESSÄ.

SEINÄJOKILAISEN KARRI HELININ mukaan (MIELIPIDEKIRJOITUS ILKKAPOHJALAISESSA 6.7.2020) PERUSSUOMALAINEN kansanedustaja JUHA MÄENPÄÄ on SUOMEN SISUN hallituksen jäsen ja SUOMEN SISUN ETELÄPOHJANMAAN PIIRIN PIIRIPÄÄLLIKKÖ.

Suomen valtion SUOJELUPOLIISI on pitänyt SUOMEN SISUA äärioikeistolaisena liikkeenä. Suomessa on pyritty viimeksi siihen, ettei PUOLUEISSA saa olla mukana toiminnassa ÄÄRIAINEKSIA.

*

JUHA MÄENPÄÄ asuu nykyisin vuosisatoja maaseutuvaltaisena pysyneellä ILMAJOELLA. Ilmajoesta eriytyi toisen maailmansodan jälkeen RAUTATIEN sisältänyt syrjäkylätaajama, josta kasvoi SEINÄJOEN kaupunki (perustettu 1960). MAASEUTUKAUPUNKI SEINÄJOEN KASVU alkoi ELINTARVIKEJALOSTUKSESTA.

MÄENPÄÄN PUHE ”VIERASLAJISTA” JUONTAA MAATALOUSKÄSITTEESEEN ”HUKKAKAURA”.

Mäenpään käyttämä termi ”VIERASLAJI” liittyy maaseudun maatalouskulttuurissa esiintyvään puheeseen ”TALONVÄESTÄ” ja ”OMISTA”, ”omista” erotuksena ”ULKOPUOLISESTA HUKKAKAURASTA”.

*

VALTIOKIRKKO on SUOMEN VALTAUSKONTOA harjoittava ”KRISTILLINEN USKONTO-ORGANISAATIO”. Siinä yhdistyy hegeliläisittäin KANSA, JÄRKI JA USKO.

VALTIOJOHTOINEN KANSANKIRKKO EI SAISI RUOKKIA USKOVAISIA ”KANSALLISELLA PUOLUEPOLITIIKALLA”.

ILMAJOEN SRK:n MESSUSSA 12.7.2020 on laulettu musiikin säestyksellä runoon liittyvää KRISTILLISTÄ MESSUA, joka alkaa sanoilla ”EI OLE VIERASLAJIA”.

HIIPPAKUNNAN VALTUUTETTU on tehnyt tuosta messusta KANTELUN. Sen mukaan messussa on käytetty ”poliittista ja puolueellista TEKSTIÄ”

ON HYVÄ JOS TÄMÄKIN KANTELU SELVITETÄÄN OIKEUSVALTIONORMIEN POHJALTA.

*

8.7.2020 TAPAHTUI Keski-Suomessa TAPON YRITYS, jonka kohteena oli PERUSSUOMALAISEN PUOLUEEN JOHTOHENKILÖ, PUOLUEPOLIITIKKO PEKKA KATAJA. Häntä iskettiin kotonaan vasaralla päähän 21 kertaa. Hengenmeno oli lähellä.

KATAJA on sanonut olevansa MAAHANMUUTTAJAKRIITTINEN JA ÄÄRILIIKKEIDEN VASTAINEN.

KATAJA ON PERUSSUOMALAISTEN KESKI-SUOMEN VAALIPÄÄLLIKKÖ sekä Jämsän kaupunginvaltuutettu.

Toinen iskun alun perin epäillyistä tekijöistä on kuulunut maahanmuuttajavastaiseen ääroikeistolaiseen järjestöön SOLDERS OF ODIN ja hänellä on kontakteja myös UUSNATSIJÄRJESTÖ PVL:ÄÄN. Hänet kuitenkin vapautettiin lokakuussa, eikä häntä enää epäillä murhan yrityksestä. Toinen epäillyistä on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja vielä iskun tapahtuessa Jyväskylän kaupunginhallituksen jäsen. Hänet oli aikaisemmin erotettu PERUSSUOMALASTEN PUOLUEJÄSENYYDESTÄ ja hänet on myös tuomittu AMPUMA-ASERIKOKSESTA. Hän on edelleen vangittuna.

MURHAN YRITYS tapahtui 17.7.2020. POLIISI ei saanut iskun tekijöitä heti kiinni ja tutki hyvin pitkään kyseistä rikosta ennen kuin siitä uutisoitiin toisen kerran. Kuulusteluissa epäillyt eivät ole vaienneet.

Poliisi on tutkinut tapahtumaa MURHAN YRITYKSENÄ. Myöhemmin selvisi, että tapahtumaan liittyy myös kolmas henkilö.

*

Kansanedustaja Juha Mäenpää tunnetaan eduskunnassa parhaiten käyttämästään sanasta ”VIERASLAJI”. PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja JUSSI HALLA-AHO ei ole hyväksynyt Mäenpään syyttämistä eduskunnassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

JUHA MÄENPÄÄ sai Suomen eduskunnassa puhtaat paperit rasistisesta puheestaan ”vieraslaji”.

HALLA-AHO EI OTTANUT KANTAA Pekka Katajaan kohdistuneeseen VÄKIVALTARIKOKSEEN SEN PALJASTUESSA.

Tietääkö HALLA-AHO puolueensa ääriaineksista paljonkin?

*

MEDIASSA on pohdittu viimeksi myös ROTUOPPIA. Siitäkin on syytä käydä TÄSSÄ VALTIOSSA perusteellinen keskustelu.

ÄÄRISUOMALAISUUDESTA tulee mieleen esimerkiksi NUIJASOTA, SISÄLLISSOTA 1918 SEKÄ MUSTA-SININEN LAPUANLIIKE ja lapualaisen taiteilijaprofessorin Teemu Mäen KISSANTAPPOVIDEO.

Lapua on nykyisin kuulemma ”susivapaa alue”. Pelottaako ”entinen itä” vieläkin lapualaisia?

NUIJASOTA JA LAPUAN TAISTELU johti tuhansien eteläpohjalaisten talonpoikien kuolemaan mutta nekin koetaan lakeudella ”isänmaallisina sankaritaisteluina”.

Entinen MAALAISLIITTO (nyt KESKUSTA) on parhaillaan syvässä KRIISITILASSA koska puolueen kannatus on jäänyt pysyvästi alhaiselle tasolle. Tämä on seurausta siitä, että SUOMEN KESKUSTA on PORVARIEN OMISTAMISTA, ITSELLISTÄ MAATALOUSYRITTÄJYYTTÄ JA ISOJA MAATALOUSTUKIRAHOJA yksipuolisesti puolustava puolue.

KESKUSTAPUOLUEEN ROMAHTAMISEEN on kuitenkin myös monia muita syitä.

KESKUSTAN kriisin jälkeen käynnistyy SDP:N KANNATUSKRIISI. Kansainvälisen DEMARIROMAHDUKSEN taustalla on VALTIOIDEN POHJATTOMAT SOSIAALI- JA TERVEYSKRIISIT.

*

Toisen maailmansodan jälkeen KANSALLISVALTIOIDEN kokonaismäärä KOLMINKERTAISTUI maapallolla, valtioiden kokonaismääräksi tuli tuolloin yli satakuusikymmentä valtiota (nykyisin valtioita on maapallolla noin 200).

Tämä lisäys johti hyppäyksellisesti VALTIOLLISEN ITSEKKYYDEN KASVUUN LIBERALISTISEN TOTAALIKAPITALISMIN olosuhteissa.

*

WIKIPEDIAN mukaan SUOMEN SISU on YHDISTYS, minkä jäsenet arvostavat sitä, että eri kansat ja kulttuurit ovat itsessään arvokkaita, yhdistyksen mukaan KANSOJA EI SAA SEKOITTAA KESKENÄÄN korvaamalla ne ”GLOBAALEILLA ALAKULTTUUREILLA”.

Tämä merkitsee KANSAINVÄLISYYDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN vastaista ÄÄRIOIKEISTOLAISUUTTA.

ESIMERKIKSI ARKKITEHTUURIN HISTORIA JA DNA-selvitykset puhuvat kuitenkin KANSAINVÄLISYYDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN PUOLESTA sillä KULTTUURIEN JA VÄESTÖRYHMIEN LIIKKUMISTA JA SEKOITTUMISTA ON TAPAHTUNUT VUOSITUHANSIA.

Kissojakaan ei voi palauttaa YHTEEN PERINNÖLLISESTI PUHTAASEEN ALKUKISSAAN.

IHMISTEN VÄLINEN ETÄINEN VÄLIMATKA JA LIIKKUMATTOMUUS ON LUONNOTTOMUUTTA. SE TUHOAA NOPEASTI ”JALOIMMANKIN KANSANOSAN”.

*

SUOMEN SISU on arvostellut SUOMESSA erityisesti MAAHANMUUTTOA ja täällä harjoitettua MONIKULTTUURISUUSPOLITIIKKAA.

PAKOLAISUUDEN taustalla on nykyisin SODANKÄYNTI. SEKÄ ILMASTONMUUTOKSEN takia esimerkiksi VEDEN ALLE jääneiden saarten väestön PAKKOMUUTTO.

HUMANISMIA ARVOSTAVALLA IHMISKUNNALLA EI OLE MUUTA VAIHTOEHTOA KUIN AUTTAA HÄDÄSSÄ OLEVIA.

*

MUTTA SUOMEN VALTIONKIN useilla OSA-ALUEILLA (seuduilla) puolustetaan usein vain ”OMIA”.

Esimerkiksi LAPUANLIIKE syntyi LAPUANJOEN MAATALOUSVALTAISEN MAATILAKULTTUURIN YHTEYDESSÄ.

LAPUANJOEN yhteyteen kaavailtiin jokin aika sitten kansainvälistä lintujensuojelualuetta (IBA) mutta kyseiselle alueelle rakennettiin uusi maantie ja silta koska myös IBA koettiin maatalousvaltaisen seudun valtapelijohdon ja väestön arvomaailmoissa ”hukkakaurana”.

UUDEN MAANTIEN rakentamisen läpi lintualueen sanottiin olevan ”ARVOJEMME MUKAISTA” (eli yksityisautoilua tukevana ja kristillistä suvivirsisyys-maatalousyrittäjyyttä edistävänä).

*

SUOMEN SISU haluaa tehdä LAKEUDELLA ISÄNMAALLISTA KULTTUURIVALLANKUMOUSTA.

SUOMEN SISULLA JA SAKSAN KANSALLISSOSIALISMILLA (NSDAP-natsipuolueella) on monia yhtymäkohtia.

SUOMEN SISUN POPULISTINEN PYRKIMYS VALLAN KESKITTÄMISEEN ”oikeassa oleville tahoille” (ensimmäiseksi kaikille sisun kannattajille) liittyy eniten KANSALLISVALTIO-IDEAAN.

*

KANSAN ja SOSIALISMIN ”yhdistämisen” lisäksi HITLER yhdisteli TAISTELULLAAN monia keskenään ristiriitaisia seikkoja NATSIPUOLUEENSA VALTAPELIKSI.

NATSIPUOLUEESSA SEKOITTUI yhteen monia erilaisia ideologioita (vallan keskittäminen, rotuoppi jne.).

SAKSAN NATSIT saivat tärkeimmät vaikutteet IDEOLOGIAANSA HEGELIN JA MARXIN filosofiasta sillä HITLERIN PUOLUE yhdisteli häikäilemättä esimerkiksi ROMANTTISTA HENKIAJATTELUA sekä oikeistolaista omistajaisänmaallisuutta JA MARXILAISTA TYÖVÄENLIIKEAJATTELUA (punaista vasemmistolaisuutta).

NATSIEN IDEOLOGIA näkyy myös heidän suosimassa ARKKITEHTUURISSA.

Kapitalisti HITLER JA kommunisti STALIN suosivat KLASSISTISTA ARKKITEHTUURIA (vrt. eteläpohjalainen KLASSISTINEN FOONINKI). KLASSISMI ON TILAN ISÄNTÄTYYLIÄ.

KURINALAISUUS JA ANKARA JÄRJESTYS (kuten symmetria) ovat klassismin mukaisia ilmaisuja. ÄÄRILIIKE-KULTTUUREIHIN sisältyy sama ”SULKEISET-tendenssi”.

*

JUHANI PALLASMAA on tehnyt kurinalaista järjestytä valaisevan kirjoituksen ”AHDISTUKSEN JA ALISTAMISEN TILAT”, Piilevä väkivalta arkkitehtuurissa (Arkkitehti 6/2007).

Pallasmaan artikkelissa on myös valaisevia kuvia Adolf Hitlerin ”hoviarkkitehdin Albert Speerin (1905-1981)” luomuksesta ”Die neue REICHSKANSLEI der NSDAP”.

Yhdessä valokuvassa on yli 5 m korkea mahtipontinen pääovi diktaattori Hitlerin työhuoneeseen.

Speer oli liitttynyt natsipuolueeseen 1931. Hävityn sodan jälkeen Speer sai 20 vuoden vankilatuomion ja kirjoitti vankilasta päästyään muistelmateoksen (kts. Liisa-Maria Hakala-Zilliacus, Albert Speer ja arkkitehtuurin SYYLLISYYS, Kanava 1/2004).

