Avainsana: Vuosisatamme filosofia

Mikä tietoisuus ja todellisuus?

Husserlin ja Sartren käsitykset TIETOISUUDESTA JA TODELLISUUDESTA poikkeavat jyrkästi toisistaan. SARTRELLE yksityinen tietoisuus on sen subjektiivisimmassa muodossa… (taustalla ajattelu: EKSISTENTIALISTINEN ...

Varma tieto

Descartesia pidetään varman tiedon perustajana. ”Oma tietoisuuteni on olemassa, Descartes oli osoittanut, mutta mistä tiedän että sen ulkopuolella on mitään? ...

Sotakin on arvoitus

Filosofia voi olla muutakin kun ”keskustelevaa tiedettä” (kts. Vuosisatamme filosofia, 1987, Ilkka Niiniluoto ja Esa Saarinen). Tieteellinen tekstikin laaditaan sitä ...

Ilmastokapina

IHMISENÄ ”OLEMINEN” ON ARVOITUKSELLINEN PROSESSI. MUTTA MAAPALLON ”ELÄMÄ” ON KAIKISTA ARVOITUKSELLISIN ILMIÖ. KAIKEN ALKUPERÄ ON ”ELÄMÄ”. EHKÄ JOHTUU TÄSTÄ NYKYAJASTA ...

Nykyaika 15: Kansakunnasta irtaantuminen

Miksi IHMISENÄ OLEMISESTA havaintoja tehnyt kirjailija JEAN-PAUL SARTRE kirjoitti heti toisen maailmansodan jälkeen, että "IHMISEN TÄYTYY IRTAANTUA KANSAKUNNASTA"?  Tämän SARTRE ...

Nykyaika 10

MARTYN OLIVERIN kirjan Filosofian historia (1997) viimeinen kuvaus käsittelee RICHARD RORTYN filosofiaa.  Rorty on suhtautunut skeptisesti ja kriittisesti filosofiaan ja ...

Nykyaika 7

Vain harva ihminen arvioi JÄRJENKÄYTÖN pohjalta, MERKITSEEKÖ joku tapahtuma esimerkiksi hyvää tai pahaa tai oikeaa tai väärää. Valtaosa ihmisistä arvioi, ...

Mikä ihminen ja oleminen?

Ilmaston "lämpenemisen jarruttamiseen" tähtäävä YK:n ilmastokokous Puolassa ajautui umpikujaan. "Puolan ilmastokokouksessa 'syntyi sopu' (lainausmerkit, lisäys JP) – maille puristettiin yhteiset ...

Tietämisen loppu – 4

1. "TIETÄVÄ IHMINEN".  Tietämiseen liittyviä kysymyksiä pohdittiin jo muinaisessa Babyloniassa ja Egyptissä. Euroopassa sitä on harjoitettu varsinaisesti vasta Sokratesista ja ...

Tietämisen loppu – 3

Nykyinen ilmastonmuutos sekä ympäristökriisi johtuvat ihmisen omaksumasta epänormaalista luontosuhteesta, jossa ihminen pyrkii hallitsemaan luontoa periaatteella "tieto on valtaa". Tämän vastakohta ...

Page 1 of 2 1 2