Kirjailijaksi?

Kulttuurivihkot on yleiskustantamo. Meille keskeisiä kirjallisuudenlajeja ovat runous, novellit ja pienoisromaanit. Suhtaudumme teoslajien sekoittamiseen mielenkiinnolla.

Käsikirjoitukset sähköisinä

Pyydämme ystävällisesti lähettämään käsikirjoitukset yksinomaan sähköisinä. Mikäli käsikirjoitustasi ei voi esittää sähköisesti jostakin erityissyystä, toimita se jossakin soveltuvassa mutta helposti tutustuttavassa ja laadukkaassa muodossa. Mitään käsikirjoituksia ei palauteta.

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kasikirjoitukset (ät) kulttuurivihkot.fi.

Kerro käsikirjoituksestasi ja itsestäsi

Esittele käsikirjoituksesi sähköpostiviestissäsi. Mitä se käsittelee. Mihin sijoitat sen kirjallisuuden kentällä ja miksi se pitää julkaista. Sinun ei tarvitse lähettää valokuvaa, mutta kerro  jotakin myös itsestäsi. Meitä voi kiinnostaa, miten olet tullut kirjallisuuden pariin, mitä teet työksesi tai oletko ollut mukana kirjoittajakoulutuksissa. Jos olet jo julkaissut teoksia, kerro mitä.

Palaute käsikirjoituksista

Kulttuurivihkot-lehden arvostelupalvelun asiantuntevat lukijat antavat halutessasi maksullista palautetta käsikirjoituksista. Lähetä tällöin käsikirjoitus arvostelupalveluun.

Tutustumme kustantamoomme lähettyihin käsikirjoituksiin mahdollisimman pian. Mikäli emme vastaa lainkaan kahden kuukauden kuluessa, tiedustele tilannetta käsikirjoitusten lähetysosoitteesta.

Kustannussopimus

Jos kiinnostumme käsikirjoituksestasi, otamme sinuun yhteyttä. Kustannussopimuksemme määrittelee tavoiteaikataulun valmiin käsikirjoituksen jättämiselle. Sitä ennen ja sen jälkeen kustannustoimittajamme keskustelee kanssasi muun muassa muokkauksista ja luetuttaa vedoksia. Maksamme kirjailijoille toteutuneen myynnin mukaan alalla yleisesti käytetyn palkkioprosentin. Huomaathan, että kirjailijan työ edellyttää myös muun muassa valokuvatuksi tulemista ja esilläolemista julkisuudessa: yleisötilaisuuksissa, haastatteluissa ja kirjamessuilla vain muutamia mainitaksemme. Tuemme kirjailijoitamme median kanssa toimimisessa.

Käsikirjoituksen lähettäminen on ensi askel.

Valmista käsikirjoitus näin

Käsikirjoitus on kustannettavaksi tarjottava teos. Se on kokonaisuus, jonka hiomisessa loppuun kustantaja voi auttaa esittämällä muutoksia. Emme ota vastaan esimerkkejä tuotannosta vaan valmiita teoskokonaisuuksia.

Nimeä aina käsikirjoituksesi. Käytä teoksen nimeä myös tiedoston nimenä.

Toivomme käsikirjoitukset ensisijaisesti RTF-, PDF- tai ODT-muodossa. Jos kuitenkin käytät esimerkiksi uudehkoa Word-ohjelmaa, tallenna DOC-muodossa (ei: DOCX).

Muotoiluina sallittuja ovat tavallisen tekstin lisäksi ainoastaan: ISOT KIRJAIMET (älä käytä kapiteeleja, me teemme ne tarvittaessa taitto-ohjelmassa), kursiivi, kappaleen-/rivinvaihto sekä tabulaattori (sarkain). Käytä lihavointia vain, jos se on taiteellisesti arvioiden ehdottoman välttämätöntä.

Kirjoita nimesi ja yhteystietosi (sähköposti ja puhelinnumero) myös käsikirjoituksen kansilehdelle! Emme halua hukata sinua.

