Avainsana: Ilkka Niiniluoto

Metafysiikka

Aristoteleksen kehittämän metafysiikan lähtökohta on mielestäni ollut: ”mitä on, ja mitä on ihmisenä oleminen?”. Siihen on liittynyt samalla kysymys siitä, ...

Sotakin on arvoitus

Filosofia voi olla muutakin kun ”keskustelevaa tiedettä” (kts. Vuosisatamme filosofia, 1987, Ilkka Niiniluoto ja Esa Saarinen). Tieteellinen tekstikin laaditaan sitä ...

Ilmastokapina

IHMISENÄ ”OLEMINEN” ON ARVOITUKSELLINEN PROSESSI. MUTTA MAAPALLON ”ELÄMÄ” ON KAIKISTA ARVOITUKSELLISIN ILMIÖ. KAIKEN ALKUPERÄ ON ”ELÄMÄ”. EHKÄ JOHTUU TÄSTÄ NYKYAJASTA ...

Kohinasta kohti valistusta

Kohinasta kohti valistusta

Kulttuurivihkot 1/2021, pääkirjoitus Filosofi Ilkka Niiniluoto kirjoitti internetajan varhaisessa aamunkajossa teoksen Informaatio, tieto ja yhteiskunta (1989). Vaikka maailma ja mediamaisema ...

Nykyaika 7

Vain harva ihminen arvioi JÄRJENKÄYTÖN pohjalta, MERKITSEEKÖ joku tapahtuma esimerkiksi hyvää tai pahaa tai oikeaa tai väärää. Valtaosa ihmisistä arvioi, ...

Mikä ihminen ja oleminen?

Ilmaston "lämpenemisen jarruttamiseen" tähtäävä YK:n ilmastokokous Puolassa ajautui umpikujaan. "Puolan ilmastokokouksessa 'syntyi sopu' (lainausmerkit, lisäys JP) – maille puristettiin yhteiset ...

Filosofian loppu

Sartren mukaan ihminen syntyy maailmaan "heitettynä", sen jälkeen on ensin olemista ja vasta sen jälkeen muodostuu ihmiselle olemus.  Rousseaun mukaan ihminen ...

Tietämisen loppu – 4

1. "TIETÄVÄ IHMINEN".  Tietämiseen liittyviä kysymyksiä pohdittiin jo muinaisessa Babyloniassa ja Egyptissä. Euroopassa sitä on harjoitettu varsinaisesti vasta Sokratesista ja ...

Tietämisen loppu – 3

Nykyinen ilmastonmuutos sekä ympäristökriisi johtuvat ihmisen omaksumasta epänormaalista luontosuhteesta, jossa ihminen pyrkii hallitsemaan luontoa periaatteella "tieto on valtaa". Tämän vastakohta ...

Page 1 of 2 1 2