*

SAKSALAISEN HEGELIN DIALEKTIIKAN mukaan LOGOKSEN ANTITEESI on LUONTO ja SYNTEESI on HENKI (kaikkivaltias JUMALA).

Hegelin mukaan ihmisen ei pidä pyrkiä läheiseen suhteeseen LUONNON kanssa mutta ihmisen pitää uskoa, että HENKI TOTEUTTAA MAAN PÄÄLLÄ MAAILMANSUUNNITELMAANSA.

*

KARL MARX omaksui Hegelin filosofiasta DIALEKTIIKAN mutta käänsi sen ympäri ja pani ateistina uskovaisten ”jalat maahan”.

MARX EI USKONUT HENKIIN vaan piti MAAILMASSAOLON JA IHMISEN TOIMINNAN perustana MATERIAA.

MATERIALISMIA painottavan MARXILAISEN käsityksen mukaan HISTORIAN VAIHEITA leimaa eniten TALOUDELLISET SUHTEET.

MARXIN luoma DIALEKTINEN HISTORIANKÄSITYS juontaa tähän ajattelutapaan. Ristiriidat ilmenevät siinä rikkaiden omistajien (kapitalistien) ja köyhien (vain työosaamisensa omistavien työläisten) välillä.

MARXILLE oli tärkeintä tehdä KOMMUNISTINEN YHTEISOMISTUKSEEN JOHTAVA VALLANKUMOUS. KOMMUNISTINEN VALTIO ON OMISTAJAN VALTAA KOROSTAVAN KAPITALISTISEN VALTION VASTAKOHTA.

*

KOMMUNISMIA on syytetty usein VAPAUDEN JA IHMISYKSILÖN unohtamisesta.

Se on myös kommunismin epäkohta, mutta myös KAPITALISMIA leimaa samantyyppinen ”unohtaminen”.

Mutta bernsteinleis-SOSIAALIDEMOKRAATTISESTA VAPAUSAJATTELUSTA on tullut ihmiskunnan ”UPOTTAVA SUO”, joka nielee VAPAUSMALLILLAAN SUUHUNSA KAIKEN.

*

EDUARD BERNSTEIN kirjoitti vuonna 1915 ajatteluaan tukevan manifestin. Saksan työväenpuolueen perillinen eli SAKSAN KANSALLISSOSIALISTINEN TYÖVÄENPUOLUE perustettiin pian tämän jälkeen Etelä-Saksassa vuonna 1919.

Vuonna 1933 natsipuolueesta tehtiin Saksan ainoa sallittu puolue. Sen jälkeen kiellettiin ensin kommunistinen puolue, sen jälkeen sosiaalidemokraattien toiminta.

Tästä alkoi ARJALAISTA MAAILMANHERRUUTTA korostanut saksalainen NATSIVALTA.

*

Maailmansotien välisen NATSIVALLAN AIKANA suunnattiin iskuja myös modernin taiteen ja arkkitehtuurin alueille. Myös tunteikas luovuus piti valjastaa ”valkoisen kansallisvallan työkaluksi”.

HITLERISTÄ tuli SAKSAN DIKTAATTORI ja SYTTYI TOINEN MAAILMANSOTA.

KUN HITLER näki häviävänsä maailmansodan, hän teki piilopaikassaan itsemurhan myrkkykapselilla.

*

HITLERIN elämää leimasi RISTIRIIDAT JA KATKEAMATON ”TAHTO VALTAAN” (Nietzsche). HITLER käytti VALTAPELEISSÄÄN HYVÄKSI ”KAIKKEA MAHDOLLISTA JA MAHDOTONTA”, yhdistellen esimerkiksi koko kansan yhtenäistämistä ja yhdenmukaistamista sekä samanaikaisesti vasemmistolaista ja oikeistolaista kieltä ja taktiikkaa.

HITLERIN puolueen nimikin oli hämäävästi ”KANSAN SOSIALISTINEN” TYÖVÄENPUOLUE.

HITLER ei sallinut toisinajattelua. Jos kuitenkin joku esitti natsijohtoa arvostelevia mielipiteitä ja arvosteli myös Hitleriä, hänet tapettiin.

*

”TAITEELLISESTI JA FILOSOFISESTI” LAADITUSSA SARTREN ROMAANISSA Inho on lyhyt kuvaus siitä kuinka kertomus (kirjoituksen sisältö, muoto jne.) muuttaa eri tavoin kirjoitettuna ”sanoman” aivan toiseksi.

Jokainen kirjoitus sisältää ajatuksenkulun. Filosofiset kysymykset nousevat kielen ymmärtämisen kautta. Kielen avulla ei myöskään pysty sanomaan kaikkea siten kuin on ajatellut. Käytän siksi myös kuvaa kertoakseni maailmassaolostani.

*

Pohdiskeli jotain tämän tyyppistä, kun kirjoitin 13.7.2020 seinäjokilaisseen Ilkkapohjalaiseen toisen mielipidekirjoituksen ensimmäisen mielipidekirjoitukseni pohjalta (alkuperäinen kirjoitukseni oli päivätty 2.7.2020).

Uudesta mielipidekirjoituksestani tuli seuraavanlainen:

”MIKÄ ”VIERASLAJI”?

Lintututkimuksen yhteydessä määritellään tarkkaan sanojen ROTU JA LAJI käyttäminen.

Mutta saako edustuksellisessa demokratiassa olla oikeus sanoa mitä huvittaa?

Onko ihmisen puheessa oleellista vain ”huomaavainen kielenkäyttö”? Jos sanoo esimerkiksi, että ”vierasrotuinen” se kuulostaa pahemmalta kuin, että sanoo ”vieraslajinen”.

”Vieraslajipuhe” pulppua mielestäni maatalousvaltaisen ”LAKEUDEN HUKKAKAURASTA”?

Kun ajattelee puukkojunkkareita (puukko) ja nuijasotaa (nyrkki) sekä Napuen taistelua, 1918 alun ”valkoista valtaa” (sisällissotaa ja teloituksia) ja 1930-luvun lapuanliikettä (kommunismivihaa) herää vaikeita kysymyksiä myös ”itseellisten maatilakeskuspienoisvaltioiden kulttuurista” (keskustasta irti loikkaamisiin).

Onko näissä koettu ”valtapeliulkopuolisuutta” ja myös ”väärin ymmärrettyä nationalismia”?

Mitä siitä tulisi ajatella jos joku sanoo, että ”me emme tarvi muita”? Tarkoittaako tämä sitä, että puolustaa ”omia tuttuina ja oikeanlajisina”?

Koska tapahtuu kiihottamista ja yllyttämistä kansanryhmää vastaan?

Onko loukkaavaa pelkästään ”ilkeämielinen teko”? Pitäisikö kieltää vain ”vihamielinen puhe sekä ulkopuoliseksi leimaaminen”?

Mitä ajattelisi ”rasistisesta uskomuksesta”? Pitäisikö ihmisiä sivistää sitä vastaan”?

Sillä jos silta on tehty vahvaksi, sen kautta uskaltaa kulkea, vaikka se on ”ulkopuolisten tekemä”.

*

ILKKAPOHJALAINEN julkaisi 14.7.2020 uuden mielipidekirjoituksen ”AJATUKSEN VAPAUS JA SANANVAPAUS” Juha Mäenpään ”vieraslaji”-puheesta ja kirjoitin siksi samaan lehteen 14.7.2020 seuraavan (jo kolmannen) lyhyen kommentin:”USKOMUKSEEN PERUSTUVA RASISMI

PUOLUEVALTAPELEISTÄ RIIPPUMATON OIKEUS toimii HYVÄKSYTTÄVÄSTI kun se pyrkii kieltämään EDUSTUKSELLISESSA DEMOKRATIASSA YRITYKSEN KIIHOTTAA KANSANRYHMÄÄ vastaan ja EDUSTUKSELLISESSA VALTIOSSA täytyy siksi myös opettaa ihmisiä VASTUSTAMAAN USKOMUKSEEN PERUSTUVAA RASISMIA.”

Ikkapohjalainen ei ole julkaissut mielipidekirjoituksiani.

*

Koska tämä teollisen vallankumouksen aikakausi sisältää sarjana lukuisia samantyyppisiä tendenssejä olisi ihme jos niitä ei nousisi jatkossa uudestaan pintaan samantyyppisinä kuin ennen.

MAAHANMUUTTAJAVASTAISUUS on jo synnyttänyt UNKARISSA OMAN DIKTAATTORIN.

SUOMESSA on käynnistymässä KORONAVIRUKSEN johdosta vastaavan tyyppinen muutos, jossa myös luotetaan eniten ”OMAAN KANSALLISEEN FÜHRERIIN”.

 

ILMOITUS