Runous

Koosta käsikirjoituksesi johdonmukaisesti. Käytä kappaleenvaihtoa (return) tai rivinvaihtoa (shift-return) johdonmukaisesti, älä käytä molempia yhtäaikaa samassa merkityksessä. Katkaise säe aina kappaleenvaihdolla tai rivinvaihdolla, älä anna marginaalin katkaista säkeitä (virheellisesti tehty säejako muuttuu tekstin koon tai marginaalien vaihtuessa). Tee tyhjä rivi käyttämällä kappaleenvaihtoa tai rivinvaihtoa. Älä käytä tekstinkäsittelyohjelman muotoiluja erojen tekemiseen. Tee sisennykset tabulaattoreilla, älä välilyönneillä äläkä tekstinkäsittelyohjelman sisennyksillä.

Jos teoksesi keinovalikoima ammentaa esimerkiksi kuvarunon perinteestä ja sinun täytyy asetella kirjaimia tarkasti tiettyihin paikkoihin ladelmassa, käytä ensisijaisesti jotakin kiinteävälistä eli  monospace-kirjasinta. Tällöin käytä välilyöntejä sisennyksiin ja kirjainten asemointeihin.

Jos teoksesi edellyttää erityisen vaativaa tekstin ladontaa, tietänet itse parhaiten, miten toimia, mutta suosittelemme ammattilaisohjelmistoja kuten Adobe InDesignia tällaiseen tarkoitukseen. Vähimmillään teoksen tällaiset osat tulee voida esittää painokelpoisena PDF-tiedostona. Säilytä tällöin kaikki työsi editointikelpoisina originaalitiedostoina.

Proosa

Vaihda kappale kappaleenvaihdolla (return). Älä tee kappaleiden väliin tyhjiä rivejä, ellei kyseessä ole uusi luku. Jos proosatekstin sisällä on rivinvaihdon vaativaa materiaalia kuten säkeitä, jaa ne rivinvaihdolla omille riveilleen (shift-return).

Aloita uusi novelli uudelta sivulta (sivunvaihto tekstinkäsittelyohjelman valikossa). Jos jaat tekstin sellaisiin lukuihin, jotka eivät ala uudelta sivulta, jätä lukujen järjestysnumeron tai nimen yläpuolelle kaksi tyhjää riviä ja alapuolelle yksi tyhjä rivi.

Vuorosanat merkitään yleensä joko vuorosanaviivalla (vuorosanaviivan ja kirjaimen väliin tulee kiinteä väli) tai lainausmerkein (käytä normaalisti ”-merkkiä, paitsi jos on taiteellisesti välttämätöntä noudattaa toista menettelyä). Jos on taiteellisesti välttämätöntä, tiedät, millaisen toisen, johdonmukaisen menettelyn luot teokseesi.

Esseet ja muu asiaproosa

Noudata proosan ohjeita. Mieti teoksellesi sisällysluettelo ja sitä kautta rakenne. Muista, että täysi tieteellinen lähdeviitemenettely ei kuulu asiatekstiin mutta sen poistaminen tekstistä vaatii tekstin kirjoittamista uudelleen. Hyvä asiaproosa käyttää kerronnan keinoja luovasti. Olet tervetullut lähettämään meille tutustuttavaksi tieteellisen tutkielmasi, koska olet valmis kirjoittamaan sen pohjalta uuden tietoteoksen! Arvioimme mielellämme aiheita kaikilta alueilta.

Kuvateos

Tällä hetkellä emme voi tarjota kuvateosten vaatimaa erityisen hellää huolenpitoa kuvista painotuotteeksi. Mikäli kuitenkin arvioit teoksesi soveltuvan erityisen hyvin valikoimaamme, laadi ehdotus ja toimita kooste meille matalaresoluutioisena PDF:nä (esim. 144 dpi).

Erikoistapaukset

Mikäli haluat tarjota kuvia ja tekstiä sisältävää kokonaisuutta valmiiksi koostettuna ja painokelpoisena, toimita matalaresoluutioinen PDF (esim. 144 dpi) tai latauslinkki korkearesoluutioiseen PDF:ään.