Kiinniotto

salamavaloissa ilta käy niin kirkkaaksi

että jää pimeä muisto matkasta

Kansainvälisyys ja dialektiikka

KYSYMYS ”TIETÄMISESTÄ” on tulossa koronakriisin johdosta puheenaiheeksi? Kuitenkin vieläkin ”TIETO ON VALTAA” (Bacon) on päällimmäisenä.

Poliitikot esiintyvät aina positiivisina, varmoina, kaikkitietävinä ja -hallitsevina sekä edistysuskoisina.

Demokratian iltahämärä, autoritaarisuus ja äärioikeisto

”Elämme todellakin poliittisten vihojen älyllisen järjestäytymisen hetkiä”, kirjoitti ranskalainen Julien Benda vuonna 1927 julkaistussa teoksessa La trahison des clers ("kirjurien" tai "älymystön petos"). Teos on Pulitzer-palkitun historioitsijan Anne Applebaumin lähtökohta hänen analysoidessa autoritaarisuuden ja äärioikeistolaisuuden kasvavaa suosiota Manner-Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Tämän lisäksi hänen teoksensa perustuu omakohtaisiin kokemuksiin siitä, miten monet hänen puolalaisesta ystäväpiiristä ovat siirtyneet oikeistolaisesta liberalismista äärioikealle.

Ikirouta sulana

25.12.2020

KAIKKI ON KANSAINVÄLISTYMÄSSÄ.

ILMASTONMUUTOS on yllättänyt ”KANSAINVÄLISENÄ ILMIÖNÄ”. Ensin yllätti suurten jäätiköiden sulaminen, viimeksi on yllättänyt Siperian ikiroudan sulaminen.

VALTIOT haluaisivat silti jatkaa entiseen tyylin. Kuitenkin kun ILMASTO LÄMPENEE, myös esimerkiksi myytti ”valkeasta suomalaisesta joulusta” on mennyttä. Eikä KANSAINVÄLISTÄ RAHAAKAAN voi enää heittää enää ulos Suomesta. SUOMEN KANSANTALOUTEEN JA omaan kansalliseen rahaan eli MARKKAAN ei voi palata enää koskaan.

On ilmennyt ideologiaa

Miten säilyy valta

valtatasapainossa?

Ei vallan ole painoa

vallattomalla,

painottomalla

Tina

Tammikuussa teen lupaukset

ja aloitan uuden elämän

Nyt alkavat uudet tuulet puhaltaa!

Helmikuussa jo ratkean

Mikä pettymys, ennusti

äitini tämänkin

MIKÄ OLEMINEN JA UUSI MAAILMANJÄRJESTYS?

Georg Henrik von Wrightin kirja Tieto ja ymmärrys (1999, kirjani kansi on aiheellisesti MUSTA) alussa (kappaleessa LUKIJALLE, sivut 5-11) von Wright kertoo arkkitehti-taiteilija Gustav Strengellin (1878-1937) kirjoituksesta ”DE STORA ARKITEKTURERNAS UPPKOMST ENLIGT SPRENGLER”, kirjoitus sisältyy Strengellin kirjaan ”Byggnaden som konstverk” (1928). Von Wright kertoo, että ”Se laski pohjan sille käsitykselle HISTORIASTA (suurennos JP), joka kouluvuosistani asti on leimannut ajatteluani”.

Pandemia, ilmastokriisi ja kulutusyhteiskunta

Korona on muuttanut kaiken kuin taikaiskusta. Toimet, joita aikaisemmin on pidetty taloudellisesti ja poliittisesti mahdottomina, on toteutettu lyhyessä ajassa. Maailmanlaajuisesti on otettu käyttöön ”lockdown”-käsite. Kansalaisten perusoikeuksia on rajoitettu radikaalisti. Julkiset kokoontumiset, mielenosoitukset ja poliittiset tapahtumat ovat monissa maissa kiellettyjä. Ravintoloita, teattereita, hotelleja ja uimahalleja on suljettu. Ihmiset ovat siirtyneet etätyöhin ja sosiaaliset kontaktit pyritään supistamaan minimiin.

ILMOITUS