Avainsana: fenomenologia

Menneisyys?

Kun ihminen siirtyy menneisyystarkastelussa rationaalisesta pintakerroksesta (rationaalisesta puheesta jne.) syvälle HUSSERLAISEEN FENOMENOLOGIAAN, ymmärtää myös sen, ettei ihmisellä ole kykyä TIETÄÄ ...

Mikä tietoisuus ja todellisuus?

Husserlin ja Sartren käsitykset TIETOISUUDESTA JA TODELLISUUDESTA poikkeavat jyrkästi toisistaan. SARTRELLE yksityinen tietoisuus on sen subjektiivisimmassa muodossa… (taustalla ajattelu: EKSISTENTIALISTINEN ...

KAPITALISMIN LOPPU?

EKSISTENTIALISTI Jean-Paul Sartren kirjan ”MITÄ KIRJALLISUUS ON” (suomeksi painos 1967, alun perin kirjoitettu 1948) ESIPUHEESSA kysytään: ”mitä kirjoittaminen on?”, ”miksi ...

GESCHICHTE UND KLASSENBEWUSTSEIN (GEORG LUKÁCS)

KAPITALISTISEN MAAILMAN omaksumat LIBERALISTISET VAPAUDET, etenkin VAATIMUS KAPITALISTISEN TALOUDEN TOTAALISESTA VAPAUDESTA, ovat aiheuttaneet maapallon laajuisen LUONTO- JA YMPÄRISTÖKATASTROFIN. KAPITALISTISEN MAAILMAN ...

Tajuntaa ei voi kahlita

Sartren eksistentialismin mukaan IHMINEN ON RADIKAALISTI VAPAA, koska TAJUNTAA (asioiden ja ilmiöiden yksilöllistä tulkitsemista ja ymmärtämistä/JP) ei voi KAHLITA. Ilmaisu ...

Nykyaika 12

Tein OIKEUSKANSLERINVIRASTOON uuteen kantelukirjeeseeni (ks. edellinen blogikirjoitukseni Nykyaika 11) jo toisen lisäyksen (LISÄYS 2, päivätty 10.3.2020), se oli seuraavanlainen:

Nykyaika 10

MARTYN OLIVERIN kirjan Filosofian historia (1997) viimeinen kuvaus käsittelee RICHARD RORTYN filosofiaa.  Rorty on suhtautunut skeptisesti ja kriittisesti filosofiaan ja ...

Tietämisen loppu – 2

Tämän kirjoitukseni alkuperäinen otsikko oli "TIETO JA LÄÄKETIEDE".  Koska tuo aihe liittyy muuhun "tietämistä" koskevaan kriittiseen pohdintaani aiheen selvittämisen ja ...

Suomalaisen nationalismin valu

Elämäntapana konehelvetti

Karl Marx ymmärsi jo teollistumisen alkuvaiheessa, että käynnistynyt kone- ja tavaratulva tulee aiheuttamaan todella syvällisiä muutoksia ihmisten elämässä. Marxin ajatukset ...

Valkoinen valu

Valkoinen valu

"Musta valu" vapauttaa taiteilijan ja taideteoksen katsojan taiteen lyijynraskaista järjellis-filosofisista pohdinnoista sekä varmuuden tunteen harhasta ja kehityksen hallitsemisen utopiasta. "Musta ...

Page 1 of 2 1